fbpx
Det fria ordet och dess förmedlare attackeras allt oftare. Foto: Unsplash/Etiénne Godiard
7 december, 2020 / Världshorisont

Dramatisk försämring av pressfriheten

Rätten att granska och kritisera makthavare samt möjligheten att fritt publicera information är förutsättningar för att upprätthålla en demokrati. Den oberoende journalistiken utmanades dock redan före covid-19 och pandemin har försvårat situationen ytterligare.

Reportrar utan gränser (RSF) publicerar varje år ett pressfrihetsindex som illustrerar världsläget för oberoende journalistik.

– De senaste sju, åtta åren har utvecklingen gått dramatiskt nedåt, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Han förklarar att trenden har flera dimensioner: en geopolitisk, en demokratisk, en teknologisk, en ekonomisk samt en som handlar om ökad misstro mot journalister. Till dessa utmaningar läggs nu dessutom en pandemi som blir ett verktyg för auktoritära ledare som vill ta ett allt hårdare grepp om makten.

Synliggör attacker mot obunden journalistik

Det senaste indexet publicerades i april 2020. Eftersom det till stor del återgav läget så som det såg ut innan pandemin tog fart, fanns ett behov av att fortlöpande undersöka pandemins effekt på pressfriheten. Resultatet blev det så kallade ”Tracker 19”. Det är inte ett nytt index, utan en plattform där rapportörer kontinuerligt matar in information om attacker mot pressfriheten kopplade till pandemin. Flera skribenter som rapporterar om frågan har fängslats eller trakasserats, vilket synliggörs i Tracker 19.

Pandemin åskådliggör vikten av pressfrihet och obunden journalistik, menar Erik Halkjaer. Att Kinas regering tystade dem som tidigt varnade för viruset gjorde till exempel att flera veckor hann passera innan informationen nådde allmänheten. Vid det laget hade covid-19 redan hunnit sprida sig till stora delar av världen.

– Kärnan i detta är rätten till information. I många länder anses ”korrekt” fakta endast vara det som kommer från staten. Om journalister kritiserar regeringens beslut eller lyfter andra länders strategier som exempel kan de anklagas för att sprida desinformation, säger Erik Halkjaer.

Fler initiativ för att skydda pressfriheten:

  • Raoul Wallenbergsinstitutet i Lund genomför under 2020 en pilotstudie för att analysera och utvärdera krislagsstiftningar som trätt i kraft i samband med coronapandemin. I studien används ett MR-baserat analysverktyg som utvärderar vilka lagar som på sikt riskerar att kränka mänskliga rättigheter.
  • Demokratiinstitutet International IDEA har tillsammans med samarbetspartners skapat plattformen The Global Monitor of COVID-19’s Impact on Democracy and Human Rights. Verktyget samlar in rapporter och uppdateringar från 162 länder, och informationen visas på en interaktiv karta.
  • Civicus är en internationell ideell organisation med fokus på civilsamhället och demokrati. Deras verktyg The CIVICUS Monitor har sedan flera år tillbaka samlat in rapporter och analyser om läget för civilsamhället i 196 länder. Under 2020 har verktyget utökats med rapporter om virusets konsekvenser för civilsamhället i olika länder.

————

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4 2020).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer