En studiotekniker spelar in generalsekreterare António Guterres budskap om covid-19. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe
24 april, 2020 / Blogg

Multilateralism och diplomati viktiga nycklar

Det har knappast undgått någon på jorden att ett virus härjar och ställer till det. Vad vi bevittnar nu är ofattbart och svårt att ta in. Människor insjuknar och dör, samhällen stängs ner, människor förlorar jobb och inkomst, risken för enorma hungerkatastrofer växer sig större för varje dag och världsekonomin störtdyker. Världen har inte befunnit sig i en så svår situation sedan andra världskriget. Det är med smärta vi ser hur vår ambitiösa och hoppingivande Agenda 2030 och de globala målen pressas tillbaka i spåren av fattigdom och misär. I mörkret skymtar dock också några positiva inslag i form av minskade utsläpp av växthusgaser, förbättrad luftkvalitet och ökade chanser för vissa djurarter att återhämta sig.

Nyhetsrapporteringen visar att världens länder hanterar läget på olika sätt, vilket för all del är förståeligt givet utgångsläget. Dessvärre kan vi också konstatera att vissa stater tar ut svängarna och inskränker de mänskliga rättigheterna, gör om lagar, stänger och begränsar på ett sätt som på många vis är skrämmande. Vi ser en ökad protektionism som inte främst stänger dörren för covid-19.

Men viruset känner inga gränser. Det gör inte heller konsekvenserna av klimatförändringar eller kärnvapenanvändning. Nya pandemier av långt mer elak karaktär kan inte heller uteslutas. Det är tydligt att bättre samordning, global dialog och ökat, förbättrat samarbete är vad som krävs – inte det motsatta. Vi står inför ett vägval – vi kan antingen ta lärdom av detta, göra bättre och ta vara på chanserna att ställa om till en mer hållbar värld och en cirkulär ekonomi, eller så kan vi återgå till den tidigare modellen och fortsätta överförbruka och smutsa ner vår planet. Här gäller det att vidga vyerna, se framåt, resonera klokt och lägga egna politiska agendor och mandatperioder åt sidan. Civilsamhällets roll att trycka på är oerhört viktig. Makthavarna har rätt verktyg att använda, men de måste inse vilka. Det multilaterala samarbetet och diplomati är de främsta nycklarna till mänsklighetens gemensamma framtid.

Annelie Börjesson
Ordförande

Fotnot: FN:s generalförsamling beslutade den 12 december 2018 att inrätta internationella dagen för multilateralism och diplomati för fred.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer