21 september, 2015 /

Gemensamt ansvar för global säkerhet

Att inrätta en snabbinsatsstyrka till FN:s förfogande är ett sätt att ta ansvar för internationell fred och säkerhet, skriver Aleksander Gabelic på internationella fredsdagen.

Internationella fredsdagen den 21 september påminner om vikten av samverkan för internationell fred och säkerhet. De senaste decenniernas utveckling mot en allt fredligare värld har brutits. Konflikten i Syrien har spridit sig i regionen och orsakat den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Ännu efter tjugo år pågår krigshandlingar i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo. Det nya landet Sydsudan skakas av motsättningar internt och med det gamla Sudan. Jemen, Centralafrikanska republiken och Afghanistan är andra exempel på konflikthärdar.

Små och stora länder måste samarbeta i FN för att uppfylla stadgans övergripande mål om fred och säkerhet. Huvudansvaret ligger på säkerhetsrådet och särskilt de fem permanenta medlemmarna. Tyvärr fyller inte rådet alltid sina skyldigheter enligt FN-stadgan och övriga medlemmar måste därför överväga alternativa metoder att försvara våldsdrabbade civilbefolkningar.

Ett ambitiöst projekt i form av inrättandet av så kallade snabbstridsgrupper har provats av Europeiska unionen i snart nio års tid. Trots stora behov har stridsgrupperna inte satts in vid ett enda tillfälle. Det stämmer till eftertanke.

Sverige har lett Nordic Battle Group vid tre tillfällen, 2008, 2011 och 2014. Resurserna som lagts på NBG skulle ha kommit till större nytta i någon av de konflikter där FN i dag arbetar med begränsade resurser och personal.

En akut situation råder i Syrien och Irak där drygt fyra års konflikt har dödat en kvarts miljon människor och 12 miljoner människor har drivits på flykt. Samtidigt finns bortom mediernas strålkastarljus miljontals flyktingar i Asien och Afrika.

”Partnerskap för fred – värdighet för alla” är mottot för internationella fredsdagen i år. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanar till samling för att bistå de miljoner som tvingas uthärda följderna av våld och konflikter. En högnivåpanel som tillsattes av Ban fastställde i en rapport nyligen att en av de viktigaste åtgärderna för att möta dagens och framtidens problem är en snabbinsatsstyrka som ställs till FN:s förfogande.

Tre åtgärder framstår som särskilt angelägna:
1. Ta gemensamt ansvar för flyktingmottagandet och hantera de konflikter som orsakar den pågående flyktingkrisen.
2. Inrätta en militär snabbinsatsstyrka till FN:s förfogande.
3. Satsa på fredsbyggande insatser inom ramen för FN:s nya hållbarhetsmål.

Sverige hör till de länder som bör styra om sina resurser och rikta in sig på att erbjuda FN ytterligare hjälp. Regeringen bröt förra året en nedåtgående trend genom att för första gången på länge skicka en större styrka till en FN-ledd fredsfrämjande insats. Som humanitär stormakt och aktiv i många konfliktområden är den svenska regeringen väl medveten om de behov som finns såväl fortsatt i Mali som på andra ställen.

En omprioritering i riktning mot ytterligare stöd till FN:s fredsinsatser är ett av de viktigaste bidragen som den svenska regeringen kan ge för att stärka den 70-årsjubilerande världsorganisationen.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer

Rösterna du inte hör i valrörelsen

06 september, 2022 / Debattartiklar

Att minska satsningar på barns utbildning, tillgång till rent vatten, kvinnors rättigheter och klimatet leder till fler kriser och konflikter, skriver medlemmar i plattformen Concord i en debattartikel.

Läs mer

FN: Människorättsbrott mot uigurer i Kina

02 september, 2022 / Nyheter

En rapport från FN:s kontor för mänskliga rättigheter pekar på allvarliga övergrepp mot uigurer och andra minoriteter i provinsen Xinjiang i Kina och efterlyser åtgärder. Den kinesiska regeringen måste följa FN:s rekommendationer, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

”Det är viktigt att de lokala politikerna börjar prata om FN” 

31 augusti, 2022 / Nyheter

Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, har besökt valstugorna för att fråga de lokala politikerna hur de ser på FN och det globala samarbetet.

Läs mer