fbpx

Margot Wallströms besked i utrikesdeklarationen att Sverige ska delta i fler FN-ledda fredsfrämjande insatser välkomnas av Svenska FN-förbundet.

”Regeringen anser att Sverige ska delta i fler FN-ledda insatser”, sa utrikesminister Margot Wallström när hon läste upp den utrikespolitiska deklarationen i riksdagen på onsdagsförmiddagen. Beskedet om truppbidrag och en mer aktiv FN-politik välkomnas av Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

– Vi har i flera år argumenterat för att Sverige ska återkomma till FN:s fredsfrämjande insatser. Utrikesministerns besked att det svenska bidraget till FN-insatsen i Mali ska följas av fler insatser gör att Sverige efter åtta års frånvaro i högre grad kan bidra till internationell fred och säkerhet. Det stärker också Sveriges ställning i FN-samarbetet, säger Aleksander Gabelic.

FN-förbundet saknar dock en viktig komponent på säkerhetsområdet.

– Wallström borde inom ramen för säkerhetspolitiken ha lyft fram FN-principen skyldighet att skydda. Sverige måste fortsätta att vara pådrivande i arbetet för att värna mänsklig säkerhet, säger Aleksander Gabelic.

I utvecklingssamarbetet är det Sveriges uppgift att driva så kallade motvindsfrågor, menar Svenska FN-förbundet.

– Det är bra att utrikesministern vill se sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för världens flickor och kvinnor bland de nya hållbara utvecklingsmål som ska antas under 2015. Motsvarande perspektiv saknades i biståndsministerns tal i FN:s generalförsamling i början av veckan, säger Gabelic.

Att utrikesministern står fast vid en aktiv svensk kandidatur till FN:s säkerhetsråd är viktigt.

– Att Sverige aktivt driver en kampanj för en plats i säkerhetsrådet är ett uttryck för engagemang. Det bredare samtal om utrikes- och säkerhetspolitiken som utrikesministern talar om bör förverkligas genom dialog mellan regering, riksdag och frivilligorganisationer som ytterligare kan förstärka och förankra en aktiv svensk FN-politik, avslutar Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer