fbpx
Sju av tio svenskar tycker att Sverige ska ha en aktiv och pådrivande roll i FN, visar en ny undersökning. Foto: iStock/georgeclerk
1 mars, 2024 / Världshorisont

Fortsatt stort förtroende för FN hos svenskarna 

För fjärde året i rad har Svenska FN-förbundet gett Novus i uppdrag att samla in allmänhetens röster om FN. Pekka Johansson, pressekreterare och sakkunnig på förbundet, säger att det finns ett grundstöd för FN men att det inte ska tas för givet. 

Ett utmärkande resultat i Svenska FN-förbundets senaste opinionsundersökning om svenskarnas syn på FN är att drygt sju av tio anser att Sverige som FN-medlem ska ha en aktiv och pådrivande roll. Vidare svarade 44 procent, precis som förra året, att de har ett stort förtroende för hur FN sköter sitt arbete.

– Det är ett resultat av att det finns ett brett intresse, kunskap och engagemang för FN hos stora delar av svenska folket, säger Pekka Johansson, pressekreterare på FN-förbundet.

Stödet gör det enklare att övertyga politiker och beslutsfattare om att Sverige ska fortsätta vara aktivt i FN, menar han. Men trots det starka stödet behöver både frivilliga organisationer och FN självt mer resurser.

– Om FN får tillräckligt med resurser kan FN också motsvara de höga förväntningar som ställs på världsorganisationen.

Oroliga tider

Under samtliga fyra år som undersökningen har gjorts har det funnit ett starkt förtroende för FN. Dock har den grupp som anger att den har förtroende för hur FN sköter sitt arbete minskat med 10 procentenheter sedan 2020. Pekka Johansson tror att en anledning kan vara de oroliga tiderna.

– Det är ingen särskilt stor förändring under de här fyra åren, trots som sagt att många känner en berättigad oro för omvärldsutvecklingen.

Det är viktigt att visa på goda resultat av FN-samarbetet, fortsätter Pekka Johansson.

– Trots de motsättningar som man ofta läser och hör om kommer FN ändå samman och fattar viktiga beslut. Under 2023 fattade man till exempel beslut om havsmiljön och plastavfall som skräpar ner i vår natur.

– Bara det faktum att FN och dess olika organisationer finns är en viktig förutsättning för att allsidiga internationella samarbeten ska kunna bedrivas under ordnade former, fortsätter han.

Regeringen har ett huvudansvar när det gäller att tillskjuta de resurser som FN behöver för att kunna utföra sitt arbete, menar Pekka Johansson.

– Sverige är fortfarande en av de stora bidragsgivarna men det finns också oroväckande signaler som neddragningar till vissa FN-organisationer, till exempel sådana som jobbar för flickors och kvinnors rättigheter.

Minskade resurser

Minskade resurser gör det svårare för FN att motverka den globala utvecklingen där flickor och kvinnors rättigheter har tryckts tillbaka under en rad år, säger Pekka Johansson.

– I den typen av frågor är FN:s arbete väldigt centralt och länderna, inklusive Sverige, måste fortsätta finansiera det.

71 procent av de svarande anser även att ännu mer samarbete mellan olika nationer behövs.

– Det är ytterligare ett tecken på ett massivt stöd för globalt samarbete hos befolkningen och på att människor inser att bara gemensamt arbete kan motverka de gränsöverskridande problem som vi har, avslutar Pekka Johansson.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer