Jessica Petersson från Umeå är ambassadör för de globala målen hos Svenska FN-förbundet.

Jessica Petersson studerar statsvetenskap i Umeå och är aktiv medlem i Umeå FN-förening. Jessica är FN-förbundets ambassadör för de globala målen sedan januari 2022.

Hur väcktes ditt intresse och engagemang för FN? 
– Hållbarhetsfrågor har alltid varit ett stort intresse för mig och under en lång tid har jag velat jobba med frågor som berör globala frågor. Intresset förstärktes under min utbildning inom statsvetenskap på Umeå Universitet. Att jag visste att FN arbetade med globala frågor på alla dess plan har därför varit en stark drivkraft i mitt engagemang.

– Majoriteten av de olika frågorna som FN arbetar med går i linje med de områden jag vill dedikera mitt arbetsliv och engagemang till. Jag har sedan en tid tillbaka varit engagerad inom min lokala FN-förening och har alltid försökt jobba med globala frågor, framförallt hållbarhetsfrågor på olika sätt, både i privatlivet och arbetslivet.

Hur blev du engagerad i FN-rörelsen? 
– FN-rörelsen introducerades till mig när jag började studera på universitetet. Snabbt upptäckte jag att FN:s värderingar stämde överens med mina egna vilket ledde till att jag ville börja engagera mig inom min lokala FN-förening. 

Hur kom det sig att du ansökte om att bli ungdomsambassadör? 
– Jag försöker hela tiden hitta sätt att omsätta mitt intresse för bland annat hållbarhetsfrågor till riktig handling. Därför var FN-förbundets ambassadörsprogram ett självklart val för mig. Genom att bli ambassadör för de globala målen kan jag bidra till att fler blir intresserade och engagerade så att vi tillsammans når de globala målen innan 2030.

Vilka FN-frågor är viktigast för dig och varför? 
– För mig är jämställdhetsfrågor extra viktiga då jag alltid haft en stor passion för social hållbarhet. Alla globala mål är integrerade med varandra men jag anser att om det finns en grundläggande tanke att alla i samhället ska behandlas likvärdigt så kommer det underlätta för att uppnå många av de globala målen.

Vad har du gjort under din tid som ambassadör? 
– Under min tid som ambassadör så har jag genomfört föreläsningar och workshop för bland annat studenter och FN-föreningar. Till exempel så anordnade Umeås FN-förening en kväll dedikerat till projektet Flicka där jag föreläste samtidigt som vi samlade in pengar till projektet. Tack vare mitt uppdrag som ambassadör så har jag också fått chansen att träffa andra aktörer som brinner för globala frågor. 

Vad har varit roligast hittills? 
– Det roligaste är att man verkligen känner av att man skapar ett ökat engagemang när man är ute och föreläser och att man vet att det man gör, det gör skillnad. Utöver det så har det också varit väldigt kul att träffa andra människor som också vill jobba med de globala målen mer aktivt.

Bli ambassadör

Ansök om att bli ambassadör för de globala målen

Ansök här >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer