fbpx
Christina Sacchi är ett av 16 barn som 2019 stämde fem G20-länder för otillräckligt agerande i klimatfrågan. På bilden talar hon på en presskonferens i New York. Foto: UNICEF/UNI207486/Chalasani
5 juni, 2023 / Världshorisont

Barns och ungas inflytande måste öka i alla frågor

I flera uppmärksammade fall de senaste åren har barn ställt stater till svars för att de inte agerat tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna. FN:s barnfond Unicef följer utvecklingen. 

FN:s barnrättskommitté, CRC, nådde 2021 ett beslut i det så kallade Sacchifallet där 16 barn stämt fem G20-länder för att de inte lyckats ta itu med de ökade utsläppen. Två av barnen var svenskar, Greta Thunberg och 8-åriga Ellen-Anne. 

Shanti Ingeström, barnrättsexpert på Unicef Sverige, tycker uppmärksamheten är bra samtidigt som hon vill öka ungas delaktighet på flera områden. 

– Vi upplät våra lokaler i New York där barnen bland annat höll en presskonferens i samband med att fallet skulle upp i CRC. Det är bra att barn i alla åldrar känner att de har möjlighet att kräva sina rättigheter, menar hon. 

Banbrytande fall

Trots att stämningen till slut avvisades var fallet banbrytande. Detta då det slogs fast att även om alla stater kollektivt bidrar till klimatförändringarna ska detta inte ses som en anledning till att en enskild stat inte kan hållas ansvarig för sina tillkortakommanden. Fallet belyste också att barn påverkas av klimatförändringarnas effekter mer än vuxna. 

– Barn drabbas allra mest. De är mindre och tar lättare upp gifter och är mer beroende av att få i sig näring. Utöver det rent fysiska påverkar klimatförändringarna egentligen alla uppväxtvillkor. Klimatstress är bidragande till den växande psykiska ohälsan och i vissa delar av världen kan barn inte gå till skolan då man behöver hjälpa till med att exempelvis samla mat eller hitta vatten, säger Shanti Ingeström. 

Vidare belyste fallet att effekterna av klimatförändringarna redan är här. Pandemin och kriget i Ukraina har ytterligare tydliggjort detta. Minskade leveranser av spannmål till Afrikas horn på grund av kriget i Ukraina har tillsammans med den värsta torkan på 40 år lett till hungerkris i regionen. 

– Jag blir provocerad av att man säger att ”barnen är vår framtid”. Det är förvisso sant men klimatförändringarna påverkar barn redan idag. Man måste lyssna på barnen. De främsta experterna på hur det är att vara barn idag är barnen själva, säger hon. 

Uppmuntrar delaktighet

För att uppmuntra ungas delaktighet har Unicef anordnat ”hackathons”, tillfällen för barn och unga att träffas och hitta lösningar på samhällsproblem. Dessutom finansierar Unicefs innovationskontor ungdomsledda projekt för att stärka barns ställning världen över. 

– Barn måste få vara med och hitta lösningar, inte enbart problematisera eller demonstrera. Många vuxna som vi har träffat har förvånats över ungas kapacitet. Barn är mycket mer solidariska än vuxna i många lägen, säger hon.  

Shanti Ingeström påpekar att barn och ungas delaktighet måste öka i alla samhällsfrågor. 

– Det finns enorm kraft bland unga i miljörörelsen. Ibland kan man känna att det vore bra om drivet att lyssna på unga där även spillt över till andra frågor, säger hon. 

Hon menar att barn och unga ofta diskuteras men att de sällan själva får möjlighet att uttala sig. 

– En bra tanke är ”inget om oss utan oss”. Vuxengissningar är ett resursslöseri för vuxna vet inte hur det är att vara ung idag, avslutar hon. 

Eric Cornefjord
Praktikant på Världshorisont våren 2023

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2/2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer