fbpx
Det fria ordet och dess förmedlare attackeras allt oftare. Foto: Unsplash/Etiénne Godiard
7 december, 2020 / Världshorisont

Dramatisk försämring av pressfriheten

Rätten att granska och kritisera makthavare samt möjligheten att fritt publicera information är förutsättningar för att upprätthålla en demokrati. Den oberoende journalistiken utmanades dock redan före covid-19 och pandemin har försvårat situationen ytterligare.

Reportrar utan gränser (RSF) publicerar varje år ett pressfrihetsindex som illustrerar världsläget för oberoende journalistik.

– De senaste sju, åtta åren har utvecklingen gått dramatiskt nedåt, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Han förklarar att trenden har flera dimensioner: en geopolitisk, en demokratisk, en teknologisk, en ekonomisk samt en som handlar om ökad misstro mot journalister. Till dessa utmaningar läggs nu dessutom en pandemi som blir ett verktyg för auktoritära ledare som vill ta ett allt hårdare grepp om makten.

Synliggör attacker mot obunden journalistik

Det senaste indexet publicerades i april 2020. Eftersom det till stor del återgav läget så som det såg ut innan pandemin tog fart, fanns ett behov av att fortlöpande undersöka pandemins effekt på pressfriheten. Resultatet blev det så kallade ”Tracker 19”. Det är inte ett nytt index, utan en plattform där rapportörer kontinuerligt matar in information om attacker mot pressfriheten kopplade till pandemin. Flera skribenter som rapporterar om frågan har fängslats eller trakasserats, vilket synliggörs i Tracker 19.

Pandemin åskådliggör vikten av pressfrihet och obunden journalistik, menar Erik Halkjaer. Att Kinas regering tystade dem som tidigt varnade för viruset gjorde till exempel att flera veckor hann passera innan informationen nådde allmänheten. Vid det laget hade covid-19 redan hunnit sprida sig till stora delar av världen.

– Kärnan i detta är rätten till information. I många länder anses ”korrekt” fakta endast vara det som kommer från staten. Om journalister kritiserar regeringens beslut eller lyfter andra länders strategier som exempel kan de anklagas för att sprida desinformation, säger Erik Halkjaer.

Fler initiativ för att skydda pressfriheten:

  • Raoul Wallenbergsinstitutet i Lund genomför under 2020 en pilotstudie för att analysera och utvärdera krislagsstiftningar som trätt i kraft i samband med coronapandemin. I studien används ett MR-baserat analysverktyg som utvärderar vilka lagar som på sikt riskerar att kränka mänskliga rättigheter.
  • Demokratiinstitutet International IDEA har tillsammans med samarbetspartners skapat plattformen The Global Monitor of COVID-19’s Impact on Democracy and Human Rights. Verktyget samlar in rapporter och uppdateringar från 162 länder, och informationen visas på en interaktiv karta.
  • Civicus är en internationell ideell organisation med fokus på civilsamhället och demokrati. Deras verktyg The CIVICUS Monitor har sedan flera år tillbaka samlat in rapporter och analyser om läget för civilsamhället i 196 länder. Under 2020 har verktyget utökats med rapporter om virusets konsekvenser för civilsamhället i olika länder.

————

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4 2020).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer