fbpx
3 augusti, 2015 /

Nya utvecklingsmål

FN-förbundet välkomnar att världens länder har enats om 17 mål för hållbar utveckling.

FN:s 193 medlemsländer enades den 2 augusti om en ny agenda för hållbar utveckling. Det skedde när dokumentet ”Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” antogs i New York.

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic välkomnar överenskommelsen.

– Den nya agendan bygger på de åtta millenniemålen men går längre eftersom den också adresserar orsakerna till fattigdom och samtidigt också tar nödvändiga miljöhänsyn. Särskilt positivt är att jämställdhet och flickors och kvinnors villkor återkommer flera gånger i överenskommelsen. Här finns bland annat krav på att stoppa barnäktenskap och könsstympning. Dessutom finns SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) med om än med en något försvagad skrivning, säger Aleksander Gabelic.

– Den nya agendan är anpassad till en modern värld med krav på infrastruktur, hållbar industrialisering samt hållbar tillväxt och schysta arbetsvillkor. Det uppmuntrar också till ett nära samarbete med näringslivet i dessa frågor, säger Gabelic.

– Helgens överenskommelse lägger grunden för ett historiskt avtal när världens stats- och regeringschefer träffas i slutet av september för att formellt besluta om den nya utvecklingsagendan. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling, säger Gabelic.

Den nya utvecklingsagendan omfattar 17 mål och 169 delmål för att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikhet och ohållbar konsumtion och produktion, otillräcklig infrastruktur och avsaknad av schysta arbetsvillkor. Den har skapats genom flera års konsultationer med regeringar, näringsliv och organisationer och är därför väl förankrad. Den är också en del av ett bredare arbete som omfattar utvecklingsfinansiering och det kommande klimatmötet i Paris i december.

Det nya dokumentet antas formellt av världens stats- och regeringschefer den 25-27 september i FN-högkvarteret. Över 150 ledare väntas delta.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Barns och ungas inflytande måste öka i alla frågor

05 juni, 2023 / Världshorisont

I flera uppmärksammade fall de senaste åren har barn ställt stater till svars för att de inte agerat tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna. FN:s barnfond Unicef följer utvecklingen.

Läs mer

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ny rapport: Arbetsgrupp presenterar förslag för stärkt FN-samarbete

19 april, 2023 / Nyheter

Världens länder behöver agera på sex områden för att stärka det globala samarbetet. Det säger en rådgivande högnivågrupp under ledning av Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven och Liberias tidigare president Ellen Johnson Sirleaf.

Läs mer