fbpx
13 november, 2014 /

Krafttag krävs i hatbrottsfrågan

Minoriteter och hatbrott i Sverige är temat för FN-förbundet vid MR-dagarna i Umeå. Läs debattartikel av Aleksander Gabelic i Västerbottens Folkblad.

Situationen för etniska minoriteter och hanteringen av hatbrott är ämnet för ett seminarium vid årets MR-dagar som arrangeras i Umeå. Det är två kritiska frågor som uppmärksammats i återkommande rekommendationer till svenska regeringar från FN:s kommitté mot rasdiskriminering.

I slutet av januari ska Sveriges regering åter granskas i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Rådet gör då en utvärdering av hur Sverige lever upp till kraven i samtliga människorättskonventioner.

Arbetsmarknadsdepartementet har i dagarna presenterat regeringens inlaga till FN-rådet. Den har föregåtts av omfattande debatt inte minst om minoriteters situation.

I somras lämnade Svenska FN-förbundet med stöd av 30 andra frivilligorganisationer en parallellrapport till rådet. Där pekar organisationerna på att rättigheterna för Sveriges nationella minoriteter – samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar – fortfarande är eftersatta.

Trots många års kritik, även från FN, har Sveriges regering ännu inte ratificerat ILO:s konvention 169 om samers rättigheter till land och vatten. Tvärtom fortsätter tvister mellan samiska samhällen och privata markägare samt intressen från gruvindustrin att hota samernas rätt till mark. Regeringen vill, av den aktuella skrivelsen till MR-rådet att döma, fortsätta att hänskjuta frågan om ILO 169 till nya utredningar.

Utanförskapet för romer i Sverige och övriga Europa har en månghundraårig historia. Regeringens romadelegation och dess arbete måste få praktiskt genomslag i arbetet för romers rätt till skola, arbete och bostad.

Rätten till det egna språket är centralt i försvaret för minoriteters rättigheter. Tornedalingar och sverigefinnar ska kunna använda meänkieli och finska i kontakter med myndigheter från förskolan till äldreomsorgen.

Hatbrott och diskriminering drabbar en rad minoriteter. Islamofobi och antisemitism är vanliga hatbrottsmotiv och måste behandlas som sådana. Religiösa minoriteters gudstjänstlokaler måste skyddas mot vandalism. Flera rapporter talar om en särskilt utsatt situation för personer med afrikansk bakgrund.
Antalet anmälda hatbrott ligger kvar på omkring 5 000 per år. FN har riktat kritik mot Sverige för att en stor andel av hatbrotten som anmäls inte klaras upp och att ytterst få fall leder till åtal. Hanteringen av dessa brott måste bli mer effektiv och de hatbrottsgrupper med specialkompetens som finns hos Polisen i Stockholm och Malmö måste få efterföljare. Kunskapen om hatbrott måste förbättras i hela rättsväsendet.

Svenska FN-förbundet kommer att fortsätta att belysa rättighetsfrågor i samarbete med andra organisationer. Fortfarande återstår mycket att göra för att garantera mänskliga rättigheter för alla som bor i Sverige.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer