fbpx
30 januari, 2015 /

Ukraina kräver större uppmärksamhet

Konflikten i Ukraina har krävt över 5 000 dödsoffer och fler än 10 000 har skadats. Omvärlden måste agera med större skärpa mot Ryssland, säger Svenska FN-förbundet.

EU-länderna planerar nya riktade sanktioner mot Ryssland som en markering mot landets roll i konflikten i Ukraina. FN:s säkerhetsråd har uppmanat parterna att följa Minskavtalet som föreskriver fredliga förhandlingar mellan parterna men våldet har tilltagit. FN:s undergeneralsekreterare Jeffrey Feltman framhöll i veckan att konflikten har krävt över 5 000 dödsoffer. Andra FN-rapporter säger att över 10 000 har skadats som följd av stridigheterna. En miljon har tvingats på flykt från de konfliktdrabbade områdena.

Efter de senaste dagarnas attacker mot civila efterlyser Svenska FN-förbundet en tydligare linje från omvärlden mot Ryssland.

– Ryssland spelar en nyckelroll för utvecklingen i östra Ukraina genom den olagliga annekteringen av Krim, stödet till separatisterna och sin egen militära aktivitet. Ryssland utgör också ett hot mot andra delar av Östeuropa, inte minst Baltikum. Ukrainas civila måste nås av humanitär hjälp och Putin bör pressas att upphöra med sin aggressiva politik. FN:s säkerhetsråd bör åter diskutera frågan och om frågan stoppas där bör man, i enlighet med tidigare propåer från Ukrainas regering, gå vidare till generalförsamlingen med stöd av FN-proceduren samverkan för fred. Även skärpta europeiska och amerikanska sanktioner är lämpliga påtryckningsmedel för att åstadkomma nödvändig och långsiktig politisk dialog i enlighet med Minskplanen, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer