fbpx
12 juni, 2014 /

Nordiskt Forum: nya krafttag för jämställdhet

I dag drar jämställdhetskonferensen Nordiskt Forum igång i Malmö. Konferensen, som arrangeras av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen, utgör ett gemensamt krafttag för att skapa en ny agenda för den globala jämställdhetspolitiken och för stärkandet av kvinnor och flickors rättigheter. Konferensens diskussioner grundar sig i FN:s Kvinnokonvention, Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking.

Svenska FN-förbundet kommer att finnas på plats och vara med i diskussionerna, med ett fokus på att synliggöra flickors utsatta situation och vikten av att deras rättigheter stärks i den kommande jämställdhets- och utvecklingsagendan.

Svenska FN-förbundet och Finska FN-förbundet håller gemensamt seminarium på fredag klockan 16:00-17:30 i sal Brantenberg. Seminariet utreder vad som har hänt sedan Pekingkonferensen för 20 år sedan, vilken roll FN och civilsamhällesorganisationer har i det globala jämställdhetsarbetet och tar fasta på framgångar och utmaningar. Diskussionerna kommer även att fokusera på hur vi kan skapa konkreta lösningar för att öka jämställdheten i norden och i världen.

Konferensen äger rum på Malmö Arena och Malmömässan och pågår 12-15 juni. För mer information om Nordiskt Forum besök http://nf2014.org/

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer