5 september, 2014 /

Skärp tillämpningen av hatbrottslagstiftningen

En rad åtgärder krävs för att stävja den organiserade rasismen, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin i Svenska Dagbladet.

De nazistiska demonstrationer som hålls runt om i landet inför valet väcker förvåning och upprörda känslor. Att hata är tillåtet – men yttrandefriheten ger inte grönt ljust för hatbrott och hets mot folkgrupp. Trots det tycks nazistiska partier i allt högre utsträckning få sprida sin propaganda och sina symboler i Sverige.

I början av nästa år kallas regeringen till förhör i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Rådet gör då en övergripande bedömning av läget för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Regeringskansliet formulerar just nu den svenska linjen inför förhöret. En av de frågor som ska avhandlas är regeringens syn på organiserad främlingsfientlighet och rasism.

FN:s rasdiskrimineringskonvention, som Sverige tidigt anslöt sig till, kräver i artikel 4b ett förbud mot rasistiska organisationer. Sverige har varken infört ett sådant förbud eller levt upp till andan i konventionen. Det är uppenbart att tillämpningen av befintlig lagstiftning, framför allt lagen mot hets mot folkgrupp, inte räcker trots att regeringen gång på gång vid FN:s granskningar hävdar att så är fallet. Det påpekar också FN:s rasdiskrimineringskommitté i sitt senaste yttrande.

Svenska FN-förbundet, som särskilt bevakar hur Sverige efterlever rasdiskrimineringskonventionen, har i flera rapporter till den ansvariga FN-kommittén pekat på ett högt och konstant antal hatbrott samt, på senare år, ökande rasistisk aktivitet på internet. Vi har också framhållit att islamofobi, antisemitism och afrofobi är oroande uttryck för diskriminering och intolerans. Rasistiska och nazistiska organisationer skanderar och sprider sina budskap och symboler på gator och torg i strid med gällande lagstiftning. För att stävja utvecklingen föreslår vi följande:

• Olika polisdistrikt har varit olika benägna att bevilja demonstrationstillstånd. Låt Rikspolisstyrelsen ta över tillståndsgivningen för demonstrationer.
• Följ på nära håll genomförandet av beviljade demonstrationer och avbryt dem när det är påkallat. Prioritera anmälningar av misstänkta brott mot hetslagstiftningen.
• Återinför den prioritering av hatbrott som togs bort ur regleringsbrevet för Polisen 2008. Inrätta fler hatbrottsgrupper i likhet med de som finns hos Stockholms- och Malmöpolisen.
• Gör en översyn av tillämpningen av lagen och utbilda domare och andra inom rättsväsendet om hatbrottslagstiftningen.
• Ta fram en nationell strategi mot den organiserade rasismen med fokus också på internetbaserad propaganda.

Åsikts- och yttrandefriheten är omistlig i en demokrati, men den innebär inte en rätt att uttrycka åsikter som undergräver människovärdet och demokratitanken som sådan. I stället för att förklara sig nöjd med den rådande situationen måste regeringen när man möter FN:s granskare förklara hur man kommer att arbeta mot den organiserade rasismen. Att åtgärda diskrepansen mellan lagstiftningen och den generösa tillämpningen måste vara en prioriterad uppgift för Sveriges nästa justitieminister.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Annekteringarna av ukrainska regioner är ett brott mot folkrätten

30 september, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet fördömer Rysslands annektering av regionerna Cherson, Luhansk, Zaporizjzja och Donetsk i Ukraina.

Läs mer

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer