3 augusti, 2015 /

Nya utvecklingsmål

FN-förbundet välkomnar att världens länder har enats om 17 mål för hållbar utveckling.

FN:s 193 medlemsländer enades den 2 augusti om en ny agenda för hållbar utveckling. Det skedde när dokumentet ”Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” antogs i New York.

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic välkomnar överenskommelsen.

– Den nya agendan bygger på de åtta millenniemålen men går längre eftersom den också adresserar orsakerna till fattigdom och samtidigt också tar nödvändiga miljöhänsyn. Särskilt positivt är att jämställdhet och flickors och kvinnors villkor återkommer flera gånger i överenskommelsen. Här finns bland annat krav på att stoppa barnäktenskap och könsstympning. Dessutom finns SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) med om än med en något försvagad skrivning, säger Aleksander Gabelic.

– Den nya agendan är anpassad till en modern värld med krav på infrastruktur, hållbar industrialisering samt hållbar tillväxt och schysta arbetsvillkor. Det uppmuntrar också till ett nära samarbete med näringslivet i dessa frågor, säger Gabelic.

– Helgens överenskommelse lägger grunden för ett historiskt avtal när världens stats- och regeringschefer träffas i slutet av september för att formellt besluta om den nya utvecklingsagendan. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling, säger Gabelic.

Den nya utvecklingsagendan omfattar 17 mål och 169 delmål för att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikhet och ohållbar konsumtion och produktion, otillräcklig infrastruktur och avsaknad av schysta arbetsvillkor. Den har skapats genom flera års konsultationer med regeringar, näringsliv och organisationer och är därför väl förankrad. Den är också en del av ett bredare arbete som omfattar utvecklingsfinansiering och det kommande klimatmötet i Paris i december.

Det nya dokumentet antas formellt av världens stats- och regeringschefer den 25-27 september i FN-högkvarteret. Över 150 ledare väntas delta.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Annekteringarna av ukrainska regioner är ett brott mot folkrätten

30 september, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet fördömer Rysslands annektering av regionerna Cherson, Luhansk, Zaporizjzja och Donetsk i Ukraina.

Läs mer

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer