fbpx

Mitt i natten landar jag i Armeniens huvudstad Jerevan. I tre år har jag arbetat med FN-förbundet i Armenien men detta är första gången jag får besöka dem på hemmaplan. På kontoret möts jag av glada leenden och varma kramar, vilket gör det ännu svårare att förstå att jag träffar flera av dem för första gången.

Att besöka Armenien just nu känns fantastiskt spännande med tanke på den resa som landet gjort de senaste månaderna. ”Hade du kommit hit i höstas hade du besökt ett annat Armenien”, berättar kollegan Sona Makasyan. I mars ändrades Armeniens konstitution för att ge mer makt åt parlamentet. När den tidigare presidenten Sargsian då samtidigt bytte roll till premiärminister för att fortsätta sitta vid makten, lät missnöjet inte vänta på sig. Tusentals demonstranter fyllde centrala Jerevan för att kräva Sargsians avgång, i något som i media kallas ”sammetsrevolutionen”. För bara 10 år sedan genomfördes en liknande protest som tragiskt slutade i att många förlorade livet till följd av polisens våld. Men bara ett decennium senare leder fredliga demonstrationer till att Sargasian avgår bara dagar efter protesternas början.

Sophia och Sona i Armenien

Angela, en av projektdeltagarna, och Sophia i Armenien

Avsikten med min resa är att följa upp resultaten av vårt samarbetsprojekt. Därför spenderar jag större delen av mitt besök med att resa runt på Armeniens landsbygd för att träffa målgruppen för projektet – ungdomar. Fokus för vårt projekt i Armenien är nämligen att stärka civilsamhället och ungdomars deltagande i beslutsfattande processer. Detta görs genom att utbilda ungdomar i hur de kan genomföra viktiga förändringar i sina lokala samhällen. Det kan innebära att starta upp ett dagis i en by där barnen annars måste följa med föräldrarna till arbetet. Det kan även innebära att utbilda andra ungdomar i mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Vi har samarbetat med Armeniens FN-förbund sedan 2005 och detta är det första året av vårt nya projekt. Men tack vare de idérika ungdomar jag träffar så kan vi redan se resultat. De verkar alla upplyfta av den demokratiska och hoppfulla känsla som just nu genomsyrar deras land.

En av mina sista dagar passerar vi parlamentet. Utanför står ett tjugotal människor och väntar vid utgången. Sona berättar att de väntar på parlamentarikerna, som har sammanträde därinne. Jag frågar om det var så även innan revolutionen. Sona svarar ”ja – men den stora skillnaden är att politikerna nu stannar för att ge svar”.

Vi håller alla med om att det finns mycket kvar att jobba på, men enligt mina kollegor tycks det finnas nytt hopp om ansvarsutkrävande i Armenien. Och genom vårt viktiga samarbete så finns det dessutom en ökad chans för ungdomar att delta i den demokratiseringsprocess som vi nu hoppas sker. Jag väntar med spänning på nästa gång jag får möjligheten att besöka detta land och undrar vilket Armenien jag kommer mötas av då.

Sophia Tuwesdotter
Internationell programhandläggare

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer