fbpx

FN och medlemsländerna måste vidta åtgärder för att skydda civilbefolkningen och förhindra ett nytt folkmord i regionen, säger Svenska FN-förbundet efter oroande rapporter om utvecklingen i Burundi.

Den 9 november höll FN:s säkerhetsråd ett snabbinkallat möte med anledning av den eskalerande situationen i Burundi. Tio år efter slutet på ett blodigt inbördeskrig med massavrättningar av den etniska tutsiminoriteten och bara några månader efter ett omtvistat presidentval uppmanar FN:s särskilde rådgivare för förhindrandet av folkmord, Adama Dieng, säkerhetsrådet och det internationella samfundet att ingripa för att förhindra en upprepning av tidigare folkrättsbrott.

President Pierre Nkurunziza, etnisk hutu, inledde efter sommarens val i strid med fredsavtalet och konstitutionen en tredje mandatperiod. Under de senaste två veckorna har situationen i Burundi förvärrats efter att senatens talman, Révérien Ndikuriyo, uppmanat lokala ledare, polis och civilbefolkningen att identifiera och utrota oppositionen med ett språkbruk som liknar det som användes under folkmordet i Rwanda.

Jeffrey Feltman, FN:s undergeneralsekreterare för politiska frågor, och Zeid Ra’ad Al Hussein, högkommissarie för mänskliga rättigheter, varnade säkerhetsrådet för att journalister, människorättsaktivister och civila som misstänks opponera sig mot Nkurunzizas tredje mandatperiod är utsatta för godtyckliga arresteranden, fängslanden och andra övergrepp.

Under mötet uppmanades säkerhetsrådet även att tillsammans med Afrikanska Unionen omedelbart inrätta en multidimensionell medlings- och observationsinsats i Burundi. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon väntas i dagarna utse en särskild rådgivare för Burundi. Fatou Bensouda, åklagare vid Internationella brottsmålsdomstolen, har klargjort för Burundi, som ratificerat domstolens stadga, att alla som bidrar till eller begår folkrättsbrott kommer ställas inför rätta.

– Vi välkomnar FN:s, Internationella brottsmålsdomstolens och det internationella samfundets beredskap att hjälpa civilbefolkningen i Burundi. FN och medlemsländerna, inklusive Sverige, måste utan dröjsmål vidta åtgärder för att skydda befolkningen och förhindra ett nytt folkmord i regionen, säger Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Minst 240 personer har dödats hittills i Burundi och civilbefolkningen möts nästan dagligen av stympade och avrättade kroppar på gatorna. Över 200 000 burundier befinner sig på flykt i regionen.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer