4 december, 2014 /

Otillräckligt om flickor och kvinnor i Bans syntesrapport

För lite om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt om fredsperspektivet men glädjande fokus på klimatfrågorna. Svenska FN-förbundet kommenterar Ban Ki-moons utkast till syntesrapport om post 2015-arbetet.

Svenska FN-förbundet välkomnar Ban Ki-moons utkast till syntesrapport, ”The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet”, som presenterades av generalsekreteraren i New York under eftermiddagen. Rapporten, som presenteras i en slutlig version den 31 december, banar väg för fortsatta mellanstatliga förhandlingar som startar efter årsskiftet och som ska leda fram till en ny global utvecklingsagenda. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic hoppas att FN:s medlemmar tar sig an rapporten med det intresse och den tyngd den förtjänar.

– Rapporten talar om kvinnors rättigheter men sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) nämns endast en gång i den 46 sidor långa rapporten. Tydliga riktlinjer måste finnas för hur dessa rättigheter ska skyddas och hur jämställdhet ska uppnås med tanke på individers rättigheter och att det i sin tur är en förutsättning för utveckling, säger Aleksander Gabelic.

– Vidare krävs mer fokus när det gäller fred och säkerhet och riktlinjer för hur sviktande stater ska kunna uppnå målen. En uppgift för Sveriges regering i det fortsatta arbetet med post 2015-agendan blir att stärka skrivningarna om sviktande stater, demokratiskt deltagande och transparens. Också arbetet mot korruption måste få ökad tyngd, säger Gabelic.

Svenska FN-förbundet välkomnar den vikt som klimatfrågorna ges i syntesrapporten.

– Klimat- och utvecklingsfrågorna måste gå hand i hand. Det ökar också pressen på FN:s medlemsländer att åstadkomma bindande avtal i det fortsatta klimatarbetet, avslutar Aleksander Gabelic.

Generalsekreteraren menar i syntesrapporten att världen står vid ett vägskäl. I dagens globaliserade värld och med den teknologi som vi har kan vi välja att utrota fattigdom och hunger eller fortsätta att utarma vår planet och tillåta oacceptabel ojämlikhet som leder till bitterhet och desperation. Generalsekreteraren understryker vikten av ett inkluderande och motståndskraftigt samhälle som har välfungerande och transparenta institutioner och som är icke-diskriminerande.

Rapporten kan laddas ned från http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf (PDF-dokument, ).

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer