Generalsekreterare Cecilia Tengroth brinner för folkrätt och konfliktlösning. Foto: Svenska FN-förbundet

Den 1 oktober tillträdde Svenska FN-förbundets nya generalsekreterare, juristen Cecilia Tengroth. I senaste numret av Världshorisont svarar hon på frågor om sin bakgrund, tankar om FN och FN-förbundet och berättar om oväntade partytrick.

Vilken utbildningsbakgrund har du och hur kom du in i vår bransch?

Jag är jurist, men har också läst kurser i filosofi, statsvetenskap, pedagogik och kriminologi. Jag har också gått FN-domstolens så kallade Diploma Course i Haag, Nederländerna. Det var en superintressant blandning av teori och praktik med lärare från FN-systemet och de internationella brottmålsdomstolarna i Haag. Rekommenderar den varmt till den som vill fördjupa sig i folkrätten! Att det sedan blivit arbete i denna bransch var ett medvetet val då jag ville jobba med folkrätt och humanitära frågor. 

När kom du i kontakt med FN-förbundet för första gången? 

Jag minns FN-förbundets verksamhet mycket väl från min studietid. Jag var aktiv i en organisation som hette Studenter för Sarajevo som stöttade studenter under kriget på Balkan. Då hade vi också samverkan med andra organisationer, bland annat FN-förbundet. Jag uppfattade förbundet som tydligt och trovärdigt när det gällde att kommentera FN-beslut och internationella frågor. I yrkeslivet har jag sedan stött på förbundet i samband med bland annat remisser och skuggrapportering till FN. (Skuggrapportering eller parallellrapportering är när civilsamhället skickar rapporter till FN som komplement till de rapporter som regeringarna lämnar.)

Vad är den viktigaste uppgiften för Svenska FN-förbundet, tycker du?

Jag tror att det är för tidigt för mig att uttala mig om det. Dels behöver jag lära känna förbundet och dess medlemmar och personal, dels är de utmaningar vi står inför idag så pass komplexa att det är svårt att peka ut en enskilt avgörande uppgift. Men för mig personligen ligger alltid utbildning, kunskapsspridning och påverkansarbete varmt om hjärtat. Jag tror starkt på att om allmänheten, politiker, beslutsfattare, företagsledare med flera får kunskap om vad som händer i världen, och vilka verktyg som finns för att hantera det, så ökar förutsättningarna för bra agerande.  

När du presenterade dig för personalen sa du att du är ”orimligt intresserad av folkrätt och internationella relationer”. Vad kan det ta sig för uttryck?

Ha ha ha! Ja, det stämmer. Förutom att läsa mycket och följa daglig rapportering om världshändelser så har jag ett stort historieintresse. Just nu har jag till exempel snöat in på åren efter andra världskriget och hur Europa, och särskilt Tyskland, kunde återuppbyggas. Hur klarade man av att bygga upp något som var så fullkomligt söndertrasat och hur orkade man under denna tid ändå vara så lösningsorienterad och till exempel etablera FN och EU:s föregångare? Flertalet av våra tyngre folkrättskonventioner och samarbetsorgan växte ju fram under denna tid. Väldigt intressant att se hur djupaste hopplöshet och sorg kan existera parallellt med driv och förändringsvilja.

Sen är jag, som flera av oss som gillar internationella frågor och ogillar orättvisor, diskussionsglad och vill på middagar hellre prata om konfliktlösning än om semesterplaner.

Du sa även att FN aldrig har varit viktigare. Förklara!

Det är fullkomligt uppenbart att de stora utmaningar som vi idag står inför inte kan lösas av vare sig enskilda stater eller med snabba lösningar. Vi vet att de vägar vi måste gå nu kräver globalt samarbete – både mellan stater men också med företag. Sen är det en annan fråga om stater, beslutsfattare, näringslivet med flera är villiga att göra det som krävs. Där har FN-förbundet ett viktigt uppdrag att just verka för globalt samarbete och sprida kunskap om varför det är så viktigt.

Vad är ditt främsta mål nu när du tar över ledningen på Skolgränd? 

Bland det första jag vill göra är så klart att träffa så många FN-förbundare som möjligt, både digitalt och fysiskt i den utsträckning det går. Jag kommer från Svenska Röda Korset där jag jobbat som stabschef, och vet att i organisationer som våra finns en magisk blandning av kompetens och engagemang hos anställda och frivilliga. Den vill jag lyssna in.

Rolig kuriosa om dig som privatperson?

Jag kan spruta eld! Otippat roligt partytrick. Och jag har varit med i SM i brädspel. Ett mindre uppskattat partytrick.

————

Denna text är hämtad från ett nummer av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 3/21).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer