fbpx
24 april, 2018 / Blogg

Försiktig optimism på fredsvecka i New York

Mitt i all bedrövelse över FN:s oförmöga att hantera konflikter som de i Syrien, Myanmar/Burma, Sudsudan, DR Kongo, med mera händer det också mycket positivt. FN:s nye generalsekreterare trycker hårt på att fredsbyggande insatser behöver ett lyft. Insikten om jämställdhet och kvinnors betydelse för fredsprocesser växer sig också sakta men säkert starkare.

Även generalförsamlingens ordförande, Miroslav Lajčák, lyfter frågan om fredsbyggande och själv har jag fått en chans att delta i den svenska delegationen till det högnivåmöte i New York som han i dagarna bjudit in till.

Utöver mer allmänna diskussioner om fredsbyggande, där jag själv ofta trycker på behovet av ökade resurser för FN:s fredsbyggande fond, gärna på bekostnad av världens alltför höga samlade militärutgifter, ska jag försöka delta i ett antal sidoevent på olika specialteman.

Det första berörde frågan om hur FN:s MR-instrument (konventionskommittéer och UPR med mera) kan nyttjas för att förebygga att civila drabbas av krig och krigsförbrytelser. Värd för det sidoeventet var Schweiz och Tysklands FN-representationer.

Tysklands utrikesminister Heiko Maas inledde starkt med att betona att det finns en internationell skyldighet för oss alla att värna de mänskliga rättigheterna och förebygga konflikter. I det ljuset är det märkligt att FN:s MR-institutioner i Genève har författat flera rapporter om folkgruppen rohingyas utsatta situation i Myanmar/Burma, rapporter som FN:s säkerhetsråd i New York sedan verkar ha ignorerat. Utrikesministern betonade att om Tyskland, som kandiderar just nu, får en plats i säkerhetsrådet så kommer de att verka för förbättrad kommunikation mellan Genève och New York.

Hans schweiziske kollega, Pascale Baeriswyl, lyfte också dessa frågor och betonade vår gemensamma skyldighet att förhindra krig. Hon hänvisade också till FN:s och Världsbankens nya rapport Pathways for Peace. Rapporten ger många svar på varför väpnade konflikter uppstår och inte sällan kan man se att stärkandet av mänskliga rättigheter kan förhindra mycket ont.

Generalförsamlingens ordförande, Miroslav Lajčák, tog också avstamp i Pathways for Peace, en rapport som Sverige senare i veckan står som värd för en presentation av.

– Rapporten lyfter utanförskap som en anledning till konflikt. Utanförskap för enskilda individer, grupper och ibland hela samhällen. Med bra mänskliga rättigheter kan vi bygga starka samhällen som har motståndskraft mot sådan utveckling, betonade Lajčák.

Lajčák bad också åhörarna fundera på vad som skulle hända om all världens mänskliga rättigheter tillämpades. Om den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna och det 80-tal konventioner som berör mänskliga rättigheter tillämpades fullt ut, hur skulle världen då se ut? Jo, då skulle vi ha en värld i fred.

Även Lajčák uttalade att det inte är acceptabelt att vi har ett hem för fred (New York) och ett för MR (Genève) inom FN.

I en panel diskuterades senare ett antal olika mer konkreta fall som utvecklingen i Tunisien och Gambia.

Gambias utrikesminister Ousainu Darboe, berättade med inlevelse om hur landet efter decennier av MR-övergrepp fördes till avgrundens brant, men folket fick chansen att rösta bort diktatorn. Ett beslut som fullföljdes då omvärlden, inte minst ECOWAS, inte vek ner sig när Jammeh vägrade att avgå.

– Nu har vi en nationell MR-kommission. Och mycket arbete med att återskapa förtroende mellan grupper inom landet pågår. FN:s fredsbyggande fond gör också viktig nytta i landet just nu, betonade utrikesministern.

Biträdande generalsekreterare Andrew Gilmour avslutade eventet med att konstatera att det för honom är trevligt att få tala vid ett möte om mänskliga rättigheter på vilket det råder stor enighet. För så är det inte i FN i allmänhet idag.

– Det finns två elefanter i rummet. Dels ser vi en monumental ideologisk skiljelinje i världen när det gäller MR, där två av säkerhetsrådets medlemmar, men också en grupp andra stater, aktivt arbetar för att trycka tillbaka de landvinningar som gjorts. Dels har vi ett problem med att det upplevs som att de mänskliga rättigheterna är politiserade och att vi som värnar mänskliga rättigheter kan anklagas för att ha dubbla standarder.

Med Gilmours sista kommentar i huvudet går jag och lägger mig, både bekymrad men också lite optimistisk. För Gambia har nu en oberoende MR-institution och snart har Sverige det också…

Jens Petersson, biträdande generalsekreterare
Bloggar från Sustaining peace-veckan i New York 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer