fbpx
Koll & kommentar
4 december, 2014 /

Otillräckligt om flickor och kvinnor i Bans syntesrapport

För lite om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt om fredsperspektivet men glädjande fokus på klimatfrågorna. Svenska FN-förbundet kommenterar Ban Ki-moons utkast till syntesrapport om post 2015-arbetet.

Svenska FN-förbundet välkomnar Ban Ki-moons utkast till syntesrapport, ”The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet”, som presenterades av generalsekreteraren i New York under eftermiddagen. Rapporten, som presenteras i en slutlig version den 31 december, banar väg för fortsatta mellanstatliga förhandlingar som startar efter årsskiftet och som ska leda fram till en ny global utvecklingsagenda. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic hoppas att FN:s medlemmar tar sig an rapporten med det intresse och den tyngd den förtjänar.

– Rapporten talar om kvinnors rättigheter men sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) nämns endast en gång i den 46 sidor långa rapporten. Tydliga riktlinjer måste finnas för hur dessa rättigheter ska skyddas och hur jämställdhet ska uppnås med tanke på individers rättigheter och att det i sin tur är en förutsättning för utveckling, säger Aleksander Gabelic.

– Vidare krävs mer fokus när det gäller fred och säkerhet och riktlinjer för hur sviktande stater ska kunna uppnå målen. En uppgift för Sveriges regering i det fortsatta arbetet med post 2015-agendan blir att stärka skrivningarna om sviktande stater, demokratiskt deltagande och transparens. Också arbetet mot korruption måste få ökad tyngd, säger Gabelic.

Svenska FN-förbundet välkomnar den vikt som klimatfrågorna ges i syntesrapporten.

– Klimat- och utvecklingsfrågorna måste gå hand i hand. Det ökar också pressen på FN:s medlemsländer att åstadkomma bindande avtal i det fortsatta klimatarbetet, avslutar Aleksander Gabelic.

Generalsekreteraren menar i syntesrapporten att världen står vid ett vägskäl. I dagens globaliserade värld och med den teknologi som vi har kan vi välja att utrota fattigdom och hunger eller fortsätta att utarma vår planet och tillåta oacceptabel ojämlikhet som leder till bitterhet och desperation. Generalsekreteraren understryker vikten av ett inkluderande och motståndskraftigt samhälle som har välfungerande och transparenta institutioner och som är icke-diskriminerande.

Rapporten kan laddas ned från http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf (PDF-dokument, ).

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer