5 september, 2014 /

Skärp tillämpningen av hatbrottslagstiftningen

En rad åtgärder krävs för att stävja den organiserade rasismen, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin i Svenska Dagbladet.

De nazistiska demonstrationer som hålls runt om i landet inför valet väcker förvåning och upprörda känslor. Att hata är tillåtet – men yttrandefriheten ger inte grönt ljust för hatbrott och hets mot folkgrupp. Trots det tycks nazistiska partier i allt högre utsträckning få sprida sin propaganda och sina symboler i Sverige.

I början av nästa år kallas regeringen till förhör i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Rådet gör då en övergripande bedömning av läget för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Regeringskansliet formulerar just nu den svenska linjen inför förhöret. En av de frågor som ska avhandlas är regeringens syn på organiserad främlingsfientlighet och rasism.

FN:s rasdiskrimineringskonvention, som Sverige tidigt anslöt sig till, kräver i artikel 4b ett förbud mot rasistiska organisationer. Sverige har varken infört ett sådant förbud eller levt upp till andan i konventionen. Det är uppenbart att tillämpningen av befintlig lagstiftning, framför allt lagen mot hets mot folkgrupp, inte räcker trots att regeringen gång på gång vid FN:s granskningar hävdar att så är fallet. Det påpekar också FN:s rasdiskrimineringskommitté i sitt senaste yttrande.

Svenska FN-förbundet, som särskilt bevakar hur Sverige efterlever rasdiskrimineringskonventionen, har i flera rapporter till den ansvariga FN-kommittén pekat på ett högt och konstant antal hatbrott samt, på senare år, ökande rasistisk aktivitet på internet. Vi har också framhållit att islamofobi, antisemitism och afrofobi är oroande uttryck för diskriminering och intolerans. Rasistiska och nazistiska organisationer skanderar och sprider sina budskap och symboler på gator och torg i strid med gällande lagstiftning. För att stävja utvecklingen föreslår vi följande:

• Olika polisdistrikt har varit olika benägna att bevilja demonstrationstillstånd. Låt Rikspolisstyrelsen ta över tillståndsgivningen för demonstrationer.
• Följ på nära håll genomförandet av beviljade demonstrationer och avbryt dem när det är påkallat. Prioritera anmälningar av misstänkta brott mot hetslagstiftningen.
• Återinför den prioritering av hatbrott som togs bort ur regleringsbrevet för Polisen 2008. Inrätta fler hatbrottsgrupper i likhet med de som finns hos Stockholms- och Malmöpolisen.
• Gör en översyn av tillämpningen av lagen och utbilda domare och andra inom rättsväsendet om hatbrottslagstiftningen.
• Ta fram en nationell strategi mot den organiserade rasismen med fokus också på internetbaserad propaganda.

Åsikts- och yttrandefriheten är omistlig i en demokrati, men den innebär inte en rätt att uttrycka åsikter som undergräver människovärdet och demokratitanken som sådan. I stället för att förklara sig nöjd med den rådande situationen måste regeringen när man möter FN:s granskare förklara hur man kommer att arbeta mot den organiserade rasismen. Att åtgärda diskrepansen mellan lagstiftningen och den generösa tillämpningen måste vara en prioriterad uppgift för Sveriges nästa justitieminister.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer