Oscar Rosengren är en av FN-förbundets ambassadörer för globala målen.

Oscar Rosengrens intresse för globala frågor kom i samband med hans studier på universitetet. Det ledde till engagemanget som ambassadör för globala målen hos Svenska FN-förbundet.

Var väcktes ditt intresse och engagemang för FN?
– Mitt intresse för FN går i linje med en större drivkraft, att göra gott utifrån de förutsättningar jag har och att bidra till en bättre värld. Men jag har däremot inte alltid haft ett intresse för utvecklingsfrågor. Under tiden efter gymnasiet uppmärksammade jag statsvetenskapsprogrammet. Det kändes spännande och stimulerande att få kunskap som syftar till ett högre syfte – att arbeta och göra insatser för andra än mig själv. Mitt intresse för FN-frågor är därför något som framförallt kommit till mig i samband med att jag började plugga. 

Varför ansökte du till att bli just ungdomsambassadör?
– Jag ville börja engagera mig i någonting parallellt med mina studier men jag visste inte riktigt vad. Jag sökte efter något inom ramen för mina hjärtefrågor när jag såg att det fanns ett ambassadörsprogram. Jag tyckte att det lät ganska klockrent då jag var ute efter något där jag man kommer nära andra. När det kommer till kunskapsspridning tror jag att det är viktigt med det personliga mötet. 

Hur har du upplevt din roll som ambassadör?
– Jag har märkt att det finns en stor efterfrågan för de frågor och utbildningar som vi erbjuder, vilket har känts väldigt kul. Det är alltid obehagligt att göra något nytt. Jag hade ingen större erfarenhet av att föreläsa mer utöver några föreläsningar jag modererat i andra sammanhang och helt plötsligt skulle jag föreläsa om de här frågorna för skolor, organisationer och så vidare. Materialet vi fick under ambassadörsutbildningen gav dock mycket för att jag skulle känna mig säker i början. Jag har också alltid hållit föreläsningar med en annan person. Då kan man bolla idéer och jag kan få input och perspektiv som jag kanske inte tänkt på innan. Jag tror att det bli en bättre produkt i slutändan. 

Vilka FN-frågor skulle du säga är viktigast för dig? – Varför?
– Mål nummer 16 (fredliga och inkluderande samhällen) eftersom det utgör fundamentet för positiv utveckling i allmänhet. I ett inkluderande samhälle känner man som individ förhoppningsvis en grad av trygghet och säkerhet som gör att frågor såsom jämställdhet, klimatet, utveckling och hunger kan ges en större prioritet på dagordningen. Det utgör på så sätt grunden för att man vidare ska kunna främja utveckling inom i princip alla andra mål. 

Vad har varit roligast?
– En föreläsning för FN-föreningen i Gävle sticker ut. Vi föreläste om projekt Flicka i samband med internationella kvinnodagen. Det var egentligen responsen efteråt som gjorde det speciellt. Vi blev sammanlänkade med en skola där föreningen ville att vi också skulle föreläsa för att de tyckte att vi hade gjort det så pass bra. Det kändes som ett kvitto på att vi gjorde ett bra jobb och det kändes väldigt kul!

Vad driver dig till att fortsätta engagera dig?
– Delvis har det med min barndom att göra. Jag växte upp under extremt goda förhållanden. Jag idrottade mycket när jag var yngre och jag har alltid haft vänner från många olika samhällsskick. Som liten reflekterade man inte kring varför det inte fanns mat i kylen hos vissa kompisar. Såna grejer har dock kommit till mig nu i efterhand och kontrasterna har gjort de problem som finns tydliga. Jag drivs inte så mycket av materiella saker utan min starkaste drivkraft ligger istället i att göra gott för andra. 

Vad vill du göra i framtiden?
– Jag vet faktiskt inte än. Jag har ingen speciell befattning eller organisation än som jag bestämt mig för att jag vill jobba på. Kanske kommer jag söka mig mot FN eller någon liknande organisation. Det som avgör handlar om vilka som vill ha mig, vad jag kan bidra med där och vilken effekt mitt arbete kan få. Något jag dock vet är att jag helst jobbar aktivt ute på fält. Jag har svårt att förstå hur världen fungerar om jag inte ser den med egna ögon. Jag ville inte hålla på med symbolhandlingar som mest syftar till att ge ett sken av att man gör skillnad, jag vill göra skillnad på riktigt. 

Bli ambassadör du också!

Ansök om att bli ambassadör för globala målen

Ansök här >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer