En kvinna röstar i ett val i Bunia, Demokratiska republiken Kongo. Foto: UN Photo.
15 september, 2021 / Blogg

Dubbelt upp för demokratin!

I år firar Sverige som många vet 100 år av demokrati. Den 12 september 1921 blev allmän och lika rösträtt verklighet i vårt land genom att kvinnor för första gången tilläts lägga sin röst i ett riksdagsval. I dag, den 15 september, är det dessutom FN:s internationella dag för demokrati.

Otaliga är de som under årens lopp försökt få till förändring och mycket träget arbete ligger bakom. Under nästan 20 års tid drev Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt frågan, och 1913 hade inte mindre än 350 000 namnunderskrifter samlats in för denna sak.

1919 togs så beslutet att kvinnor skulle få rösta, och ett par år senare var det alltså dags. Det var en stor dag för många, men långt ifrån alla som hade rätt att rösta gjorde det. 1921 tog endast 47 procent av de röstberättigade kvinnorna tillfället i akt (och 67 procent av männen) men under årens lopp har allt fler kvinnor slutit upp. Vid det senaste valet 2018 röstade 89 procent av kvinnorna (män 88 procent) vilket är en glädjande utveckling.

Den demokrati vi känner här i Sverige måste vi fortsatt värna och arbeta för att behålla – och vi ska inte ta den för given. På många håll i världen ser vi hur demokratin utmanas och inskränks på olika sätt. Faktum är att en global tillbakagång har skett senaste 15 åren. Även i Europa ser vi detta. I maj i år rapporterade den oberoende organisationen Freedom House att Ungern inte längre kan räknas som en demokrati och att Polen är på väg åt samma håll.

Coronapandemin har gjort att regimer världen över obemärkt har kunnat dra åt svångremmen genom att införa icke tidsbestämda begränsningar av medborgarnas olika fri- och rättigheter. Det är en farlig utveckling och civilsamhället måste säga ifrån. Det är vår demokratiska rättighet och skyldighet – nu och för kommande generationer.

Annelie Börjesson
Ordförande

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Agenda 2030 fyller år – och behöver stöd!

24 september, 2021 / Nyheter

Den 25 september är det sex år sedan världen tog beslut om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Pandemin har inneburit att vi nu inom nästan samtliga av de globala målen ser en tillbakagång eller stagnation vad gäller utvecklingen globalt. Den senaste rapporten om Sverige resultat visar både framsteg och tillbakagång.

Läs mer

Kärnvapensamtal över generationsgränserna

24 september, 2021 / Världshorisont

Rolf Ekéus är före detta toppdiplomat med fokus på kärnvapenfrågan. Hamza Jamous är aktiv i Uddevalla FN-förening och har engagerat sig i kampen mot kärnvapen. Världshorisont förde samman dem i ett samtal om kärnvapen.

Läs mer

”Antingen är du för eller emot kärnvapen”

22 september, 2021 / Världshorisont

Tariq Rauf, en av världens veteraner inom nedrustning, ser mörkt på framtiden. Med över 30 år av engagemang för nedrustning har han upplevt hur synen på kärnvapen förändrats och hur normer förflyttats. Han är kritisk till Sveriges val att stå utanför FN-avtalet TPNW.

Läs mer

Guterres manar till mer globalt samarbete i ny FN-rapport

20 september, 2021 / Nyheter

Den nya FN-rapporten Our Common Agenda målar upp en bild av att världen står vid ett vägskäl. Ett förnyat multilateralt samarbete är nödvändigt för att hantera de stora globala utmaningarna. Särskilt viktigt är det att integrera unga personer i beslutsprocesserna.

Läs mer

Hammarskjölds liv och gärning

11 september, 2021 / Nyheter

Vi uppmärksammar 60-årsdagen av förre FN-chefen Dag Hammarskjölds bortgång med ett digitalt frukostseminarium som gästas av professor emeritus Ove Bring. Välkommen den 17 september – anmäl dig nu!

Läs mer

Bekämpa rasism med tydlig lag och skärpt tillämpning

09 september, 2021 / Nyheter

Tillämpning av lagstiftning som är tydlig och precis krävs för att bekämpa organiserad rasism, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svält och sexuellt våld hotar Etiopiens kvinnor

03 september, 2021 / Nyheter

Norra Etiopien slits sönder av inbördeskrig. Civilbefolkningen är hårt drabbad av både det väpnade våldet och brist på mat och sjukvård. FN varnar nu för en humanitär katastrof där kvinnor är särskilt utsatta.

Läs mer

Viktig roll för FN i Afghanistan – medlemmarnas stöd är avgörande

25 augusti, 2021 / Nyheter

Förra veckans möte om Afghanistan i FN:s säkerhetsråd, MR-chefens larm om människorättsbrott samt FN:s humanitära närvaro visar världsorganisationens betydelse i en krissituation.

Läs mer

Människor i Afghanistan behöver omvärldens hjälp

19 augusti, 2021 / Nyheter

FN:s medlemsländer måste fortsätta att kräva att talibanerna respekterar mänskliga rättigheter och skyddar civila i Afghanistan. Särskilt uppmärksamhet måste ägnas situationen för flickor och kvinnor.

Läs mer