En kvinna röstar i ett val i Bunia, Demokratiska republiken Kongo. Foto: UN Photo.
15 september, 2021 / Blogg

Dubbelt upp för demokratin!

I år firar Sverige som många vet 100 år av demokrati. Den 12 september 1921 blev allmän och lika rösträtt verklighet i vårt land genom att kvinnor för första gången tilläts lägga sin röst i ett riksdagsval. I dag, den 15 september, är det dessutom FN:s internationella dag för demokrati.

Otaliga är de som under årens lopp försökt få till förändring och mycket träget arbete ligger bakom. Under nästan 20 års tid drev Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt frågan, och 1913 hade inte mindre än 350 000 namnunderskrifter samlats in för denna sak.

1919 togs så beslutet att kvinnor skulle få rösta, och ett par år senare var det alltså dags. Det var en stor dag för många, men långt ifrån alla som hade rätt att rösta gjorde det. 1921 tog endast 47 procent av de röstberättigade kvinnorna tillfället i akt (och 67 procent av männen) men under årens lopp har allt fler kvinnor slutit upp. Vid det senaste valet 2018 röstade 89 procent av kvinnorna (män 88 procent) vilket är en glädjande utveckling.

Den demokrati vi känner här i Sverige måste vi fortsatt värna och arbeta för att behålla – och vi ska inte ta den för given. På många håll i världen ser vi hur demokratin utmanas och inskränks på olika sätt. Faktum är att en global tillbakagång har skett senaste 15 åren. Även i Europa ser vi detta. I maj i år rapporterade den oberoende organisationen Freedom House att Ungern inte längre kan räknas som en demokrati och att Polen är på väg åt samma håll.

Coronapandemin har gjort att regimer världen över obemärkt har kunnat dra åt svångremmen genom att införa icke tidsbestämda begränsningar av medborgarnas olika fri- och rättigheter. Det är en farlig utveckling och civilsamhället måste säga ifrån. Det är vår demokratiska rättighet och skyldighet – nu och för kommande generationer.

Annelie Börjesson
Ordförande

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer

Rösterna du inte hör i valrörelsen

06 september, 2022 / Debattartiklar

Att minska satsningar på barns utbildning, tillgång till rent vatten, kvinnors rättigheter och klimatet leder till fler kriser och konflikter, skriver medlemmar i plattformen Concord i en debattartikel.

Läs mer

FN: Människorättsbrott mot uigurer i Kina

02 september, 2022 / Nyheter

En rapport från FN:s kontor för mänskliga rättigheter pekar på allvarliga övergrepp mot uigurer och andra minoriteter i provinsen Xinjiang i Kina och efterlyser åtgärder. Den kinesiska regeringen måste följa FN:s rekommendationer, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

”Det är viktigt att de lokala politikerna börjar prata om FN” 

31 augusti, 2022 / Nyheter

Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, har besökt valstugorna för att fråga de lokala politikerna hur de ser på FN och det globala samarbetet.

Läs mer