Fem unga styrelseledamöter i Umeå FN-förening. Foto: Umeå FN-förening
6 juli, 2021 / Världshorisont

Brinnande engagemang hos många unga

I den svenska FN-rörelsen finns två grupper med särskilt stark närvaro: pensionärer och ungdomar. Ungdomsmedlemmar utgör nästan en femtedel av Svenska FN-förbundets medlemsbas. Vad innebär detta starka engagemang hos yngre?

– De föreningar som har många yngre medlemmar testar gärna nya saker. Det är en styrka vi ser hos unga, att de till exempel under pandemin varit snabba och innovativa, säger Elias Aspudd, ungdomssekreterare på FN-förbundet.

I FN-förbundet räknas personer under 26 år som ungdomsmedlemmar. Andelen unga varierar mellan olika FN-föreningar. I många FN-föreningar finns det ett antal äldre deltagare som varit med i över 20 år, medan yngre personer kommer och går. I andra fall ser själva organisationsstrukturen annorlunda ut. Stockholms FN-förening innehåller till exempel både en studentsektion och en ungdomssektion. Det finns också ett antal FN-föreningar där klungan av aktiva helt består av yngre medlemmar.

Olika generationer kompletterar varandra

Ett exempel på en ungdomsledd förening är Umeå. Här är samtliga styrelseledamöter födda runt millennieskiftet. Ordförande Felicia Sandin, som vann utmärkelsen Årets FN-ungdom 2020, ser en styrka i att yngre tar plats men understryker också att olika generationer kompletterar varandra.

Även om det finns många frågor som är särskilt aktuella i den yngre generationens vardag, så som psykisk ohälsa, klimatet och skolan, menar Felicia Sandin att ens hjärtefrågor i huvudsak är individuella.

– En tonåring och dennes farfar kan brinna för en massa gemensamma ämnen. Däremot påverkas man av vad man ser i sin vardag. En pensionär som upplevt fredsrörelsen under Vietnamkriget har andra erfarenheter än dagens ungdomar.

För att engagera yngre krävs en lyhördhet för de frågor som är aktuella för ungdomar, förklarar hon. Dessutom råder en viss skillnad i vilka medier och digitala plattformar som används av olika åldersgrupper. Umeås FN-förening består i huvudsak av studenter i 20-årsåldern och styrelsen vill gärna involvera fler äldre medmänniskor.

– Det kan bli problematiskt att enbart bestå av en generation. Vi yngre har till exempel inte fått följa FN:s utveckling. Ofta samarbetar vi med Fredsbaskrarna, som har andra viktiga erfarenheter.

Utrymme för yngre röster

Under våren 2021 har FN-förbundet fått i uppdrag av utrikesdepartementet att genomföra ungdomskonsultationer för att bidra med nya perspektiv till Sveriges frivilliga rapport till sommarens HLPF (High Level Political Forum) där ländernas arbete med Agenda 2030 redovisas. Syftet är att ge ett ökat utrymme för yngre röster gällande genomförandet av Agenda 2030. Närmare 900 svenska ungdomar delade med sig av sina åsikter i två enkäter om hållbar utveckling.

FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson gläds åt det brinnande intresset hos ungdomar och hoppas på ett ännu starkare samarbete mellan generationer framöver.

– Det är hoppingivande på många sätt. De unga är morgondagens ledare och deras intresse för internationella frågor är jätteviktigt. Många av dagens utmaningar är så stora att vi måste samarbeta. Det går inte att fjärma sig som land eller som individ. Gemensamma problem kräver gemensamma lösningar.

Lina Stolpe, frilansskribent

————

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2/21).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Irans kvinnor behöver omvärldens stöd

05 oktober, 2022 / Nyheter

FN-förslaget att utreda Mahsa Aminis död i iranskt häkte måste få medlemsländernas stöd. Iran måste respektera flickors och kvinnors rättigheter och omvärldens tryck på regimen måste öka, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Hallå där!

05 oktober, 2022 / Världshorisont

Stefan Löfven, tidigare statminister, som tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf från Liberia leder FN:s högnivåpanel för effektivare multilateralism.

Läs mer

Annekteringarna av ukrainska regioner är ett brott mot folkrätten

30 september, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet fördömer Rysslands annektering av regionerna Cherson, Luhansk, Zaporizjzja och Donetsk i Ukraina.

Läs mer

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer