fbpx
Foto: Malin Håkansson
14 december, 2022 / Världshorisont

FN-förbundets internationella program: Unga driver förändring 

Genom samarbete med FN-förbund runt om i världen bidrar Svenska FN-förbundet till demokratisk utveckling globalt. Systerförbunden i Armenien, Georgien och Tanzania satsar på unga som förändringsaktörer i sina länder. 

Världen har nått ett nytt bottenresultat i demokratiutveckling och idag lever mindre än hälften av jordens befolkning i en demokrati. Mot bakgrund av denna verklighet blir internationellt samarbete för att stödja människor som kräver sina demokratiska och mänskliga rättigheter än viktigare. 

Ett exempel på sådant arbete är Svenska FN-förbundets samarbete med systerförbund i andra länder. 

– Vi lever i en global värld där händelser i ett av världens hörn kan få vidsträckta konsekvenser. Globala problem, såsom klimatförändringar, kräver globalt samarbete. Därför samverkar Svenska FN-förbundet med andra FN-förbund. Vi skapar medvetenhet om världsomspännande utmaningar och reflekterar tillsammans över hur vi kan arbeta för demokratiska lösningar, säger Mikaela Engwall, programansvarig på Svenska FN-förbundets internationella program. 

Förändringsaktörer

En viktig del av samarbetet mellan Svenska FN-förbundet och FN-förbunden i Armenien, Georgien och Tanzania handlar om att engagera ungdomar och ge dem verktyg för att delta i demokratiska processer. 

– Ungdomarna blir förändringsaktörer i sina och andras liv, säger Mikaela Engwall. 

Med svenskt bistånd förmedlat via Svenska FN-förbundet driver systerförbunden projekt som medvetandegör unga om deras mänskliga rättigheter. Ungdomarna får sedan verktyg och stöd för att bedriva påverkansarbete genom informationsspridning eller direkt dialog med beslutsfattare. Målet kan till exempel vara att öka insatserna för hållbar utveckling eller jämställdhet i lokalsamhället. 

– Resultatet blir dubbelt positivt. Ungdomar får lära sig om vikten av samhällsengagemang samtidigt som beslutsfattare förstår vikten av att inkludera ungdomar.   

Armeniens och Georgiens FN-förbund arbetar på landsbygden i dessa två länder där tillgången till utbildning och arbete är begränsad. I Armenien utbildas unga i projektarbete, forskningsmetoder och lokala myndighetsstrukturer för att därefter kunna samarbeta med beslutsfattare i genomförandet av olika samhällsinsatser. Exempel på projekt som letts av ungdomsgrupperna är informationskampanjer om klimatförändringarna i kombination med trädplantering och skräpplockning.  

Det georgiska FN-förbundet driver konceptet ”Traveling University” som bland annat utbildar unga på landsbygden om kopplingarna mellan georgisk historia, demokrati och mänskliga rättigheter. På detta sätt motarbetas synen på demokrati som ett västerländskt koncept och demokrati presenteras i stället som en del av den georgiska identiteten.  

För folkets talan

FN-förbundet i Tanzania leder ett nätverk av 300 civilsamhällesorganisationer som följer upp och utvärderar regeringens genomförande av Agenda 2030 regionalt och nationellt. Nätverket ser till att kvinnors, barns, ungdomars och funktionshindrades marginaliserade röster hörs. 

Mikaela Engwall understryker civilsamhällets viktiga roll när det gäller att föra folkets talan i en demokrati. 

– Ungdomars deltagande i samhällsutmaningar och lösningar skapar en dominoeffekt av ökat engagemang då deras kunskap sprids vidare till såväl unga som äldre. Genom vårt internationella samarbete skapas en motkraft mot civilsamhällets minskande utrymme, som leds av ungdomar i Armenien, Georgien och Tanzania, säger hon. 

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer