fbpx

Att tydliggöra FN-linjen i svensk utrikespolitik är Margot Wallströms huvuduppgift som ny utrikesminister, säger Svenska FN-förbundet.

Svenska FN-förbundet skickade på fredagen gratulationer till Sveriges nya utrikesminister Margot Wallström. Förbundet ser en rad uppgifter för Wallström, som 2012 fick utmärkelsen Årets FN-vän.

– Margot Wallström måste som utrikesminister tydliggöra FN-linjen i svensk utrikespolitik. I en orolig värld med konflikter i bland annat Syrien, Irak, Centralafrikanska republiken och Sydsudan krävs internationell samling kring Förenta Nationerna, FN-stadgan och folkrätten, säger FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

– Wallströms erfarenheter som generalsekreterarens särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikter kommer väl till pass. Frågor som rör mänskliga rättigheter, inklusive flickors och kvinnors rättigheter, måste bli en topprioritet i svensk utrikespolitik, säger Gabelic.

– Sverige är ett framstående FN-land på utvecklings och MR-området men behöver göra mer för att bidra till internationell fred och säkerhet, Det beslutade bidraget till FN-insatsen i Mali behöver följas av fler erbjudanden om trupp till FN-ledda insatser, säger Aleksander Gabelic.

Sverige måste också flytta fram positionerna genom att ta plats i ledande FN-organ. Den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd år 2017-2018 måste drivas med kraft, menar FN-förbundet.

– Sveriges och Nordens röst behövs i arbetet för ett reformerat FN. Säkerhetsrådskandidaturen måste bli en angelägenhet för utrikesministern, UD och hela regeringen, avslutar Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer