3 augusti, 2015 /

Nya utvecklingsmål

FN-förbundet välkomnar att världens länder har enats om 17 mål för hållbar utveckling.

FN:s 193 medlemsländer enades den 2 augusti om en ny agenda för hållbar utveckling. Det skedde när dokumentet ”Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” antogs i New York.

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic välkomnar överenskommelsen.

– Den nya agendan bygger på de åtta millenniemålen men går längre eftersom den också adresserar orsakerna till fattigdom och samtidigt också tar nödvändiga miljöhänsyn. Särskilt positivt är att jämställdhet och flickors och kvinnors villkor återkommer flera gånger i överenskommelsen. Här finns bland annat krav på att stoppa barnäktenskap och könsstympning. Dessutom finns SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) med om än med en något försvagad skrivning, säger Aleksander Gabelic.

– Den nya agendan är anpassad till en modern värld med krav på infrastruktur, hållbar industrialisering samt hållbar tillväxt och schysta arbetsvillkor. Det uppmuntrar också till ett nära samarbete med näringslivet i dessa frågor, säger Gabelic.

– Helgens överenskommelse lägger grunden för ett historiskt avtal när världens stats- och regeringschefer träffas i slutet av september för att formellt besluta om den nya utvecklingsagendan. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling, säger Gabelic.

Den nya utvecklingsagendan omfattar 17 mål och 169 delmål för att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikhet och ohållbar konsumtion och produktion, otillräcklig infrastruktur och avsaknad av schysta arbetsvillkor. Den har skapats genom flera års konsultationer med regeringar, näringsliv och organisationer och är därför väl förankrad. Den är också en del av ett bredare arbete som omfattar utvecklingsfinansiering och det kommande klimatmötet i Paris i december.

Det nya dokumentet antas formellt av världens stats- och regeringschefer den 25-27 september i FN-högkvarteret. Över 150 ledare väntas delta.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer