fbpx
Mosul, Irak, 17-åriga Dalia Mohammed Fathi
30 mars, 2022 / Blogg

Fred för alla? Om inkludering i fredsbyggande processer

En miljard människor lever med någon form av funktionsnedsättning och ungefär hälften av dem bor i konfliktdrabbade områden. Trots det nämner bara 6,6 procent av alla fredsprotokoll situationen för personer med funktionsnedsättning. Om detta resonerar Nora Eklöv praktikant på FN-förbundet.

– Hur startar man ett webbinarium om fred när ett krig är runt hörnet? Man bara gör det. Med de orden inleder Jesper Hansén, generalsekreterare för organisationen My Right webbinariet om inkludering av personer med funktionsnedsättning i fredsbyggande processer. 

Samtalet berörde flera olika aspekter av vikten av inkludering i kris och i fredstid.

– Personer med funktionsnedsättning är ingen homogen grupp, ungefär en 1 miljard människor lever med någon form av funktionsnedsättning, det är cirka 15% av världens befolkning, säger Nønne Schjærff Engelbrecht, verksamhetsutvecklare på My Right och en av talarna på webbinariet.

Hon berättar att hälften av dessa personer lever i länder där det är kris och konflikter. De mest utsatta är kvinnor och barn. I dessa länder finns det, inte sällan, stora hinder för att kunna vara delaktig i samhällslivet på lika villkor. Det är hinder så som bristande tillgänglighet, sjukvård, möjlighet till skolgång och hinder att få rösta i allmänna val. 

– Att leva med en funktionsnedsättning leder ofta till fattigdom och fattigdom leder i sin tur till mer utanförskap från samhället, säger hon.

Diskriminering hindrar inkludering

I My Rights studie Peace for all från 2020, framkommer att personer med funktionsnedsättning inte blivit involverade i betydande fredsbyggande processer. En orsak till det är att det ofta finns ett tankesätt som fokuserar på välgörenhet snarare än mänskliga rättigheter, jämlikhet och inkludering. 

Normalisera inkludering av personer med funktionsnedsättning

Vidare betonades vikten av att normalisera inkludering av personer med funktionsnedsättning på alla områden i samhället och i alla resolutioner och avtal. Det visades också en kort film som handlade mer om fredsbyggande arbete.

Samtidigt finns det ett stort intresse bland förbund som samlar personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i fredsbyggande processer. Ett exempel som man lyfte på webbinariet var Bosnien som var krigshärjat under 90-talet. Det visade också hur inkluderingsfrågor är tätt sammankopplade. 

En av talarna, Jelena Misic från Bosnien, berättar om ett projekt som hon arrangerat i fredsbyggande syfte och betonar vikten av att inte glömma bort att inkludera kvinnor. 

– Lämna ingen kvinna utanför i fredsarbetet, det är viktigt att ha full inkludering inte bara i funktionshinderfrågorna, utan i samtliga frågor, säger Jelena Misic.

Nora Eklöv
Praktikant på Svenska FN-förbundet


Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer