fbpx
3 augusti, 2015 /

Nya utvecklingsmål

FN-förbundet välkomnar att världens länder har enats om 17 mål för hållbar utveckling.

FN:s 193 medlemsländer enades den 2 augusti om en ny agenda för hållbar utveckling. Det skedde när dokumentet ”Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” antogs i New York.

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic välkomnar överenskommelsen.

– Den nya agendan bygger på de åtta millenniemålen men går längre eftersom den också adresserar orsakerna till fattigdom och samtidigt också tar nödvändiga miljöhänsyn. Särskilt positivt är att jämställdhet och flickors och kvinnors villkor återkommer flera gånger i överenskommelsen. Här finns bland annat krav på att stoppa barnäktenskap och könsstympning. Dessutom finns SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) med om än med en något försvagad skrivning, säger Aleksander Gabelic.

– Den nya agendan är anpassad till en modern värld med krav på infrastruktur, hållbar industrialisering samt hållbar tillväxt och schysta arbetsvillkor. Det uppmuntrar också till ett nära samarbete med näringslivet i dessa frågor, säger Gabelic.

– Helgens överenskommelse lägger grunden för ett historiskt avtal när världens stats- och regeringschefer träffas i slutet av september för att formellt besluta om den nya utvecklingsagendan. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling, säger Gabelic.

Den nya utvecklingsagendan omfattar 17 mål och 169 delmål för att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikhet och ohållbar konsumtion och produktion, otillräcklig infrastruktur och avsaknad av schysta arbetsvillkor. Den har skapats genom flera års konsultationer med regeringar, näringsliv och organisationer och är därför väl förankrad. Den är också en del av ett bredare arbete som omfattar utvecklingsfinansiering och det kommande klimatmötet i Paris i december.

Det nya dokumentet antas formellt av världens stats- och regeringschefer den 25-27 september i FN-högkvarteret. Över 150 ledare väntas delta.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer