Foto: Rawpixel/Unsplash.

Den svenska lagstiftningen mot barnäktenskap skärptes 2020. Nu kommer det första åtalet. Det väcks mot föräldrar som misstänks ha tillåtit giftermål med en 17-årig pojke i Västmanland. Svenska FN-förbundet välkomnar prövningen av lagen.

– Vi har en viktig uppgift i Sverige att se till att barnkonventionen efterlevs, nationellt såväl som internationellt. Att barnkonventionen blev svensk lag 2020 är en viktig åtgärd att stoppa barnäktenskap. Nästa steg är att lagen tillämpas i praktiken, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Den svenska lagen mot barnäktenskap skärpes i juli 2020 och den som tillåter att ett barn gifter sig riskerar fyra års fängelse. Sedan lagändringen har barnäktenskapsbrott polisanmälts 60 gånger, men ingen av anmälningarna har lett till åtal – förrän nu.

Då barnäktenskap inte genomförs genom registrering i det svenska systemet har det varit svårt att bevisa att ett äktenskap mellan minderåriga ingåtts. I åtalet mot föräldrarna till den 17-åriga pojken prövas alltså den nya lagen för första gången.

Barnäktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Och trots att det i väldigt många länder finns lagar som förbjuder barn att gifta sig fortsätter äktenskap med barn under 18 på många håll. Globalt är var femte flicka under 18 år gift. I utvecklingsländer är 40 procent av alla flickor gifta innan de fyllt 18 år. 12 procent är gifta innan de fyllt 15. Pojkar är mindre drabbade men en av 30 pojkar ingår också äktenskap innan de fyllt 18 år.

– Barnäktenskap är djupt rotat i traditioner och starkt kopplat till fattigdom. Många föräldrar tror sig skydda sitt barn från fattigdom eller sexuella övergrepp, men följden blir att barn isoleras från vänner och familj, fråntas sin rätt till utbildning och utsätts för övergrepp, säger Annelie Börjesson.

För FN och FN:s befolkningsfond UNFPA är barnäktenskap en prioriterad fråga inom mänskliga rättigheter. Även de globala målen för hållbar utveckling lyfter vikten av att stoppa barnäktenskap för att uppnå en hållbar och jämställd värld.

FN-förbundet har länge drivit frågan om barnäktenskap genom stöd till UNFPA och projekt Flicka. Förbundet har även drivit frågan nationellt genom att påverka Sveriges politiker att skärpa lagen i enlighet med FN:s barnkonvention, vilken nu även är lag i Sverige. Att lagstiftningen mot barnäktenskap skärptes förra året är en stor framgång för barns rättigheter och visar att arbetet gett resultat.

– Att lagen nu äntligen prövas ser vi som ett steg i rätt riktning för att helt få slut på barnäktenskap i Sverige, avslutar Annelie Börjesson.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN. Årets humanitära FN-appell är 25 procent större än förra årets och berör 65 miljoner människor ytterligare. Den kommer samtidigt som diskussionen om Sveriges bistånd och stödet till FN pågår för fullt.  

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer