fbpx

Humanitärt tillträde är livsnödvändigt men FN:s medlemsländer måste också skydda Syriens civila, säger Svenska FN-förbundet med anledning av våldet i flyktinglägret Yarmouk utanför Damaskus.

I Syrien har den senaste veckans stridigheter ytterligare försvårat situationen för de palestinska flyktingarna i lägret Yarmouk utanför huvudstaden Damaskus. Islamiska statens och Nusra-frontens framryckning har gjort det omöjligt för FN att leverera mat och andra förnödenheter till de 18 000 flyktingarna i lägret som också utsätts för bombattacker från Assad-regimen.

Situationen i Yarmouk är ett av många exempel på behovet av mer kraftfullt agerande i Syrien, menar Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

– Om inte låsningarna i FN:s säkerhetsråd upphör måste rådet hänvisa Syrienkonflikten till generalförsamlingen. Där skulle länderna i enlighet med FN-förfarandet samverkan för fred (Uniting for Peace) kunna enas om rekommendationer om tvingande åtgärder inklusive sanktioner och i sista hand hot om våldsanvändning. Alla vägar måste prövas för att få ett slut på våldet i Syrien, säger Aleksander Gabelic.

FN:s Syriensändebud och diplomaten Staffan de Mistura redogjorde nyligen vid ett seminarium i Stockholm för sitt arbete.

– De Mistura behöver omvärldens stöd för sina ansträngningar inklusive förslaget att frysa konflikten i nyckelstäder som Aleppo. Säkerhetsrådet bör inbjuda Mistura att redogöra för situationen och, om oenigheten i rådet kvarstår, hänvisa frågan till generalförsamlingen. Alltför lång tid har gått utan verkningsfulla åtgärder som kan stoppa lidandet för Syriens civila, säger Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer