fbpx
10 november, 2015 /

Kritiskt läge för Burundi

FN och medlemsländerna måste vidta åtgärder för att skydda civilbefolkningen och förhindra ett nytt folkmord i regionen, säger Svenska FN-förbundet efter oroande rapporter om utvecklingen i Burundi.

Den 9 november höll FN:s säkerhetsråd ett snabbinkallat möte med anledning av den eskalerande situationen i Burundi. Tio år efter slutet på ett blodigt inbördeskrig med massavrättningar av den etniska tutsiminoriteten och bara några månader efter ett omtvistat presidentval uppmanar FN:s särskilde rådgivare för förhindrandet av folkmord, Adama Dieng, säkerhetsrådet och det internationella samfundet att ingripa för att förhindra en upprepning av tidigare folkrättsbrott.

President Pierre Nkurunziza, etnisk hutu, inledde efter sommarens val i strid med fredsavtalet och konstitutionen en tredje mandatperiod. Under de senaste två veckorna har situationen i Burundi förvärrats efter att senatens talman, Révérien Ndikuriyo, uppmanat lokala ledare, polis och civilbefolkningen att identifiera och utrota oppositionen med ett språkbruk som liknar det som användes under folkmordet i Rwanda.

Jeffrey Feltman, FN:s undergeneralsekreterare för politiska frågor, och Zeid Ra’ad Al Hussein, högkommissarie för mänskliga rättigheter, varnade säkerhetsrådet för att journalister, människorättsaktivister och civila som misstänks opponera sig mot Nkurunzizas tredje mandatperiod är utsatta för godtyckliga arresteranden, fängslanden och andra övergrepp.

Under mötet uppmanades säkerhetsrådet även att tillsammans med Afrikanska Unionen omedelbart inrätta en multidimensionell medlings- och observationsinsats i Burundi. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon väntas i dagarna utse en särskild rådgivare för Burundi. Fatou Bensouda, åklagare vid Internationella brottsmålsdomstolen, har klargjort för Burundi, som ratificerat domstolens stadga, att alla som bidrar till eller begår folkrättsbrott kommer ställas inför rätta.

– Vi välkomnar FN:s, Internationella brottsmålsdomstolens och det internationella samfundets beredskap att hjälpa civilbefolkningen i Burundi. FN och medlemsländerna, inklusive Sverige, måste utan dröjsmål vidta åtgärder för att skydda befolkningen och förhindra ett nytt folkmord i regionen, säger Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Minst 240 personer har dödats hittills i Burundi och civilbefolkningen möts nästan dagligen av stympade och avrättade kroppar på gatorna. Över 200 000 burundier befinner sig på flykt i regionen.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer