fbpx
8 augusti, 2014 /

Respektera samernas rättigheter!

Uttalande av Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic inför internationella dagen för ursprungsfolk den 9 augusti

Den 9 augusti är FN:s internationella dag för ursprungsfolks rättigheter. Årets tema är förverkligandet av de rättigheter som världens ursprungsfolk har enligt bland annat internationella konventioner.

I Sverige handlar ursprungsfolksrättigheter framför allt om kulturella rättigheter. På en rad områden måste därför samernas rättigheter stärkas, menar Svenska FN-förbundet som bevakar frågan inom ramen för sitt MR-granskningsarbete.

– En stor brist i Sverige är statsmakternas sätt att hantera samernas landrättigheter. Utmärkande för ursprungsfolk är en särskild koppling till naturen. Enligt internationell rätt är ursprungsfolk beroende av att ha tillträde till mark och vatten även i områden de själva inte förfogar över. Landrättigheter för ursprungsfolk lyfts fram i ILO-konventionen 169, en konvention som Sverige inte anslutit sig till trots återkommande påpekanden från FN, säger Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Som en följd har konflikter uppstått mellan markägare och renägare. Medan renägarna åberopar internationell rätt som stöd för att låta sina renar beta i de områden som traditionellt tillhört samerna menar markägarna att de skador och kostnader som renbete medför är helt orimliga. I samband med Nordmalingdomen i Högsta domstolen 2011 stärkte samerna sina positioner något när HD slog fast att samebyarna har rätt till vinterbete i Nordmalingsområdet. Markägarna lyckades inte hävda att den urgamla renbetesrätten innebar en inskränkning av äganderätten.

Trots vissa framgångar när det gäller betesrätten kvarstår problem på andra områden. FN har fastslagit att urbefolkningar har rätt att säga ja eller nej till gruvetableringar, som den som planeras i Gállok. Trots det bortser Sverige från samernas rätt.

Näringsminister Annie Lööf har efterlyst kommunikation mellan parterna, men gruvfrågan är inte en fråga om brist på kommunikation utan om en brist i lagen. Konflikten i Gállok, Rönnbäcken och alla andra platser där Sverige vill driva undan samerna för att göra plats för gruvor handlar i själva verket om att Sverige inte respekterar internationell rätt, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet framhåller att den svenska minerallagen strider mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och FN:s urfolksdeklaration från 2007 som Sverige har förbundit sig att följa. Också FN:s rasdiskrimineringskommitté kritiserade i en rapport nyligen Sverige och regeringen för att den svenska minerallagen tillåter stora industriprojekt och andra aktiviteter inom samiskt område utan samebyarnas samtycke.

– För att tillmötesgå FN:s kritik mot minerallagen bör näringsministern och regeringen i stället stärka samernas rättigheter. Det görs bäst genom en lagändring som innebär att gruvexploatering blir otillåten utan samebyarnas uttryckliga medgivande. En översyn av minerallagen krävs därför omgående, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet har i sina rapporter till FN:s rasdiskrimineringskommitté också belyst samernas ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

– När det gäller språkliga rättigheter finns vissa brister. Skolundervisning på samiska måste finnas i större utsträckning liksom samiska förskolor och äldrevård där det samiska språket används, avslutar Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer