Armine Podosyan. Foto: AUNA

Att FN stärker sina relationer med olika samhällsaktörer är en av nyckelfrågorna i ”Our common agenda”. Av särskild vikt är samarbetet med civilsamhället där världens FN-förbund ingår. Världshorisont har talat med Armine Podosyan, ordförande för Armeniens FN-förbund och vice ordförande i FN-förbundens världsfederation WFUNA.

– Generalsekreterarens rapport ”Our common agenda” är en väckarklocka som sätter fokus på de risker vi står inför, säger Armine Podosyan, chef för Armeniens FN-förbund AUNA.

– Världen blir alltmer osäker och oförutsägbar med geopolitiska, miljömässiga, teknologiska och andra typer av påfrestningar som förstör planeten och hotar mänskligheten. Rapporten greppar över alla områden och pekar på det som vi tillsammans måste ta itu med. Det är det viktigaste FN-dokumentet under senare tid och förhoppningsvis kommer det att leda till att FN blir mer effektivt och relevant för människor.

Armine Podosyan berättar att hon efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 grubblade över hur man skulle kunna etablera en organisation för att bistå flyktingar och bidra till en positiv utveckling i Armenien. Tillsammans med likasinnade och med stöd av Svenska FN-förbundet bildades till slut ett armeniskt FN-förbund 2005.

– Mänskliga rättigheter och förtroendeskapande åtgärder var väldigt viktigt för oss vid den tidpunkten. Vi hade många flyktingar i landet efter det första kriget om Nagorno-Karabach 1988-1994. Huvudsyftet med AUNA var att förena olika aktörer i ett arbete för att främja de principer och värden som FN står för, säger Armine Podosyan.

AUNA har också spelat en viktig roll när det gäller att bygga upp ett armeniskt civilsamhälle och demokratiska strukturer och processer i landet.

– Vi arbetar också för genomförandet av de globala målen och för lika rättigheter och möjligheter. Vi hjälper individer att ta ansvar för sina samhällens framtid och att skapa miljöer där människor arbetar tillsammans utifrån värdeord som solidaritet, fred, mänskliga rättigheter, mångfald och ansvarstagande, fortsätter hon.

Armeniens FN-förbundet inriktar sig på unga

Sedan 2013 samarbetar AUNA med Svenska FN-förbundet och får tack vare svenska biståndspengar möjlighet att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter. Under senare år har organisationens verksamhet alltmer inriktat sig på att aktivera unga. Det är en inriktning som ligger helt i linje med FN-chefens idéer och förslag i ”Our common agenda”. 

– Rapporten betonar vikten av att involvera unga i beslutsfattandet och i arbetet för en framtid i fred och välstånd; en framtid som unga vill bygga upp och leva i. Det här är en mycket viktig fråga för oss då vi vill se unga som förändringsaktörer i sina samhällen, säger Armine Podosyan.

– Ett av våra huvudmål är att vara den ledande organisationen i alla regioner i Armenien när det gäller unga som drivande kraft för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Vi stärker dem som rättighetsbärare och uppmuntrar dem att samarbeta med skyldighetsbärare [representanter för myndigheter] för att skapa mer inkluderande, transparenta och ansvarstagande institutioner. Detta ligger också i linje med tankegångarna i ”Our common agenda” om att det sociala kontraktet mellan stater och medborgare behöver förnyas och vitaliseras, fortsätter hon.

Når ut till marginaliserade ungdomar på landsbygen

Tidigare har AUNA:s arbete med unga främst involverat universitetsstuderande i storstäderna; studenter i statskunskap eller internationella relationer med goda kunskaper i engelska. På senare tid har stora ansträngningar gjorts för att även nå ut till marginaliserade ungdomar på landsbygden och i konfliktdrabbade delar av landet.

– Eftersom utveckling går från botten till toppen insåg vi att vi behöver vi börja med unga på landsbygden. Till en början var det svårt. De kände inte till FN och det var mycket som de inte förstod, säger Armine Podosyan.

– Men när de här ungdomarna sedan började höja sina röster och ta plats var förändringen enorm. Det var otroligt givande att se!

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 3/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer