fbpx
5 september, 2014 /

Skärp tillämpningen av hatbrottslagstiftningen

En rad åtgärder krävs för att stävja den organiserade rasismen, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin i Svenska Dagbladet.

De nazistiska demonstrationer som hålls runt om i landet inför valet väcker förvåning och upprörda känslor. Att hata är tillåtet – men yttrandefriheten ger inte grönt ljust för hatbrott och hets mot folkgrupp. Trots det tycks nazistiska partier i allt högre utsträckning få sprida sin propaganda och sina symboler i Sverige.

I början av nästa år kallas regeringen till förhör i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Rådet gör då en övergripande bedömning av läget för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Regeringskansliet formulerar just nu den svenska linjen inför förhöret. En av de frågor som ska avhandlas är regeringens syn på organiserad främlingsfientlighet och rasism.

FN:s rasdiskrimineringskonvention, som Sverige tidigt anslöt sig till, kräver i artikel 4b ett förbud mot rasistiska organisationer. Sverige har varken infört ett sådant förbud eller levt upp till andan i konventionen. Det är uppenbart att tillämpningen av befintlig lagstiftning, framför allt lagen mot hets mot folkgrupp, inte räcker trots att regeringen gång på gång vid FN:s granskningar hävdar att så är fallet. Det påpekar också FN:s rasdiskrimineringskommitté i sitt senaste yttrande.

Svenska FN-förbundet, som särskilt bevakar hur Sverige efterlever rasdiskrimineringskonventionen, har i flera rapporter till den ansvariga FN-kommittén pekat på ett högt och konstant antal hatbrott samt, på senare år, ökande rasistisk aktivitet på internet. Vi har också framhållit att islamofobi, antisemitism och afrofobi är oroande uttryck för diskriminering och intolerans. Rasistiska och nazistiska organisationer skanderar och sprider sina budskap och symboler på gator och torg i strid med gällande lagstiftning. För att stävja utvecklingen föreslår vi följande:

• Olika polisdistrikt har varit olika benägna att bevilja demonstrationstillstånd. Låt Rikspolisstyrelsen ta över tillståndsgivningen för demonstrationer.
• Följ på nära håll genomförandet av beviljade demonstrationer och avbryt dem när det är påkallat. Prioritera anmälningar av misstänkta brott mot hetslagstiftningen.
• Återinför den prioritering av hatbrott som togs bort ur regleringsbrevet för Polisen 2008. Inrätta fler hatbrottsgrupper i likhet med de som finns hos Stockholms- och Malmöpolisen.
• Gör en översyn av tillämpningen av lagen och utbilda domare och andra inom rättsväsendet om hatbrottslagstiftningen.
• Ta fram en nationell strategi mot den organiserade rasismen med fokus också på internetbaserad propaganda.

Åsikts- och yttrandefriheten är omistlig i en demokrati, men den innebär inte en rätt att uttrycka åsikter som undergräver människovärdet och demokratitanken som sådan. I stället för att förklara sig nöjd med den rådande situationen måste regeringen när man möter FN:s granskare förklara hur man kommer att arbeta mot den organiserade rasismen. Att åtgärda diskrepansen mellan lagstiftningen och den generösa tillämpningen måste vara en prioriterad uppgift för Sveriges nästa justitieminister.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer