fbpx
Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson utanför ryska ambassaden.
22 december, 2022 / Blogg

FN och en världsordning i krig och fred

Kriget i Ukraina är det yttersta uttrycket för nödvändigheten att hålla fast vid den regelbaserade världsordningen, skriver Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, i en betraktelse över det gångna året.

Några dagar före julafton samlades organisationer och privatpersoner utanför Rysslands ambassad i Sverige för att åter protestera mot det olagliga anfallskriget mot Ukraina. Demonstrationerna på Fria Ukrainas plats har hållits ända sedan den ryska invasionen inleddes den 24 februari. Årets sista sammankomst avslutades genom att Svenska FN-förbundet lämnade 6 700 namn till ambassaden mot Rysslands krigföring, mot massförstörelsevapen och mot de kärnvapenhot som Putin har uttalat.

Det ryska anfallskriget påminner om att despotiska ledare fortfarande när imperiedrömmar och att fredliga grannländer riskerar att angripas. Putin måste bekämpas med alla till buds stående medel – och till skillnad mot tidigare i historien finns nu ett internationellt regelverk att luta sig emot. FN-stadgan anger spelregler för länders agerande. Massförstörelsevapen är förbjudna i internationella konventioner. Den humanitära rätten reglerar hur krig får föras och hur humanitär personal och civila ska skyddas. Dessutom finns ett omfattande system för ansvarsutkrävande och rättsskipning.

Med röstsiffrorna 141 mot 5 fördömdes den ryska invasionen av FN:s generalförsamling den 2 mars och en ännu större majoritet fördömde det ryska försöket att annektera ytterligare fyra ukrainska regioner under hösten. FN hjälper civila i Ukraina och lindrar de globala följderna av kriget på flera sätt. Ett exempel är spannmålsexporten genom Svarta havet som når miljoner behövande. Internationella brottmålsdomstolen undersöker misstänkta krigsbrott och samlar in bevis. 

Ukraina behöver omvärldens fortsatta stöd – politiskt, ekonomiskt och militärt. Det är avgörande att omvärlden fortsätter att hålla ihop – inte bara för Ukrainas utan för hela den fria världens skull. Det folkliga engagemanget ska inte underskattas. Att människor samlas, talar om kriget och sätter sina namn på protestlistor är inte bara en röst mot Putin – det är också en påminnelse till omvärlden om att fortsätta sluta upp bakom det ukrainska folket och president Zelenskyj.

FN-stadgan är ryggraden i folkrätten. Den ger alla FN-medlemmar rätt att inte attackeras av stora grannar. Sveriges regering måste fortsätta vara en stark röst för det internationella regelverket, för multilateralismen och för FN-samarbetet som sådant. Det gäller också stödet till det humanitära och långsiktiga utvecklingsarbete som FN bedriver i Ukraina och i andra länder.

Kriget i Ukraina är det yttersta uttrycket för nödvändigheten att hålla fast vid den regelbaserade världsordningen. Hot mot mänskliga fri- och rättigheter, inte minst för kvinnor i Iran och Afghanistan, kampen mot pandemin och följderna av klimatförändringarna är andra utmaningar som bara kan hanteras genom multilateralismen som idé och praktisk handling. Att stärka FN-samarbetet är det bästa sättet att nå gemensamma lösningar på gemensamma problem – i både krig och fred.

Annelie Börjesson
Ordförande Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer