fbpx
En studiotekniker spelar in generalsekreterare António Guterres budskap om covid-19. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe
24 april, 2020 / Blogg

Multilateralism och diplomati viktiga nycklar

Det har knappast undgått någon på jorden att ett virus härjar och ställer till det. Vad vi bevittnar nu är ofattbart och svårt att ta in. Människor insjuknar och dör, samhällen stängs ner, människor förlorar jobb och inkomst, risken för enorma hungerkatastrofer växer sig större för varje dag och världsekonomin störtdyker. Världen har inte befunnit sig i en så svår situation sedan andra världskriget. Det är med smärta vi ser hur vår ambitiösa och hoppingivande Agenda 2030 och de globala målen pressas tillbaka i spåren av fattigdom och misär. I mörkret skymtar dock också några positiva inslag i form av minskade utsläpp av växthusgaser, förbättrad luftkvalitet och ökade chanser för vissa djurarter att återhämta sig.

Nyhetsrapporteringen visar att världens länder hanterar läget på olika sätt, vilket för all del är förståeligt givet utgångsläget. Dessvärre kan vi också konstatera att vissa stater tar ut svängarna och inskränker de mänskliga rättigheterna, gör om lagar, stänger och begränsar på ett sätt som på många vis är skrämmande. Vi ser en ökad protektionism som inte främst stänger dörren för covid-19.

Men viruset känner inga gränser. Det gör inte heller konsekvenserna av klimatförändringar eller kärnvapenanvändning. Nya pandemier av långt mer elak karaktär kan inte heller uteslutas. Det är tydligt att bättre samordning, global dialog och ökat, förbättrat samarbete är vad som krävs – inte det motsatta. Vi står inför ett vägval – vi kan antingen ta lärdom av detta, göra bättre och ta vara på chanserna att ställa om till en mer hållbar värld och en cirkulär ekonomi, eller så kan vi återgå till den tidigare modellen och fortsätta överförbruka och smutsa ner vår planet. Här gäller det att vidga vyerna, se framåt, resonera klokt och lägga egna politiska agendor och mandatperioder åt sidan. Civilsamhällets roll att trycka på är oerhört viktig. Makthavarna har rätt verktyg att använda, men de måste inse vilka. Det multilaterala samarbetet och diplomati är de främsta nycklarna till mänsklighetens gemensamma framtid.

Annelie Börjesson
Ordförande

Fotnot: FN:s generalförsamling beslutade den 12 december 2018 att inrätta internationella dagen för multilateralism och diplomati för fred.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer