fbpx
Främre raden: FN:s generalsekreterare António Guterres med kronprinsessan Victoria och kung Carl Gustaf på vänster sida. Till höger står Kenyas president Uhuru Kenyatta och Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Foto: UN Photo
19 augusti, 2022 / Världshorisont

Analys: Vad blir resultatet efter Stockholm+50?

I juni stod Sverige och Kenya värd för miljö- och klimatkonferensen Stockholm +50. FN-förbundets seniora rådgivare för hållbar utveckling, Malin Åberg Aas, reflekterar över vad det bestående resultatet av mötet kan bli.

När detta skrivs har två månader gått sedan FN-mötet Stockholm +50 hölls i Stockholm. Flera artiklar har publicerats och webbinarier hållits om vad resultatet av mötet egentligen kan bli. Framtiden kommer att visa vilket bestående avtryck som konferensen gjorde.

Ett konkret resultat är Stockholmsagendan med tio punkter som värdländerna Sverige och Kenya presenterade. Kanske kan också det öppna och inkluderande arbetssättet inför konferensen bilda en grund för bygget av en mer inkluderande möteskultur inom FN framöver. Det handlar främst om de informella arbetsgrupper som var kopplade till de ledarskapsdialoger som hölls under mötet, men också om det starka fokuset på ungas deltagande med bland annat en särskild arbetsgrupp, Youth task force. Genom lokala, regionala och globala konsultationer med unga tog den fram ett globalt policypapper, Global Youth Policy Paper, som fick starkt genomslag. Bättre framförhållning och tydlighet i hur inspelen till konferensens arrangörer skulle tas tillvara hade dock varit önskvärt.

Att många samtal kunde föras mellan länderna utan krav på förhandlingar under ett fysiskt möte efter en lång tid av digitala möten kan ha varit både positivt och negativt. Men viktiga aspekter som till exempel jämställdhet var relativt osynliga under mötet.

Mer avgörande för vilken effekt Stockholm +50 kommer att få blir hur och om Stockholmsagendan och de övriga rekommendationerna, inspelen, rapporterna och förslagen som framkom, såväl i underlagen inför mötet som i uttalanden och sidoarrangemang under det, tas vidare inom FN-systemet och i andra multilaterala sammanhang.

Handling, acceleration och brådska var tre ord som återkom i många uttalanden. Mot den bakgrunden blir det intressant att se om detta kommer att avspeglas i att fler länder och andra aktörer kommer att intensifiera sitt miljö- och klimatrelaterade arbete framöver när de nu ännu en gång har uttryckt att det är så bråttom. Inte minst intressant blir det att se hur Sverige växlar upp sitt eget arbete med att skapa en hälsosam planet efter att ha varit värd för denna globala accelerationskonferens och även den efterföljande världsmiljödagen med temat ”en enda jord – att leva hållbart i samklang med naturen.”

Att det måste ta kortare tid från det att överenskommelser skrivs under till dess att de genomförs visar inte minst arvet efter Stockholmskonferensen 1972. Världens länder har ännu inte levt upp till alla de åtaganden som gjordes då för 50 år sedan. Att handling, acceleration och brådska är vad världens klimat- och miljöarbete behöver, nu på vår enda jord, råder det ingen tvekan om.

Malin Åberg Aas
Senior rådgivare för hållbar utveckling
, Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer