En studiotekniker spelar in generalsekreterare António Guterres budskap om covid-19. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe
24 april, 2020 / Blogg

Multilateralism och diplomati viktiga nycklar

Det har knappast undgått någon på jorden att ett virus härjar och ställer till det. Vad vi bevittnar nu är ofattbart och svårt att ta in. Människor insjuknar och dör, samhällen stängs ner, människor förlorar jobb och inkomst, risken för enorma hungerkatastrofer växer sig större för varje dag och världsekonomin störtdyker. Världen har inte befunnit sig i en så svår situation sedan andra världskriget. Det är med smärta vi ser hur vår ambitiösa och hoppingivande Agenda 2030 och de globala målen pressas tillbaka i spåren av fattigdom och misär. I mörkret skymtar dock också några positiva inslag i form av minskade utsläpp av växthusgaser, förbättrad luftkvalitet och ökade chanser för vissa djurarter att återhämta sig.

Nyhetsrapporteringen visar att världens länder hanterar läget på olika sätt, vilket för all del är förståeligt givet utgångsläget. Dessvärre kan vi också konstatera att vissa stater tar ut svängarna och inskränker de mänskliga rättigheterna, gör om lagar, stänger och begränsar på ett sätt som på många vis är skrämmande. Vi ser en ökad protektionism som inte främst stänger dörren för covid-19.

Men viruset känner inga gränser. Det gör inte heller konsekvenserna av klimatförändringar eller kärnvapenanvändning. Nya pandemier av långt mer elak karaktär kan inte heller uteslutas. Det är tydligt att bättre samordning, global dialog och ökat, förbättrat samarbete är vad som krävs – inte det motsatta. Vi står inför ett vägval – vi kan antingen ta lärdom av detta, göra bättre och ta vara på chanserna att ställa om till en mer hållbar värld och en cirkulär ekonomi, eller så kan vi återgå till den tidigare modellen och fortsätta överförbruka och smutsa ner vår planet. Här gäller det att vidga vyerna, se framåt, resonera klokt och lägga egna politiska agendor och mandatperioder åt sidan. Civilsamhällets roll att trycka på är oerhört viktig. Makthavarna har rätt verktyg att använda, men de måste inse vilka. Det multilaterala samarbetet och diplomati är de främsta nycklarna till mänsklighetens gemensamma framtid.

Annelie Börjesson
Ordförande

Fotnot: FN:s generalförsamling beslutade den 12 december 2018 att inrätta internationella dagen för multilateralism och diplomati för fred.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhällets demokratiska utrymme: Negativ trend förvärras av corona

03 december, 2020 / Världshorisont

Sedan ett drygt decennium är den demokratiska utvecklingen på tillbakagång i stora delar av världen. En redan allvarlig trend förvärras nu av pandemin då auktoritära ledare tar den som ursäkt för att övervaka medborgare och förhindra civilsamhällets möten och demonstrationer.

Läs mer

4 618 namn mot minor till USA:s ambassad

03 december, 2020 / Pressmeddelanden

Donald Trump har omprövat USA:s restriktiva politik mot personminor. På årsdagen av Ottawa-avtalet överlämnar Svenska FN-förbundet en lista med 4 618 namn med krav på en restriktiv minpolitik till USA:s ambassad i Sverige. Hoppet sätts nu till den tillträdande presidenten Joe Biden.

Läs mer

Lika Unika Akademi på internationella funktionshinderdagen

03 december, 2020 / Nyheter

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar internationella funktionshinderdagen den 3 december genom att bjuda in till en nationell samling. Lika Unika Akademi medverkar.

Läs mer

Ett ansvarstagande USA behövs i FN

28 november, 2020 / Debattartiklar

Efter fyra år med Donald Trump behövs ett ansvarstagande USA i FN. Både det internationella samarbetet och demokratin som samhällsmodell behöver förnyat stöd efter presidentvalet, skriver Jan Eliasson och Annelie Börjesson i Göteborgs-Posten.

Läs mer

Välkommet tillskott till arbetet mot våld mot kvinnor och barn

27 november, 2020 / Nyheter

Svenska FN-förbundet välkomnar regeringens beslut att tillskjuta 122 miljoner kronor till arbetet mot våld mot kvinnor och barn. En stor del av medlen kanaliseras via FN.

Läs mer

Våld mot kvinnor ökar i coronatider

25 november, 2020 / Debattartiklar

Situationen för våldsutsatta kvinnor förvärras när nya coronarestriktioner tvingar många att vistas i hemmet, skriver Svenska FN-förbundet och fyra medlemsorganisationer i Upsala Nya Tidning på FN-dagen mot våld mot kvinnor.

Läs mer

Civila måste skyddas i Etiopien

20 november, 2020 / Nyheter

Motsättningar mellan regionala politiska krafter och Etiopiens regering har lett till oroligheter i flera delar av landet. FN bistår civila, efterlyser dialog mellan parterna och uppmanar den etiopiska regeringen att skydda befolkningen.

Läs mer

Värdet av en PET-flaska

20 november, 2020 / Blogg

Värdet av panten på en PET-flaska, 2 kronor, räcker till en måltid för en hungrig liten flicka eller pojke i Etiopien, skriver Annelie Börjesson på FN-bloggen på internationella barndagen.

Läs mer

Klimatkurvan måste vända nedåt

19 november, 2020 / Nyheter

Den 19 november skulle FN:s klimatmöte COP 26 ha avslutats i Glasgow. På grund av coronapandemin är mötet flyttat till november 2021 – men redan nu måste de stigande kurvorna över utsläppen av växthusgaser plattas ut och vändas nedåt.

Läs mer