fbpx
8 augusti, 2014 /

Respektera samernas rättigheter!

Uttalande av Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic inför internationella dagen för ursprungsfolk den 9 augusti

Den 9 augusti är FN:s internationella dag för ursprungsfolks rättigheter. Årets tema är förverkligandet av de rättigheter som världens ursprungsfolk har enligt bland annat internationella konventioner.

I Sverige handlar ursprungsfolksrättigheter framför allt om kulturella rättigheter. På en rad områden måste därför samernas rättigheter stärkas, menar Svenska FN-förbundet som bevakar frågan inom ramen för sitt MR-granskningsarbete.

– En stor brist i Sverige är statsmakternas sätt att hantera samernas landrättigheter. Utmärkande för ursprungsfolk är en särskild koppling till naturen. Enligt internationell rätt är ursprungsfolk beroende av att ha tillträde till mark och vatten även i områden de själva inte förfogar över. Landrättigheter för ursprungsfolk lyfts fram i ILO-konventionen 169, en konvention som Sverige inte anslutit sig till trots återkommande påpekanden från FN, säger Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Som en följd har konflikter uppstått mellan markägare och renägare. Medan renägarna åberopar internationell rätt som stöd för att låta sina renar beta i de områden som traditionellt tillhört samerna menar markägarna att de skador och kostnader som renbete medför är helt orimliga. I samband med Nordmalingdomen i Högsta domstolen 2011 stärkte samerna sina positioner något när HD slog fast att samebyarna har rätt till vinterbete i Nordmalingsområdet. Markägarna lyckades inte hävda att den urgamla renbetesrätten innebar en inskränkning av äganderätten.

Trots vissa framgångar när det gäller betesrätten kvarstår problem på andra områden. FN har fastslagit att urbefolkningar har rätt att säga ja eller nej till gruvetableringar, som den som planeras i Gállok. Trots det bortser Sverige från samernas rätt.

Näringsminister Annie Lööf har efterlyst kommunikation mellan parterna, men gruvfrågan är inte en fråga om brist på kommunikation utan om en brist i lagen. Konflikten i Gállok, Rönnbäcken och alla andra platser där Sverige vill driva undan samerna för att göra plats för gruvor handlar i själva verket om att Sverige inte respekterar internationell rätt, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet framhåller att den svenska minerallagen strider mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och FN:s urfolksdeklaration från 2007 som Sverige har förbundit sig att följa. Också FN:s rasdiskrimineringskommitté kritiserade i en rapport nyligen Sverige och regeringen för att den svenska minerallagen tillåter stora industriprojekt och andra aktiviteter inom samiskt område utan samebyarnas samtycke.

– För att tillmötesgå FN:s kritik mot minerallagen bör näringsministern och regeringen i stället stärka samernas rättigheter. Det görs bäst genom en lagändring som innebär att gruvexploatering blir otillåten utan samebyarnas uttryckliga medgivande. En översyn av minerallagen krävs därför omgående, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet har i sina rapporter till FN:s rasdiskrimineringskommitté också belyst samernas ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

– När det gäller språkliga rättigheter finns vissa brister. Skolundervisning på samiska måste finnas i större utsträckning liksom samiska förskolor och äldrevård där det samiska språket används, avslutar Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer