fbpx
15 september, 2015 /

Flyktingkris på agendan för 70-årsjubilerande FN

Flyktingkrisen i Europa kastar sin skugga över FN:s generalförsamling som inleder sin 70:e session i veckan, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Flyktingkrisen i Europa och de bakomliggande konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika kastar sin skugga över FN:s generalförsamling som öppnar i veckan. När Förenta Nationerna i år firar sitt 70-årsjubileum tvingas man hantera en uppgift som fanns på bordet också när organisationen grundades efter andra världskrigets slut – flyktingfrågan.

Åter befinner sig människor på flykt undan krig och humanitära katastrofer. Antalet flyktingar är rekordmånga, 60 miljoner, och till skillnad från 1945 ser vi i dag inget slut på stridigheterna. Ett handlingsförlamat säkerhetsråd har i Syrien och Irak misslyckats att fylla sin viktigaste uppgift – att värna internationell fred och säkerhet.

I slutet av månaden hålls den så kallade allmänna debatten i generalförsamlingen. Alla världens ledare får då tillfälle att ge sin syn på läget i världen. Det ska bli särskilt intressant att höra vad Ryssland och Kina har att säga mot bakgrund av att de två länderna har lagt en rad veton och därmed hindrat säkerhetsrådet att vidta skarpa åtgärder i Syrien.

När säkerhetsrådet är förlamat måste andra delar av FN-systemet gripa in. Övriga FN-medlemmar bör samverka om nya initiativ i generalförsamlingen som kan dels hantera flyktingkrisen, dels stoppa konflikterna. Europa bör, med sin historia och sina humanitära ambitioner, ta ledningen.

I anslutning till FN-årets start hålls traditionsenligt också ett toppmöte i högkvarteret i New York. Den här gången ska världens stats- och regeringschefer sätta sin signatur under de globala utvecklingsmålen som blev klara i början av augusti. Här finns anledning att känna optimism.

Världen ska till slut få en ny utvecklingsagenda efter de åtta millenniemålen som har varit vägledande sedan år 2000. De nya målen för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling sammanfattas i sjutton punkter. Efter att hundratals miljoner lyfts ur fattigdom under de senaste femton åren sägs nu att fattigdom och hunger helt ska utrotas. Flickors och kvinnors rättigheter återfinns glädjande nog i det nya avtalet i form av ambitiösa och viktiga mål om att stoppa barnäktenskap och främja sexuell hälsa och rättigheter. Förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn uppmärksammas och rimliga arbetsförhållanden ska främjas.

FN-medlemmen Sverige ligger långt fram på många områden i det internationella samarbetet. Humanitära frågor, jämställdhet och klimatfrågor hör till svenska profilfrågor liksom strävan efter större effektivitet och transparens i FN-systemet. Regeringen kandiderar till en plats i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hårt och enträget arbete krävs för att nå en av de eftertraktade platserna. Det är också ett tillfälle att stärka engagemanget för FN-frågor även på hemmaplan.

En plats i säkerhetsrådet ger Sverige ytterligare möjlighet att ta initiativ för internationell fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. Det finns alla skäl för den svenska regeringen att vara än mer aktiv i FN-samarbetet framöver.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer