fbpx
10 april, 2015 /

Samverkan för fred krävs i Syrien

Humanitärt tillträde är livsnödvändigt men FN:s medlemsländer måste också skydda Syriens civila, säger Svenska FN-förbundet med anledning av våldet i flyktinglägret Yarmouk utanför Damaskus.

I Syrien har den senaste veckans stridigheter ytterligare försvårat situationen för de palestinska flyktingarna i lägret Yarmouk utanför huvudstaden Damaskus. Islamiska statens och Nusra-frontens framryckning har gjort det omöjligt för FN att leverera mat och andra förnödenheter till de 18 000 flyktingarna i lägret som också utsätts för bombattacker från Assad-regimen.

Situationen i Yarmouk är ett av många exempel på behovet av mer kraftfullt agerande i Syrien, menar Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

– Om inte låsningarna i FN:s säkerhetsråd upphör måste rådet hänvisa Syrienkonflikten till generalförsamlingen. Där skulle länderna i enlighet med FN-förfarandet samverkan för fred (Uniting for Peace) kunna enas om rekommendationer om tvingande åtgärder inklusive sanktioner och i sista hand hot om våldsanvändning. Alla vägar måste prövas för att få ett slut på våldet i Syrien, säger Aleksander Gabelic.

FN:s Syriensändebud och diplomaten Staffan de Mistura redogjorde nyligen vid ett seminarium i Stockholm för sitt arbete.

– De Mistura behöver omvärldens stöd för sina ansträngningar inklusive förslaget att frysa konflikten i nyckelstäder som Aleppo. Säkerhetsrådet bör inbjuda Mistura att redogöra för situationen och, om oenigheten i rådet kvarstår, hänvisa frågan till generalförsamlingen. Alltför lång tid har gått utan verkningsfulla åtgärder som kan stoppa lidandet för Syriens civila, säger Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer