Flyktingkrisen i Europa kastar sin skugga över FN:s generalförsamling som inleder sin 70:e session i veckan, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Flyktingkrisen i Europa och de bakomliggande konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika kastar sin skugga över FN:s generalförsamling som öppnar i veckan. När Förenta Nationerna i år firar sitt 70-årsjubileum tvingas man hantera en uppgift som fanns på bordet också när organisationen grundades efter andra världskrigets slut – flyktingfrågan.

Åter befinner sig människor på flykt undan krig och humanitära katastrofer. Antalet flyktingar är rekordmånga, 60 miljoner, och till skillnad från 1945 ser vi i dag inget slut på stridigheterna. Ett handlingsförlamat säkerhetsråd har i Syrien och Irak misslyckats att fylla sin viktigaste uppgift – att värna internationell fred och säkerhet.

I slutet av månaden hålls den så kallade allmänna debatten i generalförsamlingen. Alla världens ledare får då tillfälle att ge sin syn på läget i världen. Det ska bli särskilt intressant att höra vad Ryssland och Kina har att säga mot bakgrund av att de två länderna har lagt en rad veton och därmed hindrat säkerhetsrådet att vidta skarpa åtgärder i Syrien.

När säkerhetsrådet är förlamat måste andra delar av FN-systemet gripa in. Övriga FN-medlemmar bör samverka om nya initiativ i generalförsamlingen som kan dels hantera flyktingkrisen, dels stoppa konflikterna. Europa bör, med sin historia och sina humanitära ambitioner, ta ledningen.

I anslutning till FN-årets start hålls traditionsenligt också ett toppmöte i högkvarteret i New York. Den här gången ska världens stats- och regeringschefer sätta sin signatur under de globala utvecklingsmålen som blev klara i början av augusti. Här finns anledning att känna optimism.

Världen ska till slut få en ny utvecklingsagenda efter de åtta millenniemålen som har varit vägledande sedan år 2000. De nya målen för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling sammanfattas i sjutton punkter. Efter att hundratals miljoner lyfts ur fattigdom under de senaste femton åren sägs nu att fattigdom och hunger helt ska utrotas. Flickors och kvinnors rättigheter återfinns glädjande nog i det nya avtalet i form av ambitiösa och viktiga mål om att stoppa barnäktenskap och främja sexuell hälsa och rättigheter. Förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn uppmärksammas och rimliga arbetsförhållanden ska främjas.

FN-medlemmen Sverige ligger långt fram på många områden i det internationella samarbetet. Humanitära frågor, jämställdhet och klimatfrågor hör till svenska profilfrågor liksom strävan efter större effektivitet och transparens i FN-systemet. Regeringen kandiderar till en plats i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hårt och enträget arbete krävs för att nå en av de eftertraktade platserna. Det är också ett tillfälle att stärka engagemanget för FN-frågor även på hemmaplan.

En plats i säkerhetsrådet ger Sverige ytterligare möjlighet att ta initiativ för internationell fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. Det finns alla skäl för den svenska regeringen att vara än mer aktiv i FN-samarbetet framöver.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer