fbpx
Shereen Zorba är chef för sekretariatet för FN:s Science-Policy-Business Forum, en multiaktörsplattform som främjar utvecklingen av grön teknologi. Foto: Malin Åberg Aas
1 september, 2023 / Världshorisont

FN-profilen Shereen Zorba: Ansvar och transparens är ledord i hållbar utveckling 

I maj hölls hållbarhetsmässan Nordic Sustainability Expo i Stockholm. En av talarna var Shereen Zorba från UN Science-Policy-Business Forum, UN-SPBF. 

UN-SPBF bildades efter ett beslut i FN:s miljöförsamling UNEA 2017. Deltagarna menade att det behövdes ett forum för kunskapsdelande och möten mellan vetenskap, politik och näringsliv. I dag, sex år senare, har plattformen över 3 500 partner som tillsammans verkar för en mer hållbar och rättvis värld. 

Shereen Zorba har arbetat inom FN i många år och är idag chef för UN-SPBF:s sekretariat. Hon berättar att det ramverk som UN-SPBF bygger på syftar till att få in miljöfrågan i alla FN-organ. Forumet jobbar brett med många av FN:s organ; Ecosoc, ILO, UN-Desa och UN-Habitat för att ta några exempel. Det stödjer också initiativ för att stärka marknaderna för grön teknologi och skapar mötesplatser mellan vetenskap, politik, vetenskapligt civilsamhälle och näringsliv. 

Gröna investeringar 

Resultatet av forumets arbete presenteras för FN:s miljöförsamling UNEA men också, bland annat, för högnivåmötet för uppföljning av Agenda 2030 (HLPF). Ett exempel är att UN-SPBF försöker öppna dörrarna till teknikföretagen och skapa förutsättningar för gröna investeringar när länder vill ha tillgång till ny teknologi.    

– UN-SPBF är en mjukare mötesplats för svårare samtal om hur framtidens gröna lösningar ska se ut, säger Shereen Zorba när vi träffas på Älvsjömässan. 

Dagen innan har hon deltagit i ett samtal med Nordiska investeringsbankens hållbarhetschef Luca Di Lorenzo på Nordic Sustainability Expo. 

– Finansiering av hållbar utveckling och innovation är väldigt viktigt. Därför deltog jag i samtalet, säger hon. 

Shereen Zorba utvecklar resonemanget: tillgång till teknik kan skapa nya jobb, ge handlingskraft åt utvecklingsländer och göra det möjligt för nya marknader att utvecklas. 

Transparens är ett ledord i samtalet med Luca Di Lorenzo och ett ord som Shereen Zorba återkommer till också under vårt samtal – transparens och ansvar. Under några år arbetade hon tillsammans med Jan Eliasson som hon citerar med orden ”du kan leda hästen till vattnet men du kan inte tvinga den att dricka.” 

– FN har tagit fram mål, ramverk med mera – nu är det dags att göra länderna ansvariga för sina handlingar med hjälp av bättre statistik och ansvarsutkrävande. 

Data viktig komponent

Hon nämner arbetet med en strategi för “Big Data” som ska vara klar till 2025. Tillgång till statistik är en viktig komponent för att kunna hålla olika aktörer ansvariga för sin påverkan på hållbar utveckling, säger hon.  

– Stockholm +50 var ett ögonblick då det blev tydligt att barn förstod vetenskapen kring klimatfrågan. Det borde bli startpunkten för ökad redovisning av hur stater använder sina pengar och hur hållbart det är, säger hon. 

När hon avslutningsvis får frågan om vad hon ser som mest positivt vad gäller framtidens utveckling svarar hon att det behövs ny politik som bygger på vetenskap och att hon sätter sitt hopp till den nya generationen. 

Bristande säkerhet ser hon som det största hotet. 

– Det finns ingen hållbar utveckling i en värld där konfliktnivån ökar. 

Malin Åberg Aas

——————

Denna text är hämtad från det kommande numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 3/2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer