fbpx
12 januari, 2014 /

Historiskt få svenskar i internationella insatser

Inför Folk och Försvars rikskonferens visar ny statistik att antalet svenskar i internationella fredsfrämjande insatser är det lägsta sedan tidigt 1970-tal. Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic kräver ökat stöd till det internationella fredsarbetet.

I veckan nåddes vi av Försvarsmaktens senaste månadssammanställning över svensk personal i internationella militära insatser. Just nu är endast 353 svenskar ute i sådana insatser. Antalet är därmed det lägsta sedan tidigt 1970-tal trots att Sveriges riksdag har beslutat att internationella insatser är en central uppgift för Försvarsmakten. De historiskt låga siffrorna presenteras bara några dagar inför Folk och Försvars rikskonferens som startar på söndagen.

Vi har bakom oss ett år, 2013, då behovet av internationella militära fredsinsatser har blivit mer akut och aktuellt än på länge. I det kollapsade Mali behöver FN stöd till sin nya mission. Under andra halvåret imploderade, som väntat, Centralafrikanska republiken inför världens ögon med risk för folkmord som följd. Strax före jul bröt situationen i Sydsudan samman, inte heller det utan förvarning.

FN:s fredsfrämjande militära insatser behöver permanent förstärkning. Att extra insatser kan göra nytta tydliggjordes i östra Kongo där FN under 2013 äntligen fick nya muskler i form av en afrikansk interventionsbrigad som lyckades bekämpa M23-gerillans övergrepp mot civilbefolkningen. I Mali ställer nu bland andra Nederländerna och Kina upp med markförband. Behoven är enorma och resurserna trots vissa åtaganden bristfälliga. I Sydsudan förefaller förstärkningen av FN-insatsen lösas genom neddragningar av andra, lika viktiga, insatser i Afrika.

Under julhelgen presenterade regeringen en utredning som ska analysera Sveriges internationella försvarspolitiska samarbeten och föreslå utvecklingsmöjligheter, ”i synnerhet inom ramen för EU och Nato”. Det är fel fokus. EU:s snabbinsatsstyrka har aldrig kommit till användning under de sex år som den har existerat. Nato kan, trots att alliansen ibland bistår FN, aldrig ersätta FN:s legitimitet och långsiktiga engagemang i konfliktområden. Natoledda fredsinsatser är ett komplement men inte ett alternativ till deltagande i FN-ledda insatser.

Försvarsberedningen har i sitt betänkande uttryckt sitt stöd för att Sverige åter borde ge bidrag till FN-ledda insatser. Det kan noteras att Sverige i samverkan med andra länder för något decennium sedan planterade fröet till en stående snabbinsatsstyrka i FN:s regi, Shirbrig. Den plantan har sedan ryckts upp med rötterna till förmån för bland annat den EU-snabbinsatsstyrka som alltså aldrig har kommit till användning. Resursanvändningen för insatsstyrkan har också varit föremål för kritik från Riksrevisionen.

Av de 353 svenska soldater som finns i internationella insatser bär endast 29 FN:s basker. Också det är en historiskt låg nivå och Sverige riskerar därmed att tappa den kompetens och kontinuitet som krävs för att erbjuda nya FN-truppbidrag i framtiden. Vi vet av erfarenhet att svenska soldater i kraft av god utbildning, utrustning och ett jämställdhetsperspektiv kan stärka hela FN-insatser. Med nuvarande utveckling riskerar den kompetensen att utarmas.

Det är dags att göra helt om. Lev upp till tidigare utfästelser om att Sverige ska kunna hålla upp till 2 000 soldater insatta och låt åtminstone hälften av dem tjänstgöra i FN-ledda insatser. Ge regeringens nya utredning ett tilläggsdirektiv som säger att också Sveriges relation till FN:s militära fredsfrämjande verksamhet bör utredas.

Minskningen av antalet svenskar i internationella fredsfrämjande insatser är en trend som har pågått i det tysta under alltför lång tid. Låt det vara en väckarklocka för de beslutsfattare och experter som just nu samlas vid årets viktigaste försvarspolitiska debattforum.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Skräpplockning och medlemsvärvning går hand i hand på Lidingö 

08 juni, 2023 / Världshorisont

Medlemmarna i Lidingö FN-förening har blivit riktiga skräpplockarproffs. Sedan flera år är de med och städar utomhus under den nordiska kusträddardagen i maj – ett utmärkt sätt att värva nya medlemmar, har det visat sig. 

Läs mer

Barns och ungas inflytande måste öka i alla frågor

05 juni, 2023 / Världshorisont

I flera uppmärksammade fall de senaste åren har barn ställt stater till svars för att de inte agerat tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna. FN:s barnfond Unicef följer utvecklingen.

Läs mer

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer