fbpx
13 november, 2014 /

Krafttag krävs i hatbrottsfrågan

Minoriteter och hatbrott i Sverige är temat för FN-förbundet vid MR-dagarna i Umeå. Läs debattartikel av Aleksander Gabelic i Västerbottens Folkblad.

Situationen för etniska minoriteter och hanteringen av hatbrott är ämnet för ett seminarium vid årets MR-dagar som arrangeras i Umeå. Det är två kritiska frågor som uppmärksammats i återkommande rekommendationer till svenska regeringar från FN:s kommitté mot rasdiskriminering.

I slutet av januari ska Sveriges regering åter granskas i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Rådet gör då en utvärdering av hur Sverige lever upp till kraven i samtliga människorättskonventioner.

Arbetsmarknadsdepartementet har i dagarna presenterat regeringens inlaga till FN-rådet. Den har föregåtts av omfattande debatt inte minst om minoriteters situation.

I somras lämnade Svenska FN-förbundet med stöd av 30 andra frivilligorganisationer en parallellrapport till rådet. Där pekar organisationerna på att rättigheterna för Sveriges nationella minoriteter – samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar – fortfarande är eftersatta.

Trots många års kritik, även från FN, har Sveriges regering ännu inte ratificerat ILO:s konvention 169 om samers rättigheter till land och vatten. Tvärtom fortsätter tvister mellan samiska samhällen och privata markägare samt intressen från gruvindustrin att hota samernas rätt till mark. Regeringen vill, av den aktuella skrivelsen till MR-rådet att döma, fortsätta att hänskjuta frågan om ILO 169 till nya utredningar.

Utanförskapet för romer i Sverige och övriga Europa har en månghundraårig historia. Regeringens romadelegation och dess arbete måste få praktiskt genomslag i arbetet för romers rätt till skola, arbete och bostad.

Rätten till det egna språket är centralt i försvaret för minoriteters rättigheter. Tornedalingar och sverigefinnar ska kunna använda meänkieli och finska i kontakter med myndigheter från förskolan till äldreomsorgen.

Hatbrott och diskriminering drabbar en rad minoriteter. Islamofobi och antisemitism är vanliga hatbrottsmotiv och måste behandlas som sådana. Religiösa minoriteters gudstjänstlokaler måste skyddas mot vandalism. Flera rapporter talar om en särskilt utsatt situation för personer med afrikansk bakgrund.
Antalet anmälda hatbrott ligger kvar på omkring 5 000 per år. FN har riktat kritik mot Sverige för att en stor andel av hatbrotten som anmäls inte klaras upp och att ytterst få fall leder till åtal. Hanteringen av dessa brott måste bli mer effektiv och de hatbrottsgrupper med specialkompetens som finns hos Polisen i Stockholm och Malmö måste få efterföljare. Kunskapen om hatbrott måste förbättras i hela rättsväsendet.

Svenska FN-förbundet kommer att fortsätta att belysa rättighetsfrågor i samarbete med andra organisationer. Fortfarande återstår mycket att göra för att garantera mänskliga rättigheter för alla som bor i Sverige.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer