Främre raden: FN:s generalsekreterare António Guterres med kronprinsessan Victoria och kung Carl Gustaf på vänster sida. Till höger står Kenyas president Uhuru Kenyatta och Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Foto: UN Photo
19 augusti, 2022 / Världshorisont

Analys: Vad blir resultatet efter Stockholm+50?

I juni stod Sverige och Kenya värd för miljö- och klimatkonferensen Stockholm +50. FN-förbundets seniora rådgivare för hållbar utveckling, Malin Åberg Aas, reflekterar över vad det bestående resultatet av mötet kan bli.

När detta skrivs har två månader gått sedan FN-mötet Stockholm +50 hölls i Stockholm. Flera artiklar har publicerats och webbinarier hållits om vad resultatet av mötet egentligen kan bli. Framtiden kommer att visa vilket bestående avtryck som konferensen gjorde.

Ett konkret resultat är Stockholmsagendan med tio punkter som värdländerna Sverige och Kenya presenterade. Kanske kan också det öppna och inkluderande arbetssättet inför konferensen bilda en grund för bygget av en mer inkluderande möteskultur inom FN framöver. Det handlar främst om de informella arbetsgrupper som var kopplade till de ledarskapsdialoger som hölls under mötet, men också om det starka fokuset på ungas deltagande med bland annat en särskild arbetsgrupp, Youth task force. Genom lokala, regionala och globala konsultationer med unga tog den fram ett globalt policypapper, Global Youth Policy Paper, som fick starkt genomslag. Bättre framförhållning och tydlighet i hur inspelen till konferensens arrangörer skulle tas tillvara hade dock varit önskvärt.

Att många samtal kunde föras mellan länderna utan krav på förhandlingar under ett fysiskt möte efter en lång tid av digitala möten kan ha varit både positivt och negativt. Men viktiga aspekter som till exempel jämställdhet var relativt osynliga under mötet.

Mer avgörande för vilken effekt Stockholm +50 kommer att få blir hur och om Stockholmsagendan och de övriga rekommendationerna, inspelen, rapporterna och förslagen som framkom, såväl i underlagen inför mötet som i uttalanden och sidoarrangemang under det, tas vidare inom FN-systemet och i andra multilaterala sammanhang.

Handling, acceleration och brådska var tre ord som återkom i många uttalanden. Mot den bakgrunden blir det intressant att se om detta kommer att avspeglas i att fler länder och andra aktörer kommer att intensifiera sitt miljö- och klimatrelaterade arbete framöver när de nu ännu en gång har uttryckt att det är så bråttom. Inte minst intressant blir det att se hur Sverige växlar upp sitt eget arbete med att skapa en hälsosam planet efter att ha varit värd för denna globala accelerationskonferens och även den efterföljande världsmiljödagen med temat ”en enda jord – att leva hållbart i samklang med naturen.”

Att det måste ta kortare tid från det att överenskommelser skrivs under till dess att de genomförs visar inte minst arvet efter Stockholmskonferensen 1972. Världens länder har ännu inte levt upp till alla de åtaganden som gjordes då för 50 år sedan. Att handling, acceleration och brådska är vad världens klimat- och miljöarbete behöver, nu på vår enda jord, råder det ingen tvekan om.

Malin Åberg Aas
Senior rådgivare för hållbar utveckling
, Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Irans kvinnor behöver omvärldens stöd

05 oktober, 2022 / Nyheter

FN-förslaget att utreda Mahsa Aminis död i iranskt häkte måste få medlemsländernas stöd. Iran måste respektera flickors och kvinnors rättigheter och omvärldens tryck på regimen måste öka, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Hallå där!

05 oktober, 2022 / Världshorisont

Stefan Löfven, tidigare statminister, som tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf från Liberia leder FN:s högnivåpanel för effektivare multilateralism.

Läs mer

Annekteringarna av ukrainska regioner är ett brott mot folkrätten

30 september, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet fördömer Rysslands annektering av regionerna Cherson, Luhansk, Zaporizjzja och Donetsk i Ukraina.

Läs mer

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer