fbpx
Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson utanför ryska ambassaden.
22 december, 2022 / Blogg

FN och en världsordning i krig och fred

Kriget i Ukraina är det yttersta uttrycket för nödvändigheten att hålla fast vid den regelbaserade världsordningen, skriver Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, i en betraktelse över det gångna året.

Några dagar före julafton samlades organisationer och privatpersoner utanför Rysslands ambassad i Sverige för att åter protestera mot det olagliga anfallskriget mot Ukraina. Demonstrationerna på Fria Ukrainas plats har hållits ända sedan den ryska invasionen inleddes den 24 februari. Årets sista sammankomst avslutades genom att Svenska FN-förbundet lämnade 6 700 namn till ambassaden mot Rysslands krigföring, mot massförstörelsevapen och mot de kärnvapenhot som Putin har uttalat.

Det ryska anfallskriget påminner om att despotiska ledare fortfarande när imperiedrömmar och att fredliga grannländer riskerar att angripas. Putin måste bekämpas med alla till buds stående medel – och till skillnad mot tidigare i historien finns nu ett internationellt regelverk att luta sig emot. FN-stadgan anger spelregler för länders agerande. Massförstörelsevapen är förbjudna i internationella konventioner. Den humanitära rätten reglerar hur krig får föras och hur humanitär personal och civila ska skyddas. Dessutom finns ett omfattande system för ansvarsutkrävande och rättsskipning.

Med röstsiffrorna 141 mot 5 fördömdes den ryska invasionen av FN:s generalförsamling den 2 mars och en ännu större majoritet fördömde det ryska försöket att annektera ytterligare fyra ukrainska regioner under hösten. FN hjälper civila i Ukraina och lindrar de globala följderna av kriget på flera sätt. Ett exempel är spannmålsexporten genom Svarta havet som når miljoner behövande. Internationella brottmålsdomstolen undersöker misstänkta krigsbrott och samlar in bevis. 

Ukraina behöver omvärldens fortsatta stöd – politiskt, ekonomiskt och militärt. Det är avgörande att omvärlden fortsätter att hålla ihop – inte bara för Ukrainas utan för hela den fria världens skull. Det folkliga engagemanget ska inte underskattas. Att människor samlas, talar om kriget och sätter sina namn på protestlistor är inte bara en röst mot Putin – det är också en påminnelse till omvärlden om att fortsätta sluta upp bakom det ukrainska folket och president Zelenskyj.

FN-stadgan är ryggraden i folkrätten. Den ger alla FN-medlemmar rätt att inte attackeras av stora grannar. Sveriges regering måste fortsätta vara en stark röst för det internationella regelverket, för multilateralismen och för FN-samarbetet som sådant. Det gäller också stödet till det humanitära och långsiktiga utvecklingsarbete som FN bedriver i Ukraina och i andra länder.

Kriget i Ukraina är det yttersta uttrycket för nödvändigheten att hålla fast vid den regelbaserade världsordningen. Hot mot mänskliga fri- och rättigheter, inte minst för kvinnor i Iran och Afghanistan, kampen mot pandemin och följderna av klimatförändringarna är andra utmaningar som bara kan hanteras genom multilateralismen som idé och praktisk handling. Att stärka FN-samarbetet är det bästa sättet att nå gemensamma lösningar på gemensamma problem – i både krig och fred.

Annelie Börjesson
Ordförande Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför. FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och finns

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer