fbpx
Foto: Rawpixel/Unsplash.
4 november, 2021 / Nyheter

Nu prövas lagen mot barnäktenskap

Den svenska lagstiftningen mot barnäktenskap skärptes 2020. Nu kommer det första åtalet. Det väcks mot föräldrar som misstänks ha tillåtit giftermål med en 17-årig pojke i Västmanland. Svenska FN-förbundet välkomnar prövningen av lagen.

– Vi har en viktig uppgift i Sverige att se till att barnkonventionen efterlevs, nationellt såväl som internationellt. Att barnkonventionen blev svensk lag 2020 är en viktig åtgärd att stoppa barnäktenskap. Nästa steg är att lagen tillämpas i praktiken, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Den svenska lagen mot barnäktenskap skärpes i juli 2020 och den som tillåter att ett barn gifter sig riskerar fyra års fängelse. Sedan lagändringen har barnäktenskapsbrott polisanmälts 60 gånger, men ingen av anmälningarna har lett till åtal – förrän nu.

Då barnäktenskap inte genomförs genom registrering i det svenska systemet har det varit svårt att bevisa att ett äktenskap mellan minderåriga ingåtts. I åtalet mot föräldrarna till den 17-åriga pojken prövas alltså den nya lagen för första gången.

Barnäktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Och trots att det i väldigt många länder finns lagar som förbjuder barn att gifta sig fortsätter äktenskap med barn under 18 på många håll. Globalt är var femte flicka under 18 år gift. I utvecklingsländer är 40 procent av alla flickor gifta innan de fyllt 18 år. 12 procent är gifta innan de fyllt 15. Pojkar är mindre drabbade men en av 30 pojkar ingår också äktenskap innan de fyllt 18 år.

– Barnäktenskap är djupt rotat i traditioner och starkt kopplat till fattigdom. Många föräldrar tror sig skydda sitt barn från fattigdom eller sexuella övergrepp, men följden blir att barn isoleras från vänner och familj, fråntas sin rätt till utbildning och utsätts för övergrepp, säger Annelie Börjesson.

För FN och FN:s befolkningsfond UNFPA är barnäktenskap en prioriterad fråga inom mänskliga rättigheter. Även de globala målen för hållbar utveckling lyfter vikten av att stoppa barnäktenskap för att uppnå en hållbar och jämställd värld.

FN-förbundet har länge drivit frågan om barnäktenskap genom stöd till UNFPA och projekt Flicka. Förbundet har även drivit frågan nationellt genom att påverka Sveriges politiker att skärpa lagen i enlighet med FN:s barnkonvention, vilken nu även är lag i Sverige. Att lagstiftningen mot barnäktenskap skärptes förra året är en stor framgång för barns rättigheter och visar att arbetet gett resultat.

– Att lagen nu äntligen prövas ser vi som ett steg i rätt riktning för att helt få slut på barnäktenskap i Sverige, avslutar Annelie Börjesson.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför. FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och finns

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer