En studiotekniker spelar in generalsekreterare António Guterres budskap om covid-19. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe
24 april, 2020 / Blogg

Multilateralism och diplomati viktiga nycklar

Det har knappast undgått någon på jorden att ett virus härjar och ställer till det. Vad vi bevittnar nu är ofattbart och svårt att ta in. Människor insjuknar och dör, samhällen stängs ner, människor förlorar jobb och inkomst, risken för enorma hungerkatastrofer växer sig större för varje dag och världsekonomin störtdyker. Världen har inte befunnit sig i en så svår situation sedan andra världskriget. Det är med smärta vi ser hur vår ambitiösa och hoppingivande Agenda 2030 och de globala målen pressas tillbaka i spåren av fattigdom och misär. I mörkret skymtar dock också några positiva inslag i form av minskade utsläpp av växthusgaser, förbättrad luftkvalitet och ökade chanser för vissa djurarter att återhämta sig.

Nyhetsrapporteringen visar att världens länder hanterar läget på olika sätt, vilket för all del är förståeligt givet utgångsläget. Dessvärre kan vi också konstatera att vissa stater tar ut svängarna och inskränker de mänskliga rättigheterna, gör om lagar, stänger och begränsar på ett sätt som på många vis är skrämmande. Vi ser en ökad protektionism som inte främst stänger dörren för covid-19.

Men viruset känner inga gränser. Det gör inte heller konsekvenserna av klimatförändringar eller kärnvapenanvändning. Nya pandemier av långt mer elak karaktär kan inte heller uteslutas. Det är tydligt att bättre samordning, global dialog och ökat, förbättrat samarbete är vad som krävs – inte det motsatta. Vi står inför ett vägval – vi kan antingen ta lärdom av detta, göra bättre och ta vara på chanserna att ställa om till en mer hållbar värld och en cirkulär ekonomi, eller så kan vi återgå till den tidigare modellen och fortsätta överförbruka och smutsa ner vår planet. Här gäller det att vidga vyerna, se framåt, resonera klokt och lägga egna politiska agendor och mandatperioder åt sidan. Civilsamhällets roll att trycka på är oerhört viktig. Makthavarna har rätt verktyg att använda, men de måste inse vilka. Det multilaterala samarbetet och diplomati är de främsta nycklarna till mänsklighetens gemensamma framtid.

Annelie Börjesson
Ordförande

Fotnot: FN:s generalförsamling beslutade den 12 december 2018 att inrätta internationella dagen för multilateralism och diplomati för fred.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Tack till våra veteraner!

29 maj, 2020 / Nyheter

På FN-dagen för fredsbevarande personal tackar vi alla svenska kvinnor och män som har gjort värdefulla insatser i FN:s fredsfrämjande arbete genom åren.

Läs mer

Mens – skamfyllt och tabubelagt

28 maj, 2020 / Blogg

På internationella mensdagen bloggar vår utlandspraktikant Vide om tabun kring mens i Georgien.

Läs mer

”NPT är hörnstenen i arbetet mot kärnvapen”

25 maj, 2020 / Världshorisont

Trenden med kärnvapennedrustning har vänt och hotet är idag större än på lång tid. Sverige har därför valt att återinföra en särskild ambassadör för nedrustning. Idag har Ann-Sofie Nilsson den rollen.

Läs mer

Brinnande engagemang hos Årets FN-lärare

20 maj, 2020 / Världshorisont

För Årets FN-lärare Kathryn Boyer var ett FN-rollspel startskottet för att kunna lyfta viktiga samhällsfrågor även utanför klassrummet. ”Det var inspirerande att se eleverna bli kreativa och engagerade på ett sätt som passade dem”, säger hon.

Läs mer

Fokus på familjeplanering undermineras av coronapandemin

15 maj, 2020 / Blogg

På FN:s internationella familjedag lyfter vår praktikant Orfeas hur coronapandemin påverkar familjeplaneringen i Tanzania.

Läs mer

Kathryn Boyer från Trollhättan är Årets FN-lärare

11 maj, 2020 / Pressmeddelanden

Kathryn Boyer, lärare på Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan, får Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Sätt ljuset på kvinnors rättigheter!

08 maj, 2020 / Blogg

Situationen för världens flickor och kvinnor förvärras av coronakrisen. Pandemin har också gjort att en lång rad FN-möten om jämställdhet har ställts in under 2020. FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson bloggar om kvinnoåret som försvann – och om vikten av att jämställdhetsarbetet drivs vidare.

Läs mer

Nya utmaningar för FN:s humanitära arbete

05 maj, 2020 / Nyheter

Miljontals flickor riskerar könsstympning, barngifte och tidiga graviditeter som en följd av coronapandemin, varnar FN:s befolkningsfond. Världslivsmedelsprogrammet, som tidigare har larmat om ökad hunger, tvingas nu omorganisera sitt skolmatsprogram. Coronapandemin utgör ett allt större hot mot människor som är beroende av FN:s hjälp – och understryker behovet av humanitärt bistånd.

Läs mer

Barnmorskans dag: En av fem föder utan professionell hjälp

05 maj, 2020 / Nyheter

Världens barnmorskor räddar dagligen liv på både mödrar och barn och bidrar i arbetet mot könsstympning, men fortfarande genomförs var femte förlossning i världen utan professionellt stöd. Under coronapandemin försvåras förlossningsvården av brist på skyddsutrustning.

Läs mer