fbpx
Svenska FN-förbundets kongress 2021 hölls för första gången digitalt.
5 juli, 2021 / Blogg

Nu tar vi sikte på tre år till av viktiga FN-frågor!

Så har den första digitala kongressen i Svenska FN-förbundets historia gått av stapeln. Vi var många som undrade hur detta evenemang, som under normala omständigheter är en vimlande och dynamisk tillställning, skulle förflyta när vi alla satt hemma framför en datorskärm.

Efter flera utbildningstillfällen i digitala verktyg och en förlängd kongress, med digitala förhandlingar i ytterligare någon vecka efter kongresshelgen den 12-13 juni, har vi fått många positiva kommentarer och feedback. Våra deltagare tyckte att vår första digitala kongress flöt på bra! Här vill jag ge en eloge till vårt presidium som med erfaren hand guidade oss igenom alla moment.

De båda dagarna inleddes med intressanta gästtalare, och vi fick lyssna till inga mindre än FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson, den svenska hållbarhetsforskaren Line Gordon, visselblåsaren Anders Kompass och WFUNA:s generalsekreterare Bonian Golmohammadi. Därtill fick vi träffa fyra av förbundets fantastiska goodwillambassadörer – Oscar Molander, Annika Jankell, Anna Bergendahl och Carolina Klüft – som berättade om sitt engagemang.

Kongressen tog många beslut som nu ligger till grund för de kommande tre åren. Jag är glad att välkomna en ny laddad styrelse, samtidigt som jag tackar de ledamöter som avgick för gott och värdefullt samarbete. Jag är också glad att förbundet nu har ett nytt måldokument att arbeta efter. Innehållet är i stort det samma, men vi har förtydligat och förkortat.

Vad gäller alla de motioner som behandlats, så har vi fortsatt fokus på att försöka stärka vår folkrörelse, vi ska nu bredda vår skolverksamhet genom att erbjuda landets grundskolor ett utbildnings- och engagemangspaket, vi jobbar vidare med kärnvapenfrågan och vi kommer framgent att arbeta mer med området klimat och miljö. Nästa år hålls den stora miljökonferensen Stockholm+50 där vi siktar på att vara en betydande aktör. Agenda 2030 och de globala målen är fortsatt en ledstjärna i vår verksamhet, liksom de tre FN-pelarna fred, mänskliga rättigheter och utveckling.

Med dessa ord önskar jag alla en trevlig sommar, så tar vi krafttag igen om några veckor!

Annelie Börjesson
Ordförande

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer