fbpx
En kvinna röstar i ett val i Bunia, Demokratiska republiken Kongo. Foto: UN Photo.
15 september, 2021 / Blogg

Dubbelt upp för demokratin!

I år firar Sverige som många vet 100 år av demokrati. Den 12 september 1921 blev allmän och lika rösträtt verklighet i vårt land genom att kvinnor för första gången tilläts lägga sin röst i ett riksdagsval. I dag, den 15 september, är det dessutom FN:s internationella dag för demokrati.

Otaliga är de som under årens lopp försökt få till förändring och mycket träget arbete ligger bakom. Under nästan 20 års tid drev Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt frågan, och 1913 hade inte mindre än 350 000 namnunderskrifter samlats in för denna sak.

1919 togs så beslutet att kvinnor skulle få rösta, och ett par år senare var det alltså dags. Det var en stor dag för många, men långt ifrån alla som hade rätt att rösta gjorde det. 1921 tog endast 47 procent av de röstberättigade kvinnorna tillfället i akt (och 67 procent av männen) men under årens lopp har allt fler kvinnor slutit upp. Vid det senaste valet 2018 röstade 89 procent av kvinnorna (män 88 procent) vilket är en glädjande utveckling.

Den demokrati vi känner här i Sverige måste vi fortsatt värna och arbeta för att behålla – och vi ska inte ta den för given. På många håll i världen ser vi hur demokratin utmanas och inskränks på olika sätt. Faktum är att en global tillbakagång har skett senaste 15 åren. Även i Europa ser vi detta. I maj i år rapporterade den oberoende organisationen Freedom House att Ungern inte längre kan räknas som en demokrati och att Polen är på väg åt samma håll.

Coronapandemin har gjort att regimer världen över obemärkt har kunnat dra åt svångremmen genom att införa icke tidsbestämda begränsningar av medborgarnas olika fri- och rättigheter. Det är en farlig utveckling och civilsamhället måste säga ifrån. Det är vår demokratiska rättighet och skyldighet – nu och för kommande generationer.

Annelie Börjesson
Ordförande

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer