fbpx
23 september, 2015 /

Hög post för Saudi skadar FN:s MR-arbete

Att Saudiarabien har fått en hög förtroendepost i FN:s råd för mänskliga rättigheter är extremt olyckligt, säger Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

– Det är extremt olyckligt att Saudiarabien är invalt i FN:s råd för mänskliga rättigheter och att landets FN-ambassadör i Genève nu får ett uppdrag i den panel som ska lämna förslag på specialrapportörer.

Det säger Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic efter att det framkommit att Saudiarabiens FN-ambassadör i somras valdes som sammankallande i en grupp som nominerar kandidater till uppdraget som specialrapportörer för rådet.

När FN skapade MR-rådet 2005 var ett av kriterierna att de invalda länderna ska respektera de mänskliga rättigheterna. Rådet har också möjlighet att suspendera medlemmar vilket skedde när Libyen ställdes utanför rådet i samband med kriget i landet 2011.

Trots dessa regler har en rad odemokratiska stater valts in i rådet genom åren. Det hänger samman med att FN, vid sidan av att ta fram regelverk och övervaka hur världens länder respekterar de mänskliga rättigheterna, också är en spegling av hur världen ser ut. Nu måste omvärlden reagera, menar Svenska FN-förbundet.

– Att Saudiarabien får höga poster i MR-rådet skadar FN:s MR-arbete. Arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i alla världens länder måste bedrivas med kraft och beslutsamhet. Här måste världens demokratier, FN-systemet och frivilligorganisationer hjälpas åt. Inte minst USA och de sju EU-länder som är medlemmar i MR-rådet har ett ansvar, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet lämnade redan 2011 en rapport (PDF-dokument, 191 kB) med tolv reformförslag för FN-rådet för mänskliga rättigheter.

– MR-rådet måste fungera som avsett. Vi kommer att ta upp arbetet i rådet och Saudiarabiens roll i våra löpande kontakter med Sveriges regering och företrädare för FN, säger Aleksander Gabelic.

I FN:s människorättssystem ingår, vid sidan av rådet, den oberoende högkommissarien för mänskliga rättigheter med sitt kontor som har uppdraget att övervaka länderna. Dessutom finns oberoende experter i de kommittéer som granskar att de olika MR-konventionerna efterlevs samt en rad specialrapportörer. MR-rådet har sedan det bildades bland annat antagit resolutioner för yttrandefrihet på internet, utsett särskilda landrapportörer för länder som Iran och Vitryssland samt arbetat mot barnäktenskap.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer