fbpx
3 augusti, 2015 /

Nya utvecklingsmål

FN-förbundet välkomnar att världens länder har enats om 17 mål för hållbar utveckling.

FN:s 193 medlemsländer enades den 2 augusti om en ny agenda för hållbar utveckling. Det skedde när dokumentet ”Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” antogs i New York.

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic välkomnar överenskommelsen.

– Den nya agendan bygger på de åtta millenniemålen men går längre eftersom den också adresserar orsakerna till fattigdom och samtidigt också tar nödvändiga miljöhänsyn. Särskilt positivt är att jämställdhet och flickors och kvinnors villkor återkommer flera gånger i överenskommelsen. Här finns bland annat krav på att stoppa barnäktenskap och könsstympning. Dessutom finns SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) med om än med en något försvagad skrivning, säger Aleksander Gabelic.

– Den nya agendan är anpassad till en modern värld med krav på infrastruktur, hållbar industrialisering samt hållbar tillväxt och schysta arbetsvillkor. Det uppmuntrar också till ett nära samarbete med näringslivet i dessa frågor, säger Gabelic.

– Helgens överenskommelse lägger grunden för ett historiskt avtal när världens stats- och regeringschefer träffas i slutet av september för att formellt besluta om den nya utvecklingsagendan. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling, säger Gabelic.

Den nya utvecklingsagendan omfattar 17 mål och 169 delmål för att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikhet och ohållbar konsumtion och produktion, otillräcklig infrastruktur och avsaknad av schysta arbetsvillkor. Den har skapats genom flera års konsultationer med regeringar, näringsliv och organisationer och är därför väl förankrad. Den är också en del av ett bredare arbete som omfattar utvecklingsfinansiering och det kommande klimatmötet i Paris i december.

Det nya dokumentet antas formellt av världens stats- och regeringschefer den 25-27 september i FN-högkvarteret. Över 150 ledare väntas delta.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför. FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och finns

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer