fbpx
Nora Eklöv utanför sin lägenhet i Farsta där hon bara kan bo tre dagar i veckan. Foto: Ursula Rundin/Svenska FN-förbundet.
3 december, 2019 / Världshorisont

”Det värsta med min situation är husarresten”

Den 3 december är det internationella funktionshinderdagen. 24-åriga Nora Eklöv är en av många som engagerar sig för personer med funktionsnedsättning. I somras talade hon i FN i New York om vikten av inkludering.

Mötet handlade om tillgången till utbildning som en mänsklig rättighet inom ramen för CRPD, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hon talade om inkluderande skolgång och elevassistans. En del framsteg har gjorts i Sverige men utmaningar finns fortfarande kvar, till exempel att friskolor kan tacka nej till elever med funktionsnedsättning.

– När
jag gick i skolan fick jag alltid höra att jag hade samma rätt att drömma lika stort
om min framtid som mina klasskompisar, och att jag hade samma möjligheter, att
jag var jämlik, sa Nora Eklöv i sitt tal i FN.


Den viktigaste förutsättningen för mig för att kunna gå i en vanlig skola var tillgången
till personlig assistans. Inkluderande och tillgänglig utbildning är en
mänsklig rättighet. Jag har höga förhoppningar om att våra länder ska kunna komma
samman och skapa en värld där rörelsehindrade barn inte lämnas utanför,
fortsatte hon.

Är generalsekreterare i Förbundet Unga Rörelsehindrade

Nora
Eklöv är född och uppvuxen i Glömminge på Öland. Hon har studerat
statsvetenskap i ett år på Linnéuniversitetet och arbetat som receptionist i
Borgholm. Hon har även varit ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige i
Mörbylånga kommun, innan hon 2016 fick jobb som generalsekreterare i Förbundet
Unga Rörelsehindrade.

I samband med att hon fick generalsekreterarjobbet blev det aktuellt att flytta till Stockholm, till en egen lägenhet. Det var då den långa raden av avslag på Nora Eklövs ansökan om personlig assistans inleddes. Eftersom hon har kommunal assistans så följer beslutet om insatsen inte med när man flyttar och hon fick ansöka om assistans på nytt i den nya stadsdelen. Det är en process som pågår än idag. Trots att Nora Eklöv, efter en tvåårig rättsprocess, återfått rätten till assistans genom en dom från förvaltningsrätten sommaren 2018, har nu allt kommit att handla om antalet beviljade assistanstimmar. Den stadsdel som hon bor i idag, Farsta, vill inte bevilja mer än tio timmars assistans per vecka för hjälp vid hennes heltidsjobb på Unga Rörelsehindrade. De timmarna räcker bara till för Nora Eklöv att arbeta och bo i sitt eget hem under tre dagar per vecka. Resterande dagar måste hon jobba på distans och bo hos sina föräldrar så att hon kan få hjälp av dem.


På grund av flytten blev jag av med allting, säger hon.

Socialministern ville skapa en ”Lex Nora”

Nora Eklöv har artrogryphos, en muskelsjukdom som gör att hon har mycket begränsad förmåga att röra sig. Hon har också en blodsjukdom, dyserytropoetisk anemi, som tvingar henne till regelbundna blodtransfusioner och mycket vistelse på sjukhus. I våras fick hon en ny diagnos: pulmonell hypertension, som är en kronisk lungsjukdom som begränsar syresättningen i lungorna och gör konditionen sämre. Det finns en möjlighet att lungsjukdomen kan ha tillkommit på grund av att neddragningen av hennes assistans ledde till att hennes möjligheter att röra på sig och bibehålla sin kondition har blivit mycket begränsad. Även Nora Eklövs ansökan om assistanstid för att komma iväg till sin träning har avslagits.

Socialminister
Lena Hallengren är ordförande i regeringens funktionshinderdelegation som
regelbundet samlar funktionshinderrörelsen. Inför valet 2018 sa hon att det
inte ska spela någon roll var man bor och att hon skulle vilja få igenom en
”Lex Nora” för att göra rätten till personlig assistans medflyttbar mellan
olika kommuner och för att visa att regeringen tar funktionshinderfrågorna på
allvar. Men efter det har inte mycket hänt.

NUFT,
Nätverket unga för tillgänglighet, som Unga Rörelsehindrade är medlem i, har
representanter i Funktionshinderdelegationen, som träffas fyra gånger per år.


Vi försöker ändra på att det inte har varit så mycket dialog vid dessa möten.
Förut har den ansvarige ministern presenterat
vad de håller på med men har inte tagit in våra åsikter särskilt mycket. Nu
vill vi att mötena ska bestå mer av dialog, att vi också får vara med i
diskussionen, säger Nora Eklöv.

Byråkrati istället för handling

För
två månader sedan överklagade Nora Eklöv stadsdelsförvaltningens beslut till
Förvaltningsrätten igen.

Det är väldigt tungt att driva hela kampen själv. Det finns en omfattande byråkrati i Sverige som  till exempel stadsdelarna verkar använda sig av för att ”skydda sig själva”. Många i min situation vågar inte flytta på grund av rädsla för indragen assistans, säger hon.


CRPD:s artikel 19 och kommentarerna till den har dock hjälpt mig mycket,
fortsätter hon. De har varit en livboj, faktiskt, när en har tvivlat på sig
själv och vad en har rätt till.

Nora
Eklöv vänder sig också mycket till media för att belysa hur situationen ser ut.
Hon känner en skyldighet att göra det som generalsekreterare för Unga
Rörelsehindrade.

– Många andra rörelsehindrade personer känner sig rädda för att vända sig till media, för de vill inte komma på kant med de som bestämmer om ens insatser, berättar hon. Nora Eklöv förstår och har respekt för det men vill själv visa hur situationen för rörelsehindrade ser ut, bland annat genom att gå ut med sin kamp i media.

Genomför en aktion på torsdagar

Under
hösten har hon och ett gäng andra inom funktionshinderrörelsen börjat genomföra
en aktion utanför riksdagshuset varje torsdag.


Genom aktionen kräver vi att CRPD ska bli svensk lag och vi tänker stå utanför
riksdagen varje torsdag till politikerna röstar igenom detta!

Det
värsta med sin situation tycker Nora Eklöv är husarresten och att hon inte kan
jobba som hon vill. Det sociala, att hon inte kan träffa vänner eller ha ett
normalt liv som andra människor har. Dessutom har hon problem med att gå på
toaletten utan hjälp, och om hon ramlar kan hon inte ta sig upp själv. Hon har
svårt att klä på sig själv.

– En hamnar liksom efter i den sociala utvecklingen. Då kommer tankarna om att en är mindre värd till slut.

Se Nora Eklövs tal i FN.

————

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4 2019).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (230 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Dela vår dröm

Bli medlem och bidra till att vi når de globala målen till 2030.

Bli medlem idag! >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer