fbpx

För lite om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt om fredsperspektivet men glädjande fokus på klimatfrågorna. Svenska FN-förbundet kommenterar Ban Ki-moons utkast till syntesrapport om post 2015-arbetet.

Svenska FN-förbundet välkomnar Ban Ki-moons utkast till syntesrapport, ”The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet”, som presenterades av generalsekreteraren i New York under eftermiddagen. Rapporten, som presenteras i en slutlig version den 31 december, banar väg för fortsatta mellanstatliga förhandlingar som startar efter årsskiftet och som ska leda fram till en ny global utvecklingsagenda. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic hoppas att FN:s medlemmar tar sig an rapporten med det intresse och den tyngd den förtjänar.

– Rapporten talar om kvinnors rättigheter men sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) nämns endast en gång i den 46 sidor långa rapporten. Tydliga riktlinjer måste finnas för hur dessa rättigheter ska skyddas och hur jämställdhet ska uppnås med tanke på individers rättigheter och att det i sin tur är en förutsättning för utveckling, säger Aleksander Gabelic.

– Vidare krävs mer fokus när det gäller fred och säkerhet och riktlinjer för hur sviktande stater ska kunna uppnå målen. En uppgift för Sveriges regering i det fortsatta arbetet med post 2015-agendan blir att stärka skrivningarna om sviktande stater, demokratiskt deltagande och transparens. Också arbetet mot korruption måste få ökad tyngd, säger Gabelic.

Svenska FN-förbundet välkomnar den vikt som klimatfrågorna ges i syntesrapporten.

– Klimat- och utvecklingsfrågorna måste gå hand i hand. Det ökar också pressen på FN:s medlemsländer att åstadkomma bindande avtal i det fortsatta klimatarbetet, avslutar Aleksander Gabelic.

Generalsekreteraren menar i syntesrapporten att världen står vid ett vägskäl. I dagens globaliserade värld och med den teknologi som vi har kan vi välja att utrota fattigdom och hunger eller fortsätta att utarma vår planet och tillåta oacceptabel ojämlikhet som leder till bitterhet och desperation. Generalsekreteraren understryker vikten av ett inkluderande och motståndskraftigt samhälle som har välfungerande och transparenta institutioner och som är icke-diskriminerande.

Rapporten kan laddas ned från http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf (PDF-dokument, ).

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer