Foto: Rawpixel/Unsplash.
4 november, 2021 / Nyheter

Nu prövas lagen mot barnäktenskap

Den svenska lagstiftningen mot barnäktenskap skärptes 2020. Nu kommer det första åtalet. Det väcks mot föräldrar som misstänks ha tillåtit giftermål med en 17-årig pojke i Västmanland. Svenska FN-förbundet välkomnar prövningen av lagen.

– Vi har en viktig uppgift i Sverige att se till att barnkonventionen efterlevs, nationellt såväl som internationellt. Att barnkonventionen blev svensk lag 2020 är en viktig åtgärd att stoppa barnäktenskap. Nästa steg är att lagen tillämpas i praktiken, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Den svenska lagen mot barnäktenskap skärpes i juli 2020 och den som tillåter att ett barn gifter sig riskerar fyra års fängelse. Sedan lagändringen har barnäktenskapsbrott polisanmälts 60 gånger, men ingen av anmälningarna har lett till åtal – förrän nu.

Då barnäktenskap inte genomförs genom registrering i det svenska systemet har det varit svårt att bevisa att ett äktenskap mellan minderåriga ingåtts. I åtalet mot föräldrarna till den 17-åriga pojken prövas alltså den nya lagen för första gången.

Barnäktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Och trots att det i väldigt många länder finns lagar som förbjuder barn att gifta sig fortsätter äktenskap med barn under 18 på många håll. Globalt är var femte flicka under 18 år gift. I utvecklingsländer är 40 procent av alla flickor gifta innan de fyllt 18 år. 12 procent är gifta innan de fyllt 15. Pojkar är mindre drabbade men en av 30 pojkar ingår också äktenskap innan de fyllt 18 år.

– Barnäktenskap är djupt rotat i traditioner och starkt kopplat till fattigdom. Många föräldrar tror sig skydda sitt barn från fattigdom eller sexuella övergrepp, men följden blir att barn isoleras från vänner och familj, fråntas sin rätt till utbildning och utsätts för övergrepp, säger Annelie Börjesson.

För FN och FN:s befolkningsfond UNFPA är barnäktenskap en prioriterad fråga inom mänskliga rättigheter. Även de globala målen för hållbar utveckling lyfter vikten av att stoppa barnäktenskap för att uppnå en hållbar och jämställd värld.

FN-förbundet har länge drivit frågan om barnäktenskap genom stöd till UNFPA och projekt Flicka. Förbundet har även drivit frågan nationellt genom att påverka Sveriges politiker att skärpa lagen i enlighet med FN:s barnkonvention, vilken nu även är lag i Sverige. Att lagstiftningen mot barnäktenskap skärptes förra året är en stor framgång för barns rättigheter och visar att arbetet gett resultat.

– Att lagen nu äntligen prövas ser vi som ett steg i rätt riktning för att helt få slut på barnäktenskap i Sverige, avslutar Annelie Börjesson.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Pandemi, krig och klimatkris – arbetet i FN fortsätter

20 juli, 2022 / Blogg

Så är årets HLPF (High Level Political Forum) om hållbar utveckling över. Konferensen hålls varje sommar i FN:s högkvarter i New York och vid varje tillfälle rapporterar drygt 40 medlemsländer om sitt arbete med Agenda 2030 och de globala målen.

Läs mer

Ukrainakriget visar på behov av starkare domstol mot krigsförbrytelser

17 juli, 2022 / Nyheter

20-årsjubilerande krigsförbrytardomstolen ICC har en viktig roll att spela, inte minst i Ukrainakriget. Men det är ett rättssystem som behöver förstärkningar, säger Svenska FN-förbundet på Internationella straffrättsdagen 17 juli.

Läs mer

Att strypa tillgången till abort riskerar kvinnors liv

11 juli, 2022 / Blogg

Idag, den 11 juli, uppmärksammas världsbefolkningsdagen och året då världens befolkning förväntas nå hela 8 miljarder. Mina tankar går spontant till situationen för de som utgör mer än hälften av denna siffra – nämligen kvinnor och flickor.

Läs mer

HLPF 2022: Världen är långt ifrån halvvägs till målen

08 juli, 2022 / Nyheter

Årets högnivåmöte för Agenda 2030, High Level Political Forum (HLPF), öppnade i New York den 5 juli. För första gången sedan 2019 träffas delegaterna fysiskt. Utbildning, jämställdhet, tillstånden för ekosystemen i hav och land samt partnerskap och genomförande är i fokus under årets möte. Men istället för att vara halvvägs mot målen går utvecklingen inom många områden åt fel håll.

Läs mer

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer