fbpx

Under året har jag haft förmånen att sitta med i en rådgivande grupp tillsammans med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i samarbete med Dagens industri och Aktuell Hållbarhet. Uppdraget har varit att ta fram kriterier för att granska och ranka 100 börsnoterade bolag och deras hållbarhetsarbete. I dag presenteras rankningen i Dagens Industri. Målet är att kriterierna och rankningen ska vara ett användbart verktyg för företag i deras hållbarhetsarbete, inte minst arbetet med att leva upp till och integrera Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i verksamheten.

Bara 38 procent av bolagen har tydligt rapporterat hur de bidrar till de globala målen och endast 6 procent har analyserat sin negativa påverkan på målen. Bolagen måste bli bättre på att analysera både sin positiva och sin negativa inverkan. Alfa Laval är ett av de företag som gjort ett bra arbete med att koppla de globala målen till sitt hållbarhetsarbete.

Rankningen visar låga betyg på hur företagen tar ansvar för mänskliga rättigheter hela vägen ut till underleverantörer. I dag jobbar 48 miljoner människor under slavliknande förhållanden i länder som Sverige gör affärer med varje dag. Här pratar vi om stora, börsnoterade bolag med resurser.

Ska vi nå de globala målen 2030 så måste företagen ta ett rejält kliv framåt och hållbarhet måste gå före avkastning. Då krävs mod, ledarskap och vilja att förändra. Jag hoppas att svenska företag inser allvaret och tar stafettpinnen vidare för att nå de globala målen till 2030.

Vill ditt företag lära sig mer om Agenda 2030 och de globala målen? Kolla in www.fn.se/agenda2030 eller delta på Hållbart näringsliv den 27 november då vi håller i ett lunchsamtal om de globala målen.

Petra Hallebrant
Generalsekreterare

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer