fbpx
22 januari, 2014 /

Frukostmöte om FN:s fältarbete i Bolivia och Botswana

Svenska FN-förbundet anordnade tillsammans med UNDP:s nordiska kontor och UN Women Sverige ett frukostseminarium den 20 januari. Deltog gjorde Anders Pedersen, UN Resident Coordinator Botswana samt Åsa Regnér, landchef UN Women Bolivia.

Anders Pedersen öppnade seminariet med att diskutera hur viktigt och relevant FN:s arbete är och att det är ett absolut privilegium att få arbeta för FN. Anders menade även att ”kombinationen av att vara svensk och FN-chef är oslagbar”, och menade på att Sveriges närvaro i olika processer inom olika områden har varit enormt viktig och något vi borde vara stolta över. Anders betonade att internationella organisationer i sitt arbete måste anpassa sig till verkligheten och den förändring vi ser i samhället idag.

Bistånd i dess traditionella mening är inte lika relevant längre, men FN kan fortfarande bidra med enormt mycket för länders utveckling. Detta bidrag kan ta olika form, och Anders menar att FN främst kan bidra med kompetens. Kompetens, och inte pengar, är nyckeln till FN:s roll i ett föränderligt samhälle, och bilateralt samarbete kan inte ersätta detta. Anders menade också att konceptet om ”Delivering as One” är viktigt då FN vid dessa tillfällen kan visa hur relevant dess arbete är, genom att slå samman kompetenserna från de olika FN-organen och på så sätt få ihop helheten.

Åsa Regnér fokuserade på en vanligkommande kritik mot FN-systemet: strukturen. Åsa pekade på att det givetvis kan vara svårt att samarbeta inom FN med tanke på alla olika organ som finns, men att det är viktigt att komma ihåg att detta är ett återkommande problem som vi finner både i statsförvaltningar och inom EU. FN:s problem är inte unika, vilket det är viktigt att poängtera när man pratar om förbättringar och reformeringar. Åsa pratade om framstegen för ett samordnat FN i Bolivia, där de olika FN-organen har förenats för att arbeta mer systematiskt och tillsammans sammanställt en strategisk plan för sitt arbete.

Det har varit viktigt för FN i Bolivia att konkretisera sitt arbete, vilka mål FN har, och hur FN-organen ska möta andra viktiga aktörer på plats. Tillsammans har de olika FN-organen kommit fram till två huvudmål som de ska arbeta för: (a) våld mot kvinnor, (b) stöd till reformering av rättssystemet. Åsa ”är förvånad över hur lätt det har gått att samarbeta inom FN”. Åsa tror att det delvis har varit ett lätt arbete då det finns mindre pengar att söka numera. Bristen på bidrag har inneburit att man föredrar att samarbeta och samordna sitt arbete istället för att konkurrera om bidragen.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer