fbpx
Armine Podosyan. Foto: AUNA
12 oktober, 2022 / Världshorisont

Armeniens FN-förbund vill få in de unga i maktens korridorer

Att FN stärker sina relationer med olika samhällsaktörer är en av nyckelfrågorna i ”Our common agenda”. Av särskild vikt är samarbetet med civilsamhället där världens FN-förbund ingår. Världshorisont har talat med Armine Podosyan, ordförande för Armeniens FN-förbund och vice ordförande i FN-förbundens världsfederation WFUNA.

– Generalsekreterarens rapport ”Our common agenda” är en väckarklocka som sätter fokus på de risker vi står inför, säger Armine Podosyan, chef för Armeniens FN-förbund AUNA.

– Världen blir alltmer osäker och oförutsägbar med geopolitiska, miljömässiga, teknologiska och andra typer av påfrestningar som förstör planeten och hotar mänskligheten. Rapporten greppar över alla områden och pekar på det som vi tillsammans måste ta itu med. Det är det viktigaste FN-dokumentet under senare tid och förhoppningsvis kommer det att leda till att FN blir mer effektivt och relevant för människor.

Armine Podosyan berättar att hon efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 grubblade över hur man skulle kunna etablera en organisation för att bistå flyktingar och bidra till en positiv utveckling i Armenien. Tillsammans med likasinnade och med stöd av Svenska FN-förbundet bildades till slut ett armeniskt FN-förbund 2005.

– Mänskliga rättigheter och förtroendeskapande åtgärder var väldigt viktigt för oss vid den tidpunkten. Vi hade många flyktingar i landet efter det första kriget om Nagorno-Karabach 1988-1994. Huvudsyftet med AUNA var att förena olika aktörer i ett arbete för att främja de principer och värden som FN står för, säger Armine Podosyan.

AUNA har också spelat en viktig roll när det gäller att bygga upp ett armeniskt civilsamhälle och demokratiska strukturer och processer i landet.

– Vi arbetar också för genomförandet av de globala målen och för lika rättigheter och möjligheter. Vi hjälper individer att ta ansvar för sina samhällens framtid och att skapa miljöer där människor arbetar tillsammans utifrån värdeord som solidaritet, fred, mänskliga rättigheter, mångfald och ansvarstagande, fortsätter hon.

Armeniens FN-förbundet inriktar sig på unga

Sedan 2013 samarbetar AUNA med Svenska FN-förbundet och får tack vare svenska biståndspengar möjlighet att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter. Under senare år har organisationens verksamhet alltmer inriktat sig på att aktivera unga. Det är en inriktning som ligger helt i linje med FN-chefens idéer och förslag i ”Our common agenda”. 

– Rapporten betonar vikten av att involvera unga i beslutsfattandet och i arbetet för en framtid i fred och välstånd; en framtid som unga vill bygga upp och leva i. Det här är en mycket viktig fråga för oss då vi vill se unga som förändringsaktörer i sina samhällen, säger Armine Podosyan.

– Ett av våra huvudmål är att vara den ledande organisationen i alla regioner i Armenien när det gäller unga som drivande kraft för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Vi stärker dem som rättighetsbärare och uppmuntrar dem att samarbeta med skyldighetsbärare [representanter för myndigheter] för att skapa mer inkluderande, transparenta och ansvarstagande institutioner. Detta ligger också i linje med tankegångarna i ”Our common agenda” om att det sociala kontraktet mellan stater och medborgare behöver förnyas och vitaliseras, fortsätter hon.

Når ut till marginaliserade ungdomar på landsbygen

Tidigare har AUNA:s arbete med unga främst involverat universitetsstuderande i storstäderna; studenter i statskunskap eller internationella relationer med goda kunskaper i engelska. På senare tid har stora ansträngningar gjorts för att även nå ut till marginaliserade ungdomar på landsbygden och i konfliktdrabbade delar av landet.

– Eftersom utveckling går från botten till toppen insåg vi att vi behöver vi börja med unga på landsbygden. Till en början var det svårt. De kände inte till FN och det var mycket som de inte förstod, säger Armine Podosyan.

– Men när de här ungdomarna sedan började höja sina röster och ta plats var förändringen enorm. Det var otroligt givande att se!

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 3/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer