fbpx
Jessica Petersson från Umeå är ambassadör för de globala målen hos Svenska FN-förbundet.
30 september, 2022 / Intervjuer med våra ambassadörer

Jessica: ”Jag vill ta mitt intresse för hållbarhet till handling” 

Jessica Petersson studerar statsvetenskap i Umeå och är aktiv medlem i Umeå FN-förening. Jessica är FN-förbundets ambassadör för de globala målen sedan januari 2022.

Hur väcktes ditt intresse och engagemang för FN? 
– Hållbarhetsfrågor har alltid varit ett stort intresse för mig och under en lång tid har jag velat jobba med frågor som berör globala frågor. Intresset förstärktes under min utbildning inom statsvetenskap på Umeå Universitet. Att jag visste att FN arbetade med globala frågor på alla dess plan har därför varit en stark drivkraft i mitt engagemang.

– Majoriteten av de olika frågorna som FN arbetar med går i linje med de områden jag vill dedikera mitt arbetsliv och engagemang till. Jag har sedan en tid tillbaka varit engagerad inom min lokala FN-förening och har alltid försökt jobba med globala frågor, framförallt hållbarhetsfrågor på olika sätt, både i privatlivet och arbetslivet.

Hur blev du engagerad i FN-rörelsen? 
– FN-rörelsen introducerades till mig när jag började studera på universitetet. Snabbt upptäckte jag att FN:s värderingar stämde överens med mina egna vilket ledde till att jag ville börja engagera mig inom min lokala FN-förening. 

Hur kom det sig att du ansökte om att bli ungdomsambassadör? 
– Jag försöker hela tiden hitta sätt att omsätta mitt intresse för bland annat hållbarhetsfrågor till riktig handling. Därför var FN-förbundets ambassadörsprogram ett självklart val för mig. Genom att bli ambassadör för de globala målen kan jag bidra till att fler blir intresserade och engagerade så att vi tillsammans når de globala målen innan 2030.

Vilka FN-frågor är viktigast för dig och varför? 
– För mig är jämställdhetsfrågor extra viktiga då jag alltid haft en stor passion för social hållbarhet. Alla globala mål är integrerade med varandra men jag anser att om det finns en grundläggande tanke att alla i samhället ska behandlas likvärdigt så kommer det underlätta för att uppnå många av de globala målen.

Vad har du gjort under din tid som ambassadör? 
– Under min tid som ambassadör så har jag genomfört föreläsningar och workshop för bland annat studenter och FN-föreningar. Till exempel så anordnade Umeås FN-förening en kväll dedikerat till projektet Flicka där jag föreläste samtidigt som vi samlade in pengar till projektet. Tack vare mitt uppdrag som ambassadör så har jag också fått chansen att träffa andra aktörer som brinner för globala frågor. 

Vad har varit roligast hittills? 
– Det roligaste är att man verkligen känner av att man skapar ett ökat engagemang när man är ute och föreläser och att man vet att det man gör, det gör skillnad. Utöver det så har det också varit väldigt kul att träffa andra människor som också vill jobba med de globala målen mer aktivt.

Bli ambassadör

Ansök om att bli ambassadör för de globala målen

Ansök här >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer