fbpx
9 oktober, 2017 / Blogg

Glad flickadag!

För sjätte året i rad firar vi internationella flickadagen, instiftad av FN:s generalförsamling. Världens flickor har en sådan kraft, potential och möjligheter. Att ge dem goda förutsättningar är inte bara rätt, det är också smart. Därför fokuserar vi på FN-förbundet på flickors rättigheter och driver projektet Flicka och kampanjen Stoppa barnäktenskap. Vi vet att barnäktenskap är förödande för flickor. Det tar inte bara ifrån dem makten över sin kropp och sitt liv, utan innebär också minskade möjligheter till utbildning och fritid liksom större risk för tidiga graviditeter och våld. Barnäktenskap måste helt enkelt stoppas – överallt!

I Sverige finns fortfarande möjlighet att erkänna äktenskap ingångna utomlands med barn som flyttar hit. Nu utreds om lagen om barn- och tvångsäktenskap ska skärpas så att det inte längre ska vara möjligt, något som FN-förbundet kämpat för sedan länge. Vi har gjort en Sifoundersökning som visar att stödet för skärpt lagstiftning är stort. Fyra av fem svenskar, 78 procent, stödjer tanken att utländska barnäktenskap inte ska erkännas i Sverige. Sexton procent är tveksamma eller vet inte medan bara 6 procent svarar nekande. Det visar ett brett stöd för principen att alla barn i Sverige ska ha samma rätt att vara barn oavsett bakgrund.

Petra Hallebrant
Generalsekreterare

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer