fbpx
22 januari, 2014 /

Frukostmöte om FN:s fältarbete i Bolivia och Botswana

Svenska FN-förbundet anordnade tillsammans med UNDP:s nordiska kontor och UN Women Sverige ett frukostseminarium den 20 januari. Deltog gjorde Anders Pedersen, UN Resident Coordinator Botswana samt Åsa Regnér, landchef UN Women Bolivia.

Anders Pedersen öppnade seminariet med att diskutera hur viktigt och relevant FN:s arbete är och att det är ett absolut privilegium att få arbeta för FN. Anders menade även att ”kombinationen av att vara svensk och FN-chef är oslagbar”, och menade på att Sveriges närvaro i olika processer inom olika områden har varit enormt viktig och något vi borde vara stolta över. Anders betonade att internationella organisationer i sitt arbete måste anpassa sig till verkligheten och den förändring vi ser i samhället idag.

Bistånd i dess traditionella mening är inte lika relevant längre, men FN kan fortfarande bidra med enormt mycket för länders utveckling. Detta bidrag kan ta olika form, och Anders menar att FN främst kan bidra med kompetens. Kompetens, och inte pengar, är nyckeln till FN:s roll i ett föränderligt samhälle, och bilateralt samarbete kan inte ersätta detta. Anders menade också att konceptet om ”Delivering as One” är viktigt då FN vid dessa tillfällen kan visa hur relevant dess arbete är, genom att slå samman kompetenserna från de olika FN-organen och på så sätt få ihop helheten.

Åsa Regnér fokuserade på en vanligkommande kritik mot FN-systemet: strukturen. Åsa pekade på att det givetvis kan vara svårt att samarbeta inom FN med tanke på alla olika organ som finns, men att det är viktigt att komma ihåg att detta är ett återkommande problem som vi finner både i statsförvaltningar och inom EU. FN:s problem är inte unika, vilket det är viktigt att poängtera när man pratar om förbättringar och reformeringar. Åsa pratade om framstegen för ett samordnat FN i Bolivia, där de olika FN-organen har förenats för att arbeta mer systematiskt och tillsammans sammanställt en strategisk plan för sitt arbete.

Det har varit viktigt för FN i Bolivia att konkretisera sitt arbete, vilka mål FN har, och hur FN-organen ska möta andra viktiga aktörer på plats. Tillsammans har de olika FN-organen kommit fram till två huvudmål som de ska arbeta för: (a) våld mot kvinnor, (b) stöd till reformering av rättssystemet. Åsa ”är förvånad över hur lätt det har gått att samarbeta inom FN”. Åsa tror att det delvis har varit ett lätt arbete då det finns mindre pengar att söka numera. Bristen på bidrag har inneburit att man föredrar att samarbeta och samordna sitt arbete istället för att konkurrera om bidragen.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer