fbpx
Foto: Malin Håkansson
14 december, 2022 / Världshorisont

FN-förbundets internationella program: Unga driver förändring 

Genom samarbete med FN-förbund runt om i världen bidrar Svenska FN-förbundet till demokratisk utveckling globalt. Systerförbunden i Armenien, Georgien och Tanzania satsar på unga som förändringsaktörer i sina länder. 

Världen har nått ett nytt bottenresultat i demokratiutveckling och idag lever mindre än hälften av jordens befolkning i en demokrati. Mot bakgrund av denna verklighet blir internationellt samarbete för att stödja människor som kräver sina demokratiska och mänskliga rättigheter än viktigare. 

Ett exempel på sådant arbete är Svenska FN-förbundets samarbete med systerförbund i andra länder. 

– Vi lever i en global värld där händelser i ett av världens hörn kan få vidsträckta konsekvenser. Globala problem, såsom klimatförändringar, kräver globalt samarbete. Därför samverkar Svenska FN-förbundet med andra FN-förbund. Vi skapar medvetenhet om världsomspännande utmaningar och reflekterar tillsammans över hur vi kan arbeta för demokratiska lösningar, säger Mikaela Engwall, programansvarig på Svenska FN-förbundets internationella program. 

Förändringsaktörer

En viktig del av samarbetet mellan Svenska FN-förbundet och FN-förbunden i Armenien, Georgien och Tanzania handlar om att engagera ungdomar och ge dem verktyg för att delta i demokratiska processer. 

– Ungdomarna blir förändringsaktörer i sina och andras liv, säger Mikaela Engwall. 

Med svenskt bistånd förmedlat via Svenska FN-förbundet driver systerförbunden projekt som medvetandegör unga om deras mänskliga rättigheter. Ungdomarna får sedan verktyg och stöd för att bedriva påverkansarbete genom informationsspridning eller direkt dialog med beslutsfattare. Målet kan till exempel vara att öka insatserna för hållbar utveckling eller jämställdhet i lokalsamhället. 

– Resultatet blir dubbelt positivt. Ungdomar får lära sig om vikten av samhällsengagemang samtidigt som beslutsfattare förstår vikten av att inkludera ungdomar.   

Armeniens och Georgiens FN-förbund arbetar på landsbygden i dessa två länder där tillgången till utbildning och arbete är begränsad. I Armenien utbildas unga i projektarbete, forskningsmetoder och lokala myndighetsstrukturer för att därefter kunna samarbeta med beslutsfattare i genomförandet av olika samhällsinsatser. Exempel på projekt som letts av ungdomsgrupperna är informationskampanjer om klimatförändringarna i kombination med trädplantering och skräpplockning.  

Det georgiska FN-förbundet driver konceptet ”Traveling University” som bland annat utbildar unga på landsbygden om kopplingarna mellan georgisk historia, demokrati och mänskliga rättigheter. På detta sätt motarbetas synen på demokrati som ett västerländskt koncept och demokrati presenteras i stället som en del av den georgiska identiteten.  

För folkets talan

FN-förbundet i Tanzania leder ett nätverk av 300 civilsamhällesorganisationer som följer upp och utvärderar regeringens genomförande av Agenda 2030 regionalt och nationellt. Nätverket ser till att kvinnors, barns, ungdomars och funktionshindrades marginaliserade röster hörs. 

Mikaela Engwall understryker civilsamhällets viktiga roll när det gäller att föra folkets talan i en demokrati. 

– Ungdomars deltagande i samhällsutmaningar och lösningar skapar en dominoeffekt av ökat engagemang då deras kunskap sprids vidare till såväl unga som äldre. Genom vårt internationella samarbete skapas en motkraft mot civilsamhällets minskande utrymme, som leds av ungdomar i Armenien, Georgien och Tanzania, säger hon. 

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Världen måste hålla ihop för Ukraina

02 februari, 2023 / Nyheter

Svenska FN-förbundet riktar kritik mot två FN-experters uttalande om att låta ryska och belarusiska idrottare tävla i OS. Omvärlden måste fortsätta förmå Ryssland att upphöra med sitt brott mot FN-stadgan, säger förbundet.

Läs mer

Lyckat Agenda-2030 projekt i kommuner och regioner avslutas i förtid

30 januari, 2023 / Pressmeddelanden

Projektet Glokala Sverige avslutas i förtid på grund av minskad finansiering från Sida. Två tredjedelar av landets kommuner och samtliga regioner deltar i projektet.

Läs mer

Större framsteg när jämställdhet kopplas till klimatanpassning 

11 januari, 2023 / Världshorisont

Liberia är ett av många länder där den tidigare svenska regeringens feministiska utrikespolitik omvandlats till konkreta projekt. Martin Demmelmaier, medlem i FN-förbundet, var i våras i landet i tre månader och utförde fältstudier för både ett examensarbete och för Sveriges ambassad. Projektet undersökte hur feministisk utrikespolitik kan samverka med klimatresilient utveckling och resulterade i konkreta förslag för ambassadens arbete. 

Läs mer

Vi måste få besked om biståndspolitiken

10 januari, 2023 / Debattartiklar

Regeringen måste inleda en dialog med civilsamhället om hur vi tillsammans ska verka för effektivt, långsiktigt och transparent bistånd, skriver sjutton organisation i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Gott nytt 1998!

28 december, 2022 / Blogg

Årsskifte och nyårsfestande stundar, men för oss fredsvänner måste 2022 sägas ha varit ett riktigt dåligt år. Jag tänker förstås på Putins folkrättsvidriga invasion av Ukraina, men också på många

Läs mer

Dags skrota BNP? Nya mått för välstånd behövs 

27 december, 2022 / Världshorisont

Miljö- och klimatkris parallellt med ökande fattigdom och social oro gör att BNP som mått på välstånd har spelat ut sin roll, menar många. Världshorisont har tittat närmare på några nya sätt att mäta.

Läs mer

FN och en världsordning i krig och fred

22 december, 2022 / Blogg

Kriget i Ukraina är det yttersta uttrycket för nödvändigheten att hålla fast vid den regelbaserade världsordningen, skriver Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, i en betraktelse över det gångna året.

Läs mer

6 700 namn mot Rysslands krig

21 december, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet lämnade på onsdagen en lista med över 6 700 namn mot kriget i Ukraina till Rysslands ambassad i Stockholm. Demonstrationerna utanför ambassaden har pågått hela året och återupptas den 11 januari.

Läs mer

Iran utesluts ur FN:s kvinnokommission

15 december, 2022 / Nyheter

FN:s ekonomiska och sociala råd Ecosoc har beslutat att dra in Irans medlemskap i FN:s kvinnokommission.

Läs mer