fbpx
Foto: UN Photo.
26 oktober, 2023 / Pressmeddelanden

Orättvis kritik mot FN-chefen i Mellanöstern

Israels krav på FN-chefen António Guterres avgång är orättvist och olämpligt. FN-ledningens agerande i Mellanöstern ligger, från fördömande av Hamas terrordåd till krav på skydd för civila, i linje med FN:s uppdrag, säger Svenska FN-förbundet.

Israels FN-ambassadör Gilad Erdan krävde på FN-dagen den 24 oktober FN-chefen António Guterres avgång mot bakgrund av dennes uttalanden om kriget mellan Israel och Hamas. Svenska FN-förbundet kommenterar.

– FN-chefen har tydligt fördömt Hamas terrorattack som drabbade oskyldiga civila. FN har också uttalat att parterna måste skydda civila, släppa gisslan och ge humanitärt tillträde. FN-ledningen agerar därmed i enlighet med FN-stadgan, folkrätten och FN:s humanitära uppdrag, säger förbundsordförande Annelie Börjesson.

Att FN-chefen i diskussionen om den senaste våldsspiralen berör 56 år av ockupation är rimligen ingen överraskning för Israel, menar FN-förbundet.

– FN har antagit flera resolutioner till stöd för en tvåstatslösning med säkra och erkända gränser för både Israel och Palestina. Att ockupationen av palestinska områden och återkommande nya bosättningar strider mot folkrätten har påpekats upprepade gånger, säger Börjesson.

Svenska FN-förbundet instämmer i kravet på eldupphör i Gaza.

– Vi fördömer Hamas terrorattack mot civila och konstaterar att Israel har rätt att försvara sig mot terrorangrepp. Landets svar på dessa attacker måste dock följa den internationella humanitära rätten och särskilt principerna om distinktion och proportionalitet vilket innebär att civila palestinier måste skyddas och att attacker endast får riktas mot militära mål. Israel bör också, i likhet med Palestina, tillåta Internationella brottmålsdomstolen ICC att opartiskt utreda de senaste veckornas händelser, säger Annelie Börjesson.

Enligt FN-stadgan ska generalsekreteraren kunna utföra sitt uppdrag utan påverkan. Israels krav på Guterres avgång kommer också i ett mycket olämpligt läge, anser Svenska FN-förbundet.

– FN är en viktig aktör och samtalsarena. Med tanke på händelseutvecklingen inte bara i Mellanöstern, utan också i Ryssland och flera andra kriser och konflikter, är tidpunkten för det israeliska försöket att undergräva generalsekreterarens ställning synnerligen illa vald, avslutar Annelie Börjesson.

UN News om Mellanöstern

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer