fbpx
Christina Sacchi är ett av 16 barn som 2019 stämde fem G20-länder för otillräckligt agerande i klimatfrågan. På bilden talar hon på en presskonferens i New York. Foto: UNICEF/UNI207486/Chalasani
5 juni, 2023 / Världshorisont

Barns och ungas inflytande måste öka i alla frågor

I flera uppmärksammade fall de senaste åren har barn ställt stater till svars för att de inte agerat tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna. FN:s barnfond Unicef följer utvecklingen. 

FN:s barnrättskommitté, CRC, nådde 2021 ett beslut i det så kallade Sacchifallet där 16 barn stämt fem G20-länder för att de inte lyckats ta itu med de ökade utsläppen. Två av barnen var svenskar, Greta Thunberg och 8-åriga Ellen-Anne. 

Shanti Ingeström, barnrättsexpert på Unicef Sverige, tycker uppmärksamheten är bra samtidigt som hon vill öka ungas delaktighet på flera områden. 

– Vi upplät våra lokaler i New York där barnen bland annat höll en presskonferens i samband med att fallet skulle upp i CRC. Det är bra att barn i alla åldrar känner att de har möjlighet att kräva sina rättigheter, menar hon. 

Banbrytande fall

Trots att stämningen till slut avvisades var fallet banbrytande. Detta då det slogs fast att även om alla stater kollektivt bidrar till klimatförändringarna ska detta inte ses som en anledning till att en enskild stat inte kan hållas ansvarig för sina tillkortakommanden. Fallet belyste också att barn påverkas av klimatförändringarnas effekter mer än vuxna. 

– Barn drabbas allra mest. De är mindre och tar lättare upp gifter och är mer beroende av att få i sig näring. Utöver det rent fysiska påverkar klimatförändringarna egentligen alla uppväxtvillkor. Klimatstress är bidragande till den växande psykiska ohälsan och i vissa delar av världen kan barn inte gå till skolan då man behöver hjälpa till med att exempelvis samla mat eller hitta vatten, säger Shanti Ingeström. 

Vidare belyste fallet att effekterna av klimatförändringarna redan är här. Pandemin och kriget i Ukraina har ytterligare tydliggjort detta. Minskade leveranser av spannmål till Afrikas horn på grund av kriget i Ukraina har tillsammans med den värsta torkan på 40 år lett till hungerkris i regionen. 

– Jag blir provocerad av att man säger att ”barnen är vår framtid”. Det är förvisso sant men klimatförändringarna påverkar barn redan idag. Man måste lyssna på barnen. De främsta experterna på hur det är att vara barn idag är barnen själva, säger hon. 

Uppmuntrar delaktighet

För att uppmuntra ungas delaktighet har Unicef anordnat ”hackathons”, tillfällen för barn och unga att träffas och hitta lösningar på samhällsproblem. Dessutom finansierar Unicefs innovationskontor ungdomsledda projekt för att stärka barns ställning världen över. 

– Barn måste få vara med och hitta lösningar, inte enbart problematisera eller demonstrera. Många vuxna som vi har träffat har förvånats över ungas kapacitet. Barn är mycket mer solidariska än vuxna i många lägen, säger hon.  

Shanti Ingeström påpekar att barn och ungas delaktighet måste öka i alla samhällsfrågor. 

– Det finns enorm kraft bland unga i miljörörelsen. Ibland kan man känna att det vore bra om drivet att lyssna på unga där även spillt över till andra frågor, säger hon. 

Hon menar att barn och unga ofta diskuteras men att de sällan själva får möjlighet att uttala sig. 

– En bra tanke är ”inget om oss utan oss”. Vuxengissningar är ett resursslöseri för vuxna vet inte hur det är att vara ung idag, avslutar hon. 

Eric Cornefjord
Praktikant på Världshorisont våren 2023

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2/2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer