Foto: Rawpixel/Unsplash.
4 november, 2021 / Nyheter

Nu prövas lagen mot barnäktenskap

Den svenska lagstiftningen mot barnäktenskap skärptes 2020. Nu kommer det första åtalet. Det väcks mot föräldrar som misstänks ha tillåtit giftermål med en 17-årig pojke i Västmanland. Svenska FN-förbundet välkomnar prövningen av lagen.

– Vi har en viktig uppgift i Sverige att se till att barnkonventionen efterlevs, nationellt såväl som internationellt. Att barnkonventionen blev svensk lag 2020 är en viktig åtgärd att stoppa barnäktenskap. Nästa steg är att lagen tillämpas i praktiken, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Den svenska lagen mot barnäktenskap skärpes i juli 2020 och den som tillåter att ett barn gifter sig riskerar fyra års fängelse. Sedan lagändringen har barnäktenskapsbrott polisanmälts 60 gånger, men ingen av anmälningarna har lett till åtal – förrän nu.

Då barnäktenskap inte genomförs genom registrering i det svenska systemet har det varit svårt att bevisa att ett äktenskap mellan minderåriga ingåtts. I åtalet mot föräldrarna till den 17-åriga pojken prövas alltså den nya lagen för första gången.

Barnäktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Och trots att det i väldigt många länder finns lagar som förbjuder barn att gifta sig fortsätter äktenskap med barn under 18 på många håll. Globalt är var femte flicka under 18 år gift. I utvecklingsländer är 40 procent av alla flickor gifta innan de fyllt 18 år. 12 procent är gifta innan de fyllt 15. Pojkar är mindre drabbade men en av 30 pojkar ingår också äktenskap innan de fyllt 18 år.

– Barnäktenskap är djupt rotat i traditioner och starkt kopplat till fattigdom. Många föräldrar tror sig skydda sitt barn från fattigdom eller sexuella övergrepp, men följden blir att barn isoleras från vänner och familj, fråntas sin rätt till utbildning och utsätts för övergrepp, säger Annelie Börjesson.

För FN och FN:s befolkningsfond UNFPA är barnäktenskap en prioriterad fråga inom mänskliga rättigheter. Även de globala målen för hållbar utveckling lyfter vikten av att stoppa barnäktenskap för att uppnå en hållbar och jämställd värld.

FN-förbundet har länge drivit frågan om barnäktenskap genom stöd till UNFPA och projekt Flicka. Förbundet har även drivit frågan nationellt genom att påverka Sveriges politiker att skärpa lagen i enlighet med FN:s barnkonvention, vilken nu även är lag i Sverige. Att lagstiftningen mot barnäktenskap skärptes förra året är en stor framgång för barns rättigheter och visar att arbetet gett resultat.

– Att lagen nu äntligen prövas ser vi som ett steg i rätt riktning för att helt få slut på barnäktenskap i Sverige, avslutar Annelie Börjesson.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Humanitär kris drabbar redan utsatta flickor i Etiopien

25 november, 2021 / Världshorisont

Pandemin riskerar att utradera många års framgångsrikt arbete mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. I norra Etiopien, där Svenska FN-förbundets projekt Flicka stöttar FN:s arbete, försvåras dessutom situationen av matbrist, väpnad konflikt och eskalerande sexuellt våld.

Läs mer

Sverige 75 år i FN: Ta ansvar för unga och klimatet

19 november, 2021 / Debattartiklar

Den 19 november 2021 har Sverige varit medlem i FN i 75 år. Nya utmaningar kräver fortsatt engagemang. Viktigast är att världsorganisationen tar ansvar för klimatet och ger röst åt framtida generationer, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Läs mer

Rent vatten och sanitet avgörande för världens flickor

18 november, 2021 / Världshorisont

Globalt har tillgången till rent vatten, toaletter och möjligheten att tvätta händerna förbättrats. Trots framgångarna saknar dock fortfarande många denna grundläggande service. För unga flickor kan det få flera allvarliga konsekvenser.

Läs mer

Vår planet är allas ansvar!

17 november, 2021 / Blogg

Klimatmötet COP 26 har just avslutats. Kamil Kon, en av våra ambassadörer för de globala målen, bloggar om hur individen kan vara med och ta arbetet vidare.

Läs mer

COP26 avslutat med blandat resultat

16 november, 2021 / Nyheter

Efter två veckors förhandlingar avslutades COP26 i lördags. För första gången erkänns fossila bränslen som den viktigaste orsaken till klimatförändringarna, men formuleringen av utfasningen av kol blev urvattnad enligt många bedömare.

Läs mer

COP 26: Många löften och fortsatta utsläpp

05 november, 2021 / Nyheter

FN:s klimatmöte COP 26 pågår för fullt. Under mötets första dagar varvades brandtal och varningar med utökade löften och optimism. Nästa vecka fortsätter förhandlingarna med ländernas ministrar på plats.

Läs mer

Anslut Sverige till kärnvapenkonventionen

03 november, 2021 / Debattartiklar

I veckan har Socialdemokraterna partikongress. Tillsammans med Svenska Freds och Svenska läkare mot kärnvapen lyfter vi debatten om kärnvapen och hoppas att den socialdemokratiska partistyrelsen lyssnar på partimajoriteten och ställer sig bakom svensk anslutning till FN:s kärnvapenförbud.

Läs mer

COP 26: Världens utsläpp måste minska

29 oktober, 2021 / Nyheter

Ny statistik visar att utsläppen sannolikt kommer att öka ytterligare till 2030. Världens beslutsfattare är långt ifrån att leverera vad som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Den 31 oktober inleds FN:s klimatmöte COP 26 i Glasgow.

Läs mer

FN-dagen 2021: Ny FN-rapport visar vägen mot en grön framtid

23 oktober, 2021 / Debattartiklar

Förslaget från FN:s generalsekreterare att skapa en grönare och bättre framtid för världens unga måste få medlemmarnas stöd, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer