fbpx
En kvinna röstar i ett val i Bunia, Demokratiska republiken Kongo. Foto: UN Photo.
15 september, 2021 / Blogg

Dubbelt upp för demokratin!

I år firar Sverige som många vet 100 år av demokrati. Den 12 september 1921 blev allmän och lika rösträtt verklighet i vårt land genom att kvinnor för första gången tilläts lägga sin röst i ett riksdagsval. I dag, den 15 september, är det dessutom FN:s internationella dag för demokrati.

Otaliga är de som under årens lopp försökt få till förändring och mycket träget arbete ligger bakom. Under nästan 20 års tid drev Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt frågan, och 1913 hade inte mindre än 350 000 namnunderskrifter samlats in för denna sak.

1919 togs så beslutet att kvinnor skulle få rösta, och ett par år senare var det alltså dags. Det var en stor dag för många, men långt ifrån alla som hade rätt att rösta gjorde det. 1921 tog endast 47 procent av de röstberättigade kvinnorna tillfället i akt (och 67 procent av männen) men under årens lopp har allt fler kvinnor slutit upp. Vid det senaste valet 2018 röstade 89 procent av kvinnorna (män 88 procent) vilket är en glädjande utveckling.

Den demokrati vi känner här i Sverige måste vi fortsatt värna och arbeta för att behålla – och vi ska inte ta den för given. På många håll i världen ser vi hur demokratin utmanas och inskränks på olika sätt. Faktum är att en global tillbakagång har skett senaste 15 åren. Även i Europa ser vi detta. I maj i år rapporterade den oberoende organisationen Freedom House att Ungern inte längre kan räknas som en demokrati och att Polen är på väg åt samma håll.

Coronapandemin har gjort att regimer världen över obemärkt har kunnat dra åt svångremmen genom att införa icke tidsbestämda begränsningar av medborgarnas olika fri- och rättigheter. Det är en farlig utveckling och civilsamhället måste säga ifrån. Det är vår demokratiska rättighet och skyldighet – nu och för kommande generationer.

Annelie Börjesson
Ordförande

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer