fbpx
Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson utanför ryska ambassaden.
22 december, 2022 / Blogg

FN och en världsordning i krig och fred

Kriget i Ukraina är det yttersta uttrycket för nödvändigheten att hålla fast vid den regelbaserade världsordningen, skriver Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, i en betraktelse över det gångna året.

Några dagar före julafton samlades organisationer och privatpersoner utanför Rysslands ambassad i Sverige för att åter protestera mot det olagliga anfallskriget mot Ukraina. Demonstrationerna på Fria Ukrainas plats har hållits ända sedan den ryska invasionen inleddes den 24 februari. Årets sista sammankomst avslutades genom att Svenska FN-förbundet lämnade 6 700 namn till ambassaden mot Rysslands krigföring, mot massförstörelsevapen och mot de kärnvapenhot som Putin har uttalat.

Det ryska anfallskriget påminner om att despotiska ledare fortfarande när imperiedrömmar och att fredliga grannländer riskerar att angripas. Putin måste bekämpas med alla till buds stående medel – och till skillnad mot tidigare i historien finns nu ett internationellt regelverk att luta sig emot. FN-stadgan anger spelregler för länders agerande. Massförstörelsevapen är förbjudna i internationella konventioner. Den humanitära rätten reglerar hur krig får föras och hur humanitär personal och civila ska skyddas. Dessutom finns ett omfattande system för ansvarsutkrävande och rättsskipning.

Med röstsiffrorna 141 mot 5 fördömdes den ryska invasionen av FN:s generalförsamling den 2 mars och en ännu större majoritet fördömde det ryska försöket att annektera ytterligare fyra ukrainska regioner under hösten. FN hjälper civila i Ukraina och lindrar de globala följderna av kriget på flera sätt. Ett exempel är spannmålsexporten genom Svarta havet som når miljoner behövande. Internationella brottmålsdomstolen undersöker misstänkta krigsbrott och samlar in bevis. 

Ukraina behöver omvärldens fortsatta stöd – politiskt, ekonomiskt och militärt. Det är avgörande att omvärlden fortsätter att hålla ihop – inte bara för Ukrainas utan för hela den fria världens skull. Det folkliga engagemanget ska inte underskattas. Att människor samlas, talar om kriget och sätter sina namn på protestlistor är inte bara en röst mot Putin – det är också en påminnelse till omvärlden om att fortsätta sluta upp bakom det ukrainska folket och president Zelenskyj.

FN-stadgan är ryggraden i folkrätten. Den ger alla FN-medlemmar rätt att inte attackeras av stora grannar. Sveriges regering måste fortsätta vara en stark röst för det internationella regelverket, för multilateralismen och för FN-samarbetet som sådant. Det gäller också stödet till det humanitära och långsiktiga utvecklingsarbete som FN bedriver i Ukraina och i andra länder.

Kriget i Ukraina är det yttersta uttrycket för nödvändigheten att hålla fast vid den regelbaserade världsordningen. Hot mot mänskliga fri- och rättigheter, inte minst för kvinnor i Iran och Afghanistan, kampen mot pandemin och följderna av klimatförändringarna är andra utmaningar som bara kan hanteras genom multilateralismen som idé och praktisk handling. Att stärka FN-samarbetet är det bästa sättet att nå gemensamma lösningar på gemensamma problem – i både krig och fred.

Annelie Börjesson
Ordförande Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Världen måste hålla ihop för Ukraina

02 februari, 2023 / Nyheter

Svenska FN-förbundet riktar kritik mot två FN-experters uttalande om att låta ryska och belarusiska idrottare tävla i OS. Omvärlden måste fortsätta förmå Ryssland att upphöra med sitt brott mot FN-stadgan, säger förbundet.

Läs mer

Lyckat Agenda-2030 projekt i kommuner och regioner avslutas i förtid

30 januari, 2023 / Pressmeddelanden

Projektet Glokala Sverige avslutas i förtid på grund av minskad finansiering från Sida. Två tredjedelar av landets kommuner och samtliga regioner deltar i projektet.

Läs mer

Större framsteg när jämställdhet kopplas till klimatanpassning 

11 januari, 2023 / Världshorisont

Liberia är ett av många länder där den tidigare svenska regeringens feministiska utrikespolitik omvandlats till konkreta projekt. Martin Demmelmaier, medlem i FN-förbundet, var i våras i landet i tre månader och utförde fältstudier för både ett examensarbete och för Sveriges ambassad. Projektet undersökte hur feministisk utrikespolitik kan samverka med klimatresilient utveckling och resulterade i konkreta förslag för ambassadens arbete. 

Läs mer

Vi måste få besked om biståndspolitiken

10 januari, 2023 / Debattartiklar

Regeringen måste inleda en dialog med civilsamhället om hur vi tillsammans ska verka för effektivt, långsiktigt och transparent bistånd, skriver sjutton organisation i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Gott nytt 1998!

28 december, 2022 / Blogg

Årsskifte och nyårsfestande stundar, men för oss fredsvänner måste 2022 sägas ha varit ett riktigt dåligt år. Jag tänker förstås på Putins folkrättsvidriga invasion av Ukraina, men också på många

Läs mer

Dags skrota BNP? Nya mått för välstånd behövs 

27 december, 2022 / Världshorisont

Miljö- och klimatkris parallellt med ökande fattigdom och social oro gör att BNP som mått på välstånd har spelat ut sin roll, menar många. Världshorisont har tittat närmare på några nya sätt att mäta.

Läs mer

6 700 namn mot Rysslands krig

21 december, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet lämnade på onsdagen en lista med över 6 700 namn mot kriget i Ukraina till Rysslands ambassad i Stockholm. Demonstrationerna utanför ambassaden har pågått hela året och återupptas den 11 januari.

Läs mer

Iran utesluts ur FN:s kvinnokommission

15 december, 2022 / Nyheter

FN:s ekonomiska och sociala råd Ecosoc har beslutat att dra in Irans medlemskap i FN:s kvinnokommission.

Läs mer

FN-förbundets internationella program: Unga driver förändring 

14 december, 2022 / Världshorisont

Genom samarbete med FN-förbund runt om i världen bidrar Svenska FN-förbundet till demokratisk utveckling globalt. Systerförbunden i Armenien, Georgien och Tanzania satsar på unga som förändringsaktörer i sina länder. 

Läs mer