fbpx
Armine Podosyan. Foto: AUNA
12 oktober, 2022 / Världshorisont

Armeniens FN-förbund vill få in de unga i maktens korridorer

Att FN stärker sina relationer med olika samhällsaktörer är en av nyckelfrågorna i ”Our common agenda”. Av särskild vikt är samarbetet med civilsamhället där världens FN-förbund ingår. Världshorisont har talat med Armine Podosyan, ordförande för Armeniens FN-förbund och vice ordförande i FN-förbundens världsfederation WFUNA.

– Generalsekreterarens rapport ”Our common agenda” är en väckarklocka som sätter fokus på de risker vi står inför, säger Armine Podosyan, chef för Armeniens FN-förbund AUNA.

– Världen blir alltmer osäker och oförutsägbar med geopolitiska, miljömässiga, teknologiska och andra typer av påfrestningar som förstör planeten och hotar mänskligheten. Rapporten greppar över alla områden och pekar på det som vi tillsammans måste ta itu med. Det är det viktigaste FN-dokumentet under senare tid och förhoppningsvis kommer det att leda till att FN blir mer effektivt och relevant för människor.

Armine Podosyan berättar att hon efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 grubblade över hur man skulle kunna etablera en organisation för att bistå flyktingar och bidra till en positiv utveckling i Armenien. Tillsammans med likasinnade och med stöd av Svenska FN-förbundet bildades till slut ett armeniskt FN-förbund 2005.

– Mänskliga rättigheter och förtroendeskapande åtgärder var väldigt viktigt för oss vid den tidpunkten. Vi hade många flyktingar i landet efter det första kriget om Nagorno-Karabach 1988-1994. Huvudsyftet med AUNA var att förena olika aktörer i ett arbete för att främja de principer och värden som FN står för, säger Armine Podosyan.

AUNA har också spelat en viktig roll när det gäller att bygga upp ett armeniskt civilsamhälle och demokratiska strukturer och processer i landet.

– Vi arbetar också för genomförandet av de globala målen och för lika rättigheter och möjligheter. Vi hjälper individer att ta ansvar för sina samhällens framtid och att skapa miljöer där människor arbetar tillsammans utifrån värdeord som solidaritet, fred, mänskliga rättigheter, mångfald och ansvarstagande, fortsätter hon.

Armeniens FN-förbundet inriktar sig på unga

Sedan 2013 samarbetar AUNA med Svenska FN-förbundet och får tack vare svenska biståndspengar möjlighet att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter. Under senare år har organisationens verksamhet alltmer inriktat sig på att aktivera unga. Det är en inriktning som ligger helt i linje med FN-chefens idéer och förslag i ”Our common agenda”. 

– Rapporten betonar vikten av att involvera unga i beslutsfattandet och i arbetet för en framtid i fred och välstånd; en framtid som unga vill bygga upp och leva i. Det här är en mycket viktig fråga för oss då vi vill se unga som förändringsaktörer i sina samhällen, säger Armine Podosyan.

– Ett av våra huvudmål är att vara den ledande organisationen i alla regioner i Armenien när det gäller unga som drivande kraft för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Vi stärker dem som rättighetsbärare och uppmuntrar dem att samarbeta med skyldighetsbärare [representanter för myndigheter] för att skapa mer inkluderande, transparenta och ansvarstagande institutioner. Detta ligger också i linje med tankegångarna i ”Our common agenda” om att det sociala kontraktet mellan stater och medborgare behöver förnyas och vitaliseras, fortsätter hon.

Når ut till marginaliserade ungdomar på landsbygen

Tidigare har AUNA:s arbete med unga främst involverat universitetsstuderande i storstäderna; studenter i statskunskap eller internationella relationer med goda kunskaper i engelska. På senare tid har stora ansträngningar gjorts för att även nå ut till marginaliserade ungdomar på landsbygden och i konfliktdrabbade delar av landet.

– Eftersom utveckling går från botten till toppen insåg vi att vi behöver vi börja med unga på landsbygden. Till en början var det svårt. De kände inte till FN och det var mycket som de inte förstod, säger Armine Podosyan.

– Men när de här ungdomarna sedan började höja sina röster och ta plats var förändringen enorm. Det var otroligt givande att se!

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 3/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer