fbpx
20 februari, 2018 / Blogg

Hoppfullt möte med vice FN-chefen

Jag hade förmånen att delta på en lunch med FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed i samband med End Violence Summit i förra veckan. Vilken kvinna! Om det är någon som är fast besluten att driva igenom reformer i FN så är det Amina Mohammed.

Mohammed betonade verkligen vikten av ett paradigmskifte i FN där Sverige kan vara en spelare som driver utvecklingen framåt. Många av de utmaningar som FN och världen står inför, som klimatförändringarna och migration, har inga landgränser. Samtidigt måste de stora förändringarna för att förverkliga Agenda 2030 och nå de globala målen ske på landnivå, inte enbart i New York eller Genève.

FN:s reformagenda fokuserar på fred och säkerhet, hållbar utveckling och ledarskap. Vice FN-chefen betonade vikten av jämställdhet mellan könen inom FN-systemet och att beteendeförändringar krävs ute i fält.

En viktig del är också FN:s normativa agenda. Organisationen måste hitta tillbaka till sina grundvärderingar med fokus på mänskliga rättigheter, men Amina Mohammed såg en oroande utveckling. FN måste återbygga sitt förtroende, inte minst genom att berätta vad FN faktiskt gör och åstadkommer.

Det är här vi i Svenska FN-förbundet kommer in, framför allt när det gäller kommunikation. Det framgick tydligt att vårt uppdrag är viktigt och att vi och FN behövs mer än någonsin. Det känns hoppfullt inför framtiden. FN:s reformarbete sker verkligen på riktigt, även om vi har ett utmanande arbete framför oss.

Petra Hallebrant
Generalsekreterare

Foto: UN Photo/Mark Garten

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer