fbpx

Det börjar bli vinter i Tbilisi. Träden skiftar i rödorangea nyanser och jag har letat fram min vinterjacka för att inte frysa under min dagliga promenad till det georgiska FN-förbundet där jag praktiserar. Häromhelgen var jag dock i turistorten Batumi där det fortfarande kändes som sensommar. Jag tog faktiskt en liten simtur, vilket chockerade några georgier men jag insisterade på att det var ungefär lika varmt som svensk sommar. När jag simmade där i Svarta havet tänkte jag på hur jag aldrig kunnat förutspå för några år sedan att jag skulle hamna i just detta lilla hörn av världen.

Mycket i Georgiens politik kretsar kring landets närmande till EU och NATO. Ibland funderar jag över hur mycket georgier tänker på västvärlden och hur lite ”vi” tänker på Georgien. Hursomhelst är många av de georgier jag träffat hoppfulla inför framtiden. Ett potentiellt medlemskap i EU symboliserar för många georgier ökat oberoende av Ryssland samt ökad demokratisk och ekonomisk utveckling.

Då och då berättar mina kollegor om den svåra tiden i Georgien under nittiotalet då landet genomgick en systemkollaps. Under den tiden ringlade sig köerna till affärerna långa, vissa hade inte tillgång till elekticitet och många fick klara sig utan värme under vintern. Denna svåra tid verkar dock inte vara något som ältas särskilt mycket, många riktar istället blickarna framåt. Och trots att det bara är ungefär tjugofem år sedan känns det som en svunnen tid, en annan värld. Men även om väldigt mycket har förändrats sedan dess står landet fortfarande inför många utmaningar. Bland annat behöver respekten för mänskliga rättigheter stärkas och både demokratin och rättsstaten utvecklas.

Parlamentet och domstolen är bland de institutioner som den georgiska befolkningen har minst förtroende för medan kyrkan har högst förtroende. Homosexualitet ses fortfarande som en avvikelse från landets traditionella ortodoxa kristna värderingar. HBTQ-personer är en av de allra mest utsatta grupperna i landet. De är bland annat särskilt utsatta för diskriminering samt både fysiskt och psykologiskt våld. Situationen är onekligen nedslående.

Det georgiska FN-förbundet jobbar dock hårt med att främja en inkluderande demokrati och att uppmuntra civilt engagemang bland unga. Genom dem har jag kunnat träffa positiva och engagerade ungdomar, vilket gett mig hopp inför framtiden. Jag hoppas att frågan fortsätter växa i vikt, att civil aktivism fortsätter utvecklas i Georgien och att dagens georgiska ungdomar under sin livstid kommer tillåtas att öppet älska den de älskar.

Emelie Wendesten
Internationell praktikant i Georgien

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer