fbpx
3 oktober, 2014 /

Grattis, Margot!

Att tydliggöra FN-linjen i svensk utrikespolitik är Margot Wallströms huvuduppgift som ny utrikesminister, säger Svenska FN-förbundet.

Svenska FN-förbundet skickade på fredagen gratulationer till Sveriges nya utrikesminister Margot Wallström. Förbundet ser en rad uppgifter för Wallström, som 2012 fick utmärkelsen Årets FN-vän.

– Margot Wallström måste som utrikesminister tydliggöra FN-linjen i svensk utrikespolitik. I en orolig värld med konflikter i bland annat Syrien, Irak, Centralafrikanska republiken och Sydsudan krävs internationell samling kring Förenta Nationerna, FN-stadgan och folkrätten, säger FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

– Wallströms erfarenheter som generalsekreterarens särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikter kommer väl till pass. Frågor som rör mänskliga rättigheter, inklusive flickors och kvinnors rättigheter, måste bli en topprioritet i svensk utrikespolitik, säger Gabelic.

– Sverige är ett framstående FN-land på utvecklings och MR-området men behöver göra mer för att bidra till internationell fred och säkerhet, Det beslutade bidraget till FN-insatsen i Mali behöver följas av fler erbjudanden om trupp till FN-ledda insatser, säger Aleksander Gabelic.

Sverige måste också flytta fram positionerna genom att ta plats i ledande FN-organ. Den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd år 2017-2018 måste drivas med kraft, menar FN-förbundet.

– Sveriges och Nordens röst behövs i arbetet för ett reformerat FN. Säkerhetsrådskandidaturen måste bli en angelägenhet för utrikesministern, UD och hela regeringen, avslutar Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer