Svenska FN-förbundet anordnade tillsammans med UNDP:s nordiska kontor och UN Women Sverige ett frukostseminarium den 20 januari. Deltog gjorde Anders Pedersen, UN Resident Coordinator Botswana samt Åsa Regnér, landchef UN Women Bolivia.

Anders Pedersen öppnade seminariet med att diskutera hur viktigt och relevant FN:s arbete är och att det är ett absolut privilegium att få arbeta för FN. Anders menade även att ”kombinationen av att vara svensk och FN-chef är oslagbar”, och menade på att Sveriges närvaro i olika processer inom olika områden har varit enormt viktig och något vi borde vara stolta över. Anders betonade att internationella organisationer i sitt arbete måste anpassa sig till verkligheten och den förändring vi ser i samhället idag.

Bistånd i dess traditionella mening är inte lika relevant längre, men FN kan fortfarande bidra med enormt mycket för länders utveckling. Detta bidrag kan ta olika form, och Anders menar att FN främst kan bidra med kompetens. Kompetens, och inte pengar, är nyckeln till FN:s roll i ett föränderligt samhälle, och bilateralt samarbete kan inte ersätta detta. Anders menade också att konceptet om ”Delivering as One” är viktigt då FN vid dessa tillfällen kan visa hur relevant dess arbete är, genom att slå samman kompetenserna från de olika FN-organen och på så sätt få ihop helheten.

Åsa Regnér fokuserade på en vanligkommande kritik mot FN-systemet: strukturen. Åsa pekade på att det givetvis kan vara svårt att samarbeta inom FN med tanke på alla olika organ som finns, men att det är viktigt att komma ihåg att detta är ett återkommande problem som vi finner både i statsförvaltningar och inom EU. FN:s problem är inte unika, vilket det är viktigt att poängtera när man pratar om förbättringar och reformeringar. Åsa pratade om framstegen för ett samordnat FN i Bolivia, där de olika FN-organen har förenats för att arbeta mer systematiskt och tillsammans sammanställt en strategisk plan för sitt arbete.

Det har varit viktigt för FN i Bolivia att konkretisera sitt arbete, vilka mål FN har, och hur FN-organen ska möta andra viktiga aktörer på plats. Tillsammans har de olika FN-organen kommit fram till två huvudmål som de ska arbeta för: (a) våld mot kvinnor, (b) stöd till reformering av rättssystemet. Åsa ”är förvånad över hur lätt det har gått att samarbeta inom FN”. Åsa tror att det delvis har varit ett lätt arbete då det finns mindre pengar att söka numera. Bristen på bidrag har inneburit att man föredrar att samarbeta och samordna sitt arbete istället för att konkurrera om bidragen.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer