Det fria ordet och dess förmedlare attackeras allt oftare. Foto: Unsplash/Etiénne Godiard

Rätten att granska och kritisera makthavare samt möjligheten att fritt publicera information är förutsättningar för att upprätthålla en demokrati. Den oberoende journalistiken utmanades dock redan före covid-19 och pandemin har försvårat situationen ytterligare.

Reportrar utan gränser (RSF) publicerar varje år ett pressfrihetsindex som illustrerar världsläget för oberoende journalistik.

– De senaste sju, åtta åren har utvecklingen gått dramatiskt nedåt, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Han förklarar att trenden har flera dimensioner: en geopolitisk, en demokratisk, en teknologisk, en ekonomisk samt en som handlar om ökad misstro mot journalister. Till dessa utmaningar läggs nu dessutom en pandemi som blir ett verktyg för auktoritära ledare som vill ta ett allt hårdare grepp om makten.

Synliggör attacker mot obunden journalistik

Det senaste indexet publicerades i april 2020. Eftersom det till stor del återgav läget så som det såg ut innan pandemin tog fart, fanns ett behov av att fortlöpande undersöka pandemins effekt på pressfriheten. Resultatet blev det så kallade ”Tracker 19”. Det är inte ett nytt index, utan en plattform där rapportörer kontinuerligt matar in information om attacker mot pressfriheten kopplade till pandemin. Flera skribenter som rapporterar om frågan har fängslats eller trakasserats, vilket synliggörs i Tracker 19.

Pandemin åskådliggör vikten av pressfrihet och obunden journalistik, menar Erik Halkjaer. Att Kinas regering tystade dem som tidigt varnade för viruset gjorde till exempel att flera veckor hann passera innan informationen nådde allmänheten. Vid det laget hade covid-19 redan hunnit sprida sig till stora delar av världen.

– Kärnan i detta är rätten till information. I många länder anses ”korrekt” fakta endast vara det som kommer från staten. Om journalister kritiserar regeringens beslut eller lyfter andra länders strategier som exempel kan de anklagas för att sprida desinformation, säger Erik Halkjaer.

Fler initiativ för att skydda pressfriheten:

  • Raoul Wallenbergsinstitutet i Lund genomför under 2020 en pilotstudie för att analysera och utvärdera krislagsstiftningar som trätt i kraft i samband med coronapandemin. I studien används ett MR-baserat analysverktyg som utvärderar vilka lagar som på sikt riskerar att kränka mänskliga rättigheter.
  • Demokratiinstitutet International IDEA har tillsammans med samarbetspartners skapat plattformen The Global Monitor of COVID-19’s Impact on Democracy and Human Rights. Verktyget samlar in rapporter och uppdateringar från 162 länder, och informationen visas på en interaktiv karta.
  • Civicus är en internationell ideell organisation med fokus på civilsamhället och demokrati. Deras verktyg The CIVICUS Monitor har sedan flera år tillbaka samlat in rapporter och analyser om läget för civilsamhället i 196 länder. Under 2020 har verktyget utökats med rapporter om virusets konsekvenser för civilsamhället i olika länder.

————

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4 2020).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer

Skarp kritik mot Iran i brev till ambassadör

27 oktober, 2022 / Nyheter

I ett öppet brev till Irans ambassadör i Sverige fördömer Svenska FN-förbundet våldet mot demonstranter och kräver en oberoende utredning av Mahsa Aminis död.

Läs mer