fbpx
Svenska FN-förbundets kongress 2021 hölls för första gången digitalt.
5 juli, 2021 / Blogg

Nu tar vi sikte på tre år till av viktiga FN-frågor!

Så har den första digitala kongressen i Svenska FN-förbundets historia gått av stapeln. Vi var många som undrade hur detta evenemang, som under normala omständigheter är en vimlande och dynamisk tillställning, skulle förflyta när vi alla satt hemma framför en datorskärm.

Efter flera utbildningstillfällen i digitala verktyg och en förlängd kongress, med digitala förhandlingar i ytterligare någon vecka efter kongresshelgen den 12-13 juni, har vi fått många positiva kommentarer och feedback. Våra deltagare tyckte att vår första digitala kongress flöt på bra! Här vill jag ge en eloge till vårt presidium som med erfaren hand guidade oss igenom alla moment.

De båda dagarna inleddes med intressanta gästtalare, och vi fick lyssna till inga mindre än FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson, den svenska hållbarhetsforskaren Line Gordon, visselblåsaren Anders Kompass och WFUNA:s generalsekreterare Bonian Golmohammadi. Därtill fick vi träffa fyra av förbundets fantastiska goodwillambassadörer – Oscar Molander, Annika Jankell, Anna Bergendahl och Carolina Klüft – som berättade om sitt engagemang.

Kongressen tog många beslut som nu ligger till grund för de kommande tre åren. Jag är glad att välkomna en ny laddad styrelse, samtidigt som jag tackar de ledamöter som avgick för gott och värdefullt samarbete. Jag är också glad att förbundet nu har ett nytt måldokument att arbeta efter. Innehållet är i stort det samma, men vi har förtydligat och förkortat.

Vad gäller alla de motioner som behandlats, så har vi fortsatt fokus på att försöka stärka vår folkrörelse, vi ska nu bredda vår skolverksamhet genom att erbjuda landets grundskolor ett utbildnings- och engagemangspaket, vi jobbar vidare med kärnvapenfrågan och vi kommer framgent att arbeta mer med området klimat och miljö. Nästa år hålls den stora miljökonferensen Stockholm+50 där vi siktar på att vara en betydande aktör. Agenda 2030 och de globala målen är fortsatt en ledstjärna i vår verksamhet, liksom de tre FN-pelarna fred, mänskliga rättigheter och utveckling.

Med dessa ord önskar jag alla en trevlig sommar, så tar vi krafttag igen om några veckor!

Annelie Börjesson
Ordförande

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer