fbpx

Svenska FN-förbundet och Försvarshögskolan inbjuder till lansering av antologin ”Att främja freden” den 2 februari. Ian Martin, medlem av Ban Ki-moons högnivåpanel för FN:s fredsbevarande insatser, talar vid det efterföljande seminariet. Välkommen med din anmälan!

Den kommande utvärderingen av FN:s fredsfrämjande arbete av högnivåpanelen för fredsbevarande och Sveriges deltagande i FN:s fredsinsats i Mali, Minusma, aktualiserar frågor om militära insatser och fredsbevarande. Antologin Att säkra freden presenterar en rad inflytelserika röster i debatten om framtida utmaningar och utsikter för Sverige i det internationella fredsfrämjande arbetet. Vår huvudtalare, Ian Martin från FN:s nyligen inrättade oberoende högnivåpanel om fredsbevarande operationer, har tidigare varit generalsekreterarens särskilde representant och chef för FN:s hjälpmission till Libyen.

Datum och tid: Måndag den 2 februari kl 16.45-19.00
Plats: Försvarshögskolan, Lejionskjöldska salen, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm
Anmälan: e-post till linda.ahre@fn.se senast fredag den 30 januari

Program

16.45 Mingel med dryck och tilltugg. Gratis exemplar av Att säkra freden.

17.20 Inledning och presentation av antologin
Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet

17.30 Ian Martin, FN:s oberoende högnivåpanel om fredsbevarande operationer

17.50 Paneldiskussion

Kurt Mosgaard, tidigare generalmajor i danska armén och Minurso
Jibecke Joensson, chef Policy and Best Practices, Challenges Forum
Brigadgeneral Michael Claesson, militärrådgivare vid Utrikesdepartementet
Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet
Ola Engdahl, docent i folkrätt, Försvarshögskolan
Kristina Zetterlund, konflikt- och säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

18.40 Frågor från publiken

Moderator: Linda Nordin, generalsekreterare Svenska FN-förbundet

OBS! Seminariet hålls på engelska.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer