fbpx
Mosul, Irak, 17-åriga Dalia Mohammed Fathi
30 mars, 2022 / Blogg

Fred för alla? Om inkludering i fredsbyggande processer

En miljard människor lever med någon form av funktionsnedsättning och ungefär hälften av dem bor i konfliktdrabbade områden. Trots det nämner bara 6,6 procent av alla fredsprotokoll situationen för personer med funktionsnedsättning. Om detta resonerar Nora Eklöv praktikant på FN-förbundet.

– Hur startar man ett webbinarium om fred när ett krig är runt hörnet? Man bara gör det. Med de orden inleder Jesper Hansén, generalsekreterare för organisationen My Right webbinariet om inkludering av personer med funktionsnedsättning i fredsbyggande processer. 

Samtalet berörde flera olika aspekter av vikten av inkludering i kris och i fredstid.

– Personer med funktionsnedsättning är ingen homogen grupp, ungefär en 1 miljard människor lever med någon form av funktionsnedsättning, det är cirka 15% av världens befolkning, säger Nønne Schjærff Engelbrecht, verksamhetsutvecklare på My Right och en av talarna på webbinariet.

Hon berättar att hälften av dessa personer lever i länder där det är kris och konflikter. De mest utsatta är kvinnor och barn. I dessa länder finns det, inte sällan, stora hinder för att kunna vara delaktig i samhällslivet på lika villkor. Det är hinder så som bristande tillgänglighet, sjukvård, möjlighet till skolgång och hinder att få rösta i allmänna val. 

– Att leva med en funktionsnedsättning leder ofta till fattigdom och fattigdom leder i sin tur till mer utanförskap från samhället, säger hon.

Diskriminering hindrar inkludering

I My Rights studie Peace for all från 2020, framkommer att personer med funktionsnedsättning inte blivit involverade i betydande fredsbyggande processer. En orsak till det är att det ofta finns ett tankesätt som fokuserar på välgörenhet snarare än mänskliga rättigheter, jämlikhet och inkludering. 

Normalisera inkludering av personer med funktionsnedsättning

Vidare betonades vikten av att normalisera inkludering av personer med funktionsnedsättning på alla områden i samhället och i alla resolutioner och avtal. Det visades också en kort film som handlade mer om fredsbyggande arbete.

Samtidigt finns det ett stort intresse bland förbund som samlar personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i fredsbyggande processer. Ett exempel som man lyfte på webbinariet var Bosnien som var krigshärjat under 90-talet. Det visade också hur inkluderingsfrågor är tätt sammankopplade. 

En av talarna, Jelena Misic från Bosnien, berättar om ett projekt som hon arrangerat i fredsbyggande syfte och betonar vikten av att inte glömma bort att inkludera kvinnor. 

– Lämna ingen kvinna utanför i fredsarbetet, det är viktigt att ha full inkludering inte bara i funktionshinderfrågorna, utan i samtliga frågor, säger Jelena Misic.

Nora Eklöv
Praktikant på Svenska FN-förbundet


Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer