Mosul, Irak, 17-åriga Dalia Mohammed Fathi

En miljard människor lever med någon form av funktionsnedsättning och ungefär hälften av dem bor i konfliktdrabbade områden. Trots det nämner bara 6,6 procent av alla fredsprotokoll situationen för personer med funktionsnedsättning. Om detta resonerar Nora Eklöv praktikant på FN-förbundet.

– Hur startar man ett webbinarium om fred när ett krig är runt hörnet? Man bara gör det. Med de orden inleder Jesper Hansén, generalsekreterare för organisationen My Right webbinariet om inkludering av personer med funktionsnedsättning i fredsbyggande processer. 

Samtalet berörde flera olika aspekter av vikten av inkludering i kris och i fredstid.

– Personer med funktionsnedsättning är ingen homogen grupp, ungefär en 1 miljard människor lever med någon form av funktionsnedsättning, det är cirka 15% av världens befolkning, säger Nønne Schjærff Engelbrecht, verksamhetsutvecklare på My Right och en av talarna på webbinariet.

Hon berättar att hälften av dessa personer lever i länder där det är kris och konflikter. De mest utsatta är kvinnor och barn. I dessa länder finns det, inte sällan, stora hinder för att kunna vara delaktig i samhällslivet på lika villkor. Det är hinder så som bristande tillgänglighet, sjukvård, möjlighet till skolgång och hinder att få rösta i allmänna val. 

– Att leva med en funktionsnedsättning leder ofta till fattigdom och fattigdom leder i sin tur till mer utanförskap från samhället, säger hon.

Diskriminering hindrar inkludering

I My Rights studie Peace for all från 2020, framkommer att personer med funktionsnedsättning inte blivit involverade i betydande fredsbyggande processer. En orsak till det är att det ofta finns ett tankesätt som fokuserar på välgörenhet snarare än mänskliga rättigheter, jämlikhet och inkludering. 

Normalisera inkludering av personer med funktionsnedsättning

Vidare betonades vikten av att normalisera inkludering av personer med funktionsnedsättning på alla områden i samhället och i alla resolutioner och avtal. Det visades också en kort film som handlade mer om fredsbyggande arbete.

Samtidigt finns det ett stort intresse bland förbund som samlar personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i fredsbyggande processer. Ett exempel som man lyfte på webbinariet var Bosnien som var krigshärjat under 90-talet. Det visade också hur inkluderingsfrågor är tätt sammankopplade. 

En av talarna, Jelena Misic från Bosnien, berättar om ett projekt som hon arrangerat i fredsbyggande syfte och betonar vikten av att inte glömma bort att inkludera kvinnor. 

– Lämna ingen kvinna utanför i fredsarbetet, det är viktigt att ha full inkludering inte bara i funktionshinderfrågorna, utan i samtliga frågor, säger Jelena Misic.

Nora Eklöv
Praktikant på Svenska FN-förbundet


Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer