fbpx
12 januari, 2014 /

Historiskt få svenskar i internationella insatser

Inför Folk och Försvars rikskonferens visar ny statistik att antalet svenskar i internationella fredsfrämjande insatser är det lägsta sedan tidigt 1970-tal. Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic kräver ökat stöd till det internationella fredsarbetet.

I veckan nåddes vi av Försvarsmaktens senaste månadssammanställning över svensk personal i internationella militära insatser. Just nu är endast 353 svenskar ute i sådana insatser. Antalet är därmed det lägsta sedan tidigt 1970-tal trots att Sveriges riksdag har beslutat att internationella insatser är en central uppgift för Försvarsmakten. De historiskt låga siffrorna presenteras bara några dagar inför Folk och Försvars rikskonferens som startar på söndagen.

Vi har bakom oss ett år, 2013, då behovet av internationella militära fredsinsatser har blivit mer akut och aktuellt än på länge. I det kollapsade Mali behöver FN stöd till sin nya mission. Under andra halvåret imploderade, som väntat, Centralafrikanska republiken inför världens ögon med risk för folkmord som följd. Strax före jul bröt situationen i Sydsudan samman, inte heller det utan förvarning.

FN:s fredsfrämjande militära insatser behöver permanent förstärkning. Att extra insatser kan göra nytta tydliggjordes i östra Kongo där FN under 2013 äntligen fick nya muskler i form av en afrikansk interventionsbrigad som lyckades bekämpa M23-gerillans övergrepp mot civilbefolkningen. I Mali ställer nu bland andra Nederländerna och Kina upp med markförband. Behoven är enorma och resurserna trots vissa åtaganden bristfälliga. I Sydsudan förefaller förstärkningen av FN-insatsen lösas genom neddragningar av andra, lika viktiga, insatser i Afrika.

Under julhelgen presenterade regeringen en utredning som ska analysera Sveriges internationella försvarspolitiska samarbeten och föreslå utvecklingsmöjligheter, ”i synnerhet inom ramen för EU och Nato”. Det är fel fokus. EU:s snabbinsatsstyrka har aldrig kommit till användning under de sex år som den har existerat. Nato kan, trots att alliansen ibland bistår FN, aldrig ersätta FN:s legitimitet och långsiktiga engagemang i konfliktområden. Natoledda fredsinsatser är ett komplement men inte ett alternativ till deltagande i FN-ledda insatser.

Försvarsberedningen har i sitt betänkande uttryckt sitt stöd för att Sverige åter borde ge bidrag till FN-ledda insatser. Det kan noteras att Sverige i samverkan med andra länder för något decennium sedan planterade fröet till en stående snabbinsatsstyrka i FN:s regi, Shirbrig. Den plantan har sedan ryckts upp med rötterna till förmån för bland annat den EU-snabbinsatsstyrka som alltså aldrig har kommit till användning. Resursanvändningen för insatsstyrkan har också varit föremål för kritik från Riksrevisionen.

Av de 353 svenska soldater som finns i internationella insatser bär endast 29 FN:s basker. Också det är en historiskt låg nivå och Sverige riskerar därmed att tappa den kompetens och kontinuitet som krävs för att erbjuda nya FN-truppbidrag i framtiden. Vi vet av erfarenhet att svenska soldater i kraft av god utbildning, utrustning och ett jämställdhetsperspektiv kan stärka hela FN-insatser. Med nuvarande utveckling riskerar den kompetensen att utarmas.

Det är dags att göra helt om. Lev upp till tidigare utfästelser om att Sverige ska kunna hålla upp till 2 000 soldater insatta och låt åtminstone hälften av dem tjänstgöra i FN-ledda insatser. Ge regeringens nya utredning ett tilläggsdirektiv som säger att också Sveriges relation till FN:s militära fredsfrämjande verksamhet bör utredas.

Minskningen av antalet svenskar i internationella fredsfrämjande insatser är en trend som har pågått i det tysta under alltför lång tid. Låt det vara en väckarklocka för de beslutsfattare och experter som just nu samlas vid årets viktigaste försvarspolitiska debattforum.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer