fbpx

FN:s medlemmar sviker sitt åtagande att skydda civila i konflikter. Att få ett dysfunktionellt säkerhetsråd att fungera är António Guterres viktigaste uppgift, säger Svenska FN-förbundet inför generalsekreterarens Sverigebesök i helgen.

FN-chefen António Guterres besöker Sverige i en tid av internationell oro och splittring i världsorganisationen. Besöket äger rum kort tid efter att säkerhetsrådet åter misslyckats att vidta åtgärder för att stoppa konflikten i Syrien.

– Syrien är det tydligaste exemplet på att medlemmarna säkerhetsrådet måste överbrygga motsättningarna och bidra till ett bättre arbetsklimat. De återkommande misslyckandena att skapa ordning i världens krishärdar skadar förtroendet för FN. Guterres enskilt viktigaste uppgift är att få ett dysfunktionellt säkerhetsråd att fungera, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

António Guterres tillträdde som FN:s generalsekreterare för ett drygt år sedan och har tagit en rad initiativ för att reformera FN-organisationen.

– FN har fått mer öppna val till generalsekreterarposten och en ny utvecklingsagenda samt, under Guterres, ett nytt FN-kontor för terrorismbekämpning och förslag på tuffare åtgärder mot sexuella övergrepp. FN-chefen behöver medlemmarnas stöd för fortsatt reformarbete i syfte att göra världsorganisationen mer effektiv och ändamålsenlig, säger Aleksander Gabelic.

I en artikel i Upsala Nya Tidning kräver Gabelic nya ansträngningar för att uppfylla FN-åtagandet att skydda civila i konflikter.

FN-förbundet träffar António Guterres i samband med att FN-chefen föreläser på Uppsala slott på söndag.

Kontaktuppgifter Svenska FN-förbundet

Aleksander Gabelic, ordförande, telefon 070-770 04 18
Petra Hallebrant, generalsekreterare, telefon 072-963 73 32

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer