Mosul, Irak, 17-åriga Dalia Mohammed Fathi
30 mars, 2022 / Blogg

Fred för alla? Om inkludering i fredsbyggande processer

En miljard människor lever med någon form av funktionsnedsättning och ungefär hälften av dem bor i konfliktdrabbade områden. Trots det nämner bara 6,6 procent av alla fredsprotokoll situationen för personer med funktionsnedsättning. Om detta resonerar Nora Eklöv praktikant på FN-förbundet.

– Hur startar man ett webbinarium om fred när ett krig är runt hörnet? Man bara gör det. Med de orden inleder Jesper Hansén, generalsekreterare för organisationen My Right webbinariet om inkludering av personer med funktionsnedsättning i fredsbyggande processer. 

Samtalet berörde flera olika aspekter av vikten av inkludering i kris och i fredstid.

– Personer med funktionsnedsättning är ingen homogen grupp, ungefär en 1 miljard människor lever med någon form av funktionsnedsättning, det är cirka 15% av världens befolkning, säger Nønne Schjærff Engelbrecht, verksamhetsutvecklare på My Right och en av talarna på webbinariet.

Hon berättar att hälften av dessa personer lever i länder där det är kris och konflikter. De mest utsatta är kvinnor och barn. I dessa länder finns det, inte sällan, stora hinder för att kunna vara delaktig i samhällslivet på lika villkor. Det är hinder så som bristande tillgänglighet, sjukvård, möjlighet till skolgång och hinder att få rösta i allmänna val. 

– Att leva med en funktionsnedsättning leder ofta till fattigdom och fattigdom leder i sin tur till mer utanförskap från samhället, säger hon.

Diskriminering hindrar inkludering

I My Rights studie Peace for all från 2020, framkommer att personer med funktionsnedsättning inte blivit involverade i betydande fredsbyggande processer. En orsak till det är att det ofta finns ett tankesätt som fokuserar på välgörenhet snarare än mänskliga rättigheter, jämlikhet och inkludering. 

Normalisera inkludering av personer med funktionsnedsättning

Vidare betonades vikten av att normalisera inkludering av personer med funktionsnedsättning på alla områden i samhället och i alla resolutioner och avtal. Det visades också en kort film som handlade mer om fredsbyggande arbete.

Samtidigt finns det ett stort intresse bland förbund som samlar personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i fredsbyggande processer. Ett exempel som man lyfte på webbinariet var Bosnien som var krigshärjat under 90-talet. Det visade också hur inkluderingsfrågor är tätt sammankopplade. 

En av talarna, Jelena Misic från Bosnien, berättar om ett projekt som hon arrangerat i fredsbyggande syfte och betonar vikten av att inte glömma bort att inkludera kvinnor. 

– Lämna ingen kvinna utanför i fredsarbetet, det är viktigt att ha full inkludering inte bara i funktionshinderfrågorna, utan i samtliga frågor, säger Jelena Misic.

Nora Eklöv
Praktikant på Svenska FN-förbundet


Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer