fbpx
Foto: Malin Håkansson
14 december, 2022 / Världshorisont

FN-förbundets internationella program: Unga driver förändring 

Genom samarbete med FN-förbund runt om i världen bidrar Svenska FN-förbundet till demokratisk utveckling globalt. Systerförbunden i Armenien, Georgien och Tanzania satsar på unga som förändringsaktörer i sina länder. 

Världen har nått ett nytt bottenresultat i demokratiutveckling och idag lever mindre än hälften av jordens befolkning i en demokrati. Mot bakgrund av denna verklighet blir internationellt samarbete för att stödja människor som kräver sina demokratiska och mänskliga rättigheter än viktigare. 

Ett exempel på sådant arbete är Svenska FN-förbundets samarbete med systerförbund i andra länder. 

– Vi lever i en global värld där händelser i ett av världens hörn kan få vidsträckta konsekvenser. Globala problem, såsom klimatförändringar, kräver globalt samarbete. Därför samverkar Svenska FN-förbundet med andra FN-förbund. Vi skapar medvetenhet om världsomspännande utmaningar och reflekterar tillsammans över hur vi kan arbeta för demokratiska lösningar, säger Mikaela Engwall, programansvarig på Svenska FN-förbundets internationella program. 

Förändringsaktörer

En viktig del av samarbetet mellan Svenska FN-förbundet och FN-förbunden i Armenien, Georgien och Tanzania handlar om att engagera ungdomar och ge dem verktyg för att delta i demokratiska processer. 

– Ungdomarna blir förändringsaktörer i sina och andras liv, säger Mikaela Engwall. 

Med svenskt bistånd förmedlat via Svenska FN-förbundet driver systerförbunden projekt som medvetandegör unga om deras mänskliga rättigheter. Ungdomarna får sedan verktyg och stöd för att bedriva påverkansarbete genom informationsspridning eller direkt dialog med beslutsfattare. Målet kan till exempel vara att öka insatserna för hållbar utveckling eller jämställdhet i lokalsamhället. 

– Resultatet blir dubbelt positivt. Ungdomar får lära sig om vikten av samhällsengagemang samtidigt som beslutsfattare förstår vikten av att inkludera ungdomar.   

Armeniens och Georgiens FN-förbund arbetar på landsbygden i dessa två länder där tillgången till utbildning och arbete är begränsad. I Armenien utbildas unga i projektarbete, forskningsmetoder och lokala myndighetsstrukturer för att därefter kunna samarbeta med beslutsfattare i genomförandet av olika samhällsinsatser. Exempel på projekt som letts av ungdomsgrupperna är informationskampanjer om klimatförändringarna i kombination med trädplantering och skräpplockning.  

Det georgiska FN-förbundet driver konceptet ”Traveling University” som bland annat utbildar unga på landsbygden om kopplingarna mellan georgisk historia, demokrati och mänskliga rättigheter. På detta sätt motarbetas synen på demokrati som ett västerländskt koncept och demokrati presenteras i stället som en del av den georgiska identiteten.  

För folkets talan

FN-förbundet i Tanzania leder ett nätverk av 300 civilsamhällesorganisationer som följer upp och utvärderar regeringens genomförande av Agenda 2030 regionalt och nationellt. Nätverket ser till att kvinnors, barns, ungdomars och funktionshindrades marginaliserade röster hörs. 

Mikaela Engwall understryker civilsamhällets viktiga roll när det gäller att föra folkets talan i en demokrati. 

– Ungdomars deltagande i samhällsutmaningar och lösningar skapar en dominoeffekt av ökat engagemang då deras kunskap sprids vidare till såväl unga som äldre. Genom vårt internationella samarbete skapas en motkraft mot civilsamhällets minskande utrymme, som leds av ungdomar i Armenien, Georgien och Tanzania, säger hon. 

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer