fbpx
Koll & kommentar
Foto: UN Photo.
26 oktober, 2023 / Pressmeddelanden

Orättvis kritik mot FN-chefen i Mellanöstern

Israels krav på FN-chefen António Guterres avgång är orättvist och olämpligt. FN-ledningens agerande i Mellanöstern ligger, från fördömande av Hamas terrordåd till krav på skydd för civila, i linje med FN:s uppdrag, säger Svenska FN-förbundet.

Israels FN-ambassadör Gilad Erdan krävde på FN-dagen den 24 oktober FN-chefen António Guterres avgång mot bakgrund av dennes uttalanden om kriget mellan Israel och Hamas. Svenska FN-förbundet kommenterar.

– FN-chefen har tydligt fördömt Hamas terrorattack som drabbade oskyldiga civila. FN har också uttalat att parterna måste skydda civila, släppa gisslan och ge humanitärt tillträde. FN-ledningen agerar därmed i enlighet med FN-stadgan, folkrätten och FN:s humanitära uppdrag, säger förbundsordförande Annelie Börjesson.

Att FN-chefen i diskussionen om den senaste våldsspiralen berör 56 år av ockupation är rimligen ingen överraskning för Israel, menar FN-förbundet.

– FN har antagit flera resolutioner till stöd för en tvåstatslösning med säkra och erkända gränser för både Israel och Palestina. Att ockupationen av palestinska områden och återkommande nya bosättningar strider mot folkrätten har påpekats upprepade gånger, säger Börjesson.

Svenska FN-förbundet instämmer i kravet på eldupphör i Gaza.

– Vi fördömer Hamas terrorattack mot civila och konstaterar att Israel har rätt att försvara sig mot terrorangrepp. Landets svar på dessa attacker måste dock följa den internationella humanitära rätten och särskilt principerna om distinktion och proportionalitet vilket innebär att civila palestinier måste skyddas och att attacker endast får riktas mot militära mål. Israel bör också, i likhet med Palestina, tillåta Internationella brottmålsdomstolen ICC att opartiskt utreda de senaste veckornas händelser, säger Annelie Börjesson.

Enligt FN-stadgan ska generalsekreteraren kunna utföra sitt uppdrag utan påverkan. Israels krav på Guterres avgång kommer också i ett mycket olämpligt läge, anser Svenska FN-förbundet.

– FN är en viktig aktör och samtalsarena. Med tanke på händelseutvecklingen inte bara i Mellanöstern, utan också i Ryssland och flera andra kriser och konflikter, är tidpunkten för det israeliska försöket att undergräva generalsekreterarens ställning synnerligen illa vald, avslutar Annelie Börjesson.

UN News om Mellanöstern

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer