fbpx
Foto: Rawpixel/Unsplash.
4 november, 2021 / Nyheter

Nu prövas lagen mot barnäktenskap

Den svenska lagstiftningen mot barnäktenskap skärptes 2020. Nu kommer det första åtalet. Det väcks mot föräldrar som misstänks ha tillåtit giftermål med en 17-årig pojke i Västmanland. Svenska FN-förbundet välkomnar prövningen av lagen.

– Vi har en viktig uppgift i Sverige att se till att barnkonventionen efterlevs, nationellt såväl som internationellt. Att barnkonventionen blev svensk lag 2020 är en viktig åtgärd att stoppa barnäktenskap. Nästa steg är att lagen tillämpas i praktiken, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Den svenska lagen mot barnäktenskap skärpes i juli 2020 och den som tillåter att ett barn gifter sig riskerar fyra års fängelse. Sedan lagändringen har barnäktenskapsbrott polisanmälts 60 gånger, men ingen av anmälningarna har lett till åtal – förrän nu.

Då barnäktenskap inte genomförs genom registrering i det svenska systemet har det varit svårt att bevisa att ett äktenskap mellan minderåriga ingåtts. I åtalet mot föräldrarna till den 17-åriga pojken prövas alltså den nya lagen för första gången.

Barnäktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Och trots att det i väldigt många länder finns lagar som förbjuder barn att gifta sig fortsätter äktenskap med barn under 18 på många håll. Globalt är var femte flicka under 18 år gift. I utvecklingsländer är 40 procent av alla flickor gifta innan de fyllt 18 år. 12 procent är gifta innan de fyllt 15. Pojkar är mindre drabbade men en av 30 pojkar ingår också äktenskap innan de fyllt 18 år.

– Barnäktenskap är djupt rotat i traditioner och starkt kopplat till fattigdom. Många föräldrar tror sig skydda sitt barn från fattigdom eller sexuella övergrepp, men följden blir att barn isoleras från vänner och familj, fråntas sin rätt till utbildning och utsätts för övergrepp, säger Annelie Börjesson.

För FN och FN:s befolkningsfond UNFPA är barnäktenskap en prioriterad fråga inom mänskliga rättigheter. Även de globala målen för hållbar utveckling lyfter vikten av att stoppa barnäktenskap för att uppnå en hållbar och jämställd värld.

FN-förbundet har länge drivit frågan om barnäktenskap genom stöd till UNFPA och projekt Flicka. Förbundet har även drivit frågan nationellt genom att påverka Sveriges politiker att skärpa lagen i enlighet med FN:s barnkonvention, vilken nu även är lag i Sverige. Att lagstiftningen mot barnäktenskap skärptes förra året är en stor framgång för barns rättigheter och visar att arbetet gett resultat.

– Att lagen nu äntligen prövas ser vi som ett steg i rätt riktning för att helt få slut på barnäktenskap i Sverige, avslutar Annelie Börjesson.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer