fbpx
4 december, 2014 /

Otillräckligt om flickor och kvinnor i Bans syntesrapport

För lite om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt om fredsperspektivet men glädjande fokus på klimatfrågorna. Svenska FN-förbundet kommenterar Ban Ki-moons utkast till syntesrapport om post 2015-arbetet.

Svenska FN-förbundet välkomnar Ban Ki-moons utkast till syntesrapport, ”The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet”, som presenterades av generalsekreteraren i New York under eftermiddagen. Rapporten, som presenteras i en slutlig version den 31 december, banar väg för fortsatta mellanstatliga förhandlingar som startar efter årsskiftet och som ska leda fram till en ny global utvecklingsagenda. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic hoppas att FN:s medlemmar tar sig an rapporten med det intresse och den tyngd den förtjänar.

– Rapporten talar om kvinnors rättigheter men sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) nämns endast en gång i den 46 sidor långa rapporten. Tydliga riktlinjer måste finnas för hur dessa rättigheter ska skyddas och hur jämställdhet ska uppnås med tanke på individers rättigheter och att det i sin tur är en förutsättning för utveckling, säger Aleksander Gabelic.

– Vidare krävs mer fokus när det gäller fred och säkerhet och riktlinjer för hur sviktande stater ska kunna uppnå målen. En uppgift för Sveriges regering i det fortsatta arbetet med post 2015-agendan blir att stärka skrivningarna om sviktande stater, demokratiskt deltagande och transparens. Också arbetet mot korruption måste få ökad tyngd, säger Gabelic.

Svenska FN-förbundet välkomnar den vikt som klimatfrågorna ges i syntesrapporten.

– Klimat- och utvecklingsfrågorna måste gå hand i hand. Det ökar också pressen på FN:s medlemsländer att åstadkomma bindande avtal i det fortsatta klimatarbetet, avslutar Aleksander Gabelic.

Generalsekreteraren menar i syntesrapporten att världen står vid ett vägskäl. I dagens globaliserade värld och med den teknologi som vi har kan vi välja att utrota fattigdom och hunger eller fortsätta att utarma vår planet och tillåta oacceptabel ojämlikhet som leder till bitterhet och desperation. Generalsekreteraren understryker vikten av ett inkluderande och motståndskraftigt samhälle som har välfungerande och transparenta institutioner och som är icke-diskriminerande.

Rapporten kan laddas ned från http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf (PDF-dokument, ).

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer