fbpx
Främre raden: FN:s generalsekreterare António Guterres med kronprinsessan Victoria och kung Carl Gustaf på vänster sida. Till höger står Kenyas president Uhuru Kenyatta och Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Foto: UN Photo
19 augusti, 2022 / Världshorisont

Analys: Vad blir resultatet efter Stockholm+50?

I juni stod Sverige och Kenya värd för miljö- och klimatkonferensen Stockholm +50. FN-förbundets seniora rådgivare för hållbar utveckling, Malin Åberg Aas, reflekterar över vad det bestående resultatet av mötet kan bli.

När detta skrivs har två månader gått sedan FN-mötet Stockholm +50 hölls i Stockholm. Flera artiklar har publicerats och webbinarier hållits om vad resultatet av mötet egentligen kan bli. Framtiden kommer att visa vilket bestående avtryck som konferensen gjorde.

Ett konkret resultat är Stockholmsagendan med tio punkter som värdländerna Sverige och Kenya presenterade. Kanske kan också det öppna och inkluderande arbetssättet inför konferensen bilda en grund för bygget av en mer inkluderande möteskultur inom FN framöver. Det handlar främst om de informella arbetsgrupper som var kopplade till de ledarskapsdialoger som hölls under mötet, men också om det starka fokuset på ungas deltagande med bland annat en särskild arbetsgrupp, Youth task force. Genom lokala, regionala och globala konsultationer med unga tog den fram ett globalt policypapper, Global Youth Policy Paper, som fick starkt genomslag. Bättre framförhållning och tydlighet i hur inspelen till konferensens arrangörer skulle tas tillvara hade dock varit önskvärt.

Att många samtal kunde föras mellan länderna utan krav på förhandlingar under ett fysiskt möte efter en lång tid av digitala möten kan ha varit både positivt och negativt. Men viktiga aspekter som till exempel jämställdhet var relativt osynliga under mötet.

Mer avgörande för vilken effekt Stockholm +50 kommer att få blir hur och om Stockholmsagendan och de övriga rekommendationerna, inspelen, rapporterna och förslagen som framkom, såväl i underlagen inför mötet som i uttalanden och sidoarrangemang under det, tas vidare inom FN-systemet och i andra multilaterala sammanhang.

Handling, acceleration och brådska var tre ord som återkom i många uttalanden. Mot den bakgrunden blir det intressant att se om detta kommer att avspeglas i att fler länder och andra aktörer kommer att intensifiera sitt miljö- och klimatrelaterade arbete framöver när de nu ännu en gång har uttryckt att det är så bråttom. Inte minst intressant blir det att se hur Sverige växlar upp sitt eget arbete med att skapa en hälsosam planet efter att ha varit värd för denna globala accelerationskonferens och även den efterföljande världsmiljödagen med temat ”en enda jord – att leva hållbart i samklang med naturen.”

Att det måste ta kortare tid från det att överenskommelser skrivs under till dess att de genomförs visar inte minst arvet efter Stockholmskonferensen 1972. Världens länder har ännu inte levt upp till alla de åtaganden som gjordes då för 50 år sedan. Att handling, acceleration och brådska är vad världens klimat- och miljöarbete behöver, nu på vår enda jord, råder det ingen tvekan om.

Malin Åberg Aas
Senior rådgivare för hållbar utveckling
, Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer