fbpx
Foto: Nordiska museet
30 mars, 2023 / Ambassadörernas blogg

Låt oss aldrig glömma de kvinnor som kämpat för kvinnors rättigheter genom historien

Jag vill börja med att rikta ett stort symboliskt tack till alla historiska och nutida kvinnor för er outtröttliga kamp för kvinnors rättigheter och inte minst mina rättigheter. Tack för att ni tagit strid för att få era röster hörda, era rättigheter erkända och er jämställdhet upprättad. Er kamp har säkerställt ett mer jämställt liv där jag kan rösta och att gå i skolan. Den har också gett mig möjligheten att som ung kvinna engagera mig politiskt och vara ungdomsambassadör för Svenska FN-förbundet.

Kampen för kvinnors rättigheter växte fram under tidigt 1900-tal. År 1907 kom Clara Zetkinssom, aktivist och ledare inom den internationella socialistiska rörelsen i Tyskland, att lyfta fram idén om en internationell kvinnodag. Syftet med dagen var att göra folk uppmärksamma på det fortgående kvinnoförtrycket i samhället. I början hade dagen olika datum och fick först ett fast datum i Ryssland år 1917 – 8:e mars. Detta för att fira en demonstration som hade ägt rum på samma dag i Petrograd (nuvarande Sankt Petersburg) året innan, där tusentals kvinnor marscherade genom staden för att kräva fred och bättre arbetsvillkor. Därefter fortsatte kvinnor och kvinnorörelser uppmärksamma dagen, men det var först 1977 som FN:s Generalförsamling antog en resolution som bekräftar 8 mars som datumet för den Internationella kvinnodagen.

Sedan dess har den internationella kvinnodagen fortsatt att firas och uppmärksammas över hela världen med olika aktiviteter, demonstrationer och evenemang, vilka fokuserar på kvinnors prestationer, rättigheter och utmaningar. Dagen är även ett viktigt tillfälle att belysa de ojämlikheter och orättvisor som kvinnor dessvärre fortfarande möter i dagens samhälle. Ett exempel på detta är frågan om rätten till abort i USA, där grundlagen Roe vs Wade från 1973 revs upp förra året. Detta har inneburit inskränkningar av kvinnors rättigheter och rätten att bestämma över deras egna kroppar. Trots vår strävan efter jämställda förhållanden möter kvinnors rättigheter således fortsatta motgångar. Rätten till abort måste vara laglig, säker och tillgänglig för alla kvinnor.

Sammanfattningsvis vill jag ännu en gång tacka alla er som kämpat och fortfarande kämpar för kvinnors möjligheter och rättigheter i samhället. Ni är en inspiration för oss andra att aldrig ge upp och ni har uppmuntrat mig till att arbeta för en bättre värld. Om jag som ungdomsambassadör kan belysa mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter, kan det förhoppningsvis sprida kunskap och bidra till att fler arbetar för ett jämställt samhälle och fortsätter kampen för kvinnors rättigheter. Precis som kvinnorna för 100 år sedan gjorde åt oss.

Tova Ståhlberg
Svenska FN-förbundet
ungdomsambassadör

Läs mer:

Ung och engagerad?

Bli ungdomsmedlem och var med i arbetet för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer