fbpx
Koll & kommentar
Foto: Nordiska museet
30 mars, 2023 / Ambassadörernas blogg

Låt oss aldrig glömma de kvinnor som kämpat för kvinnors rättigheter genom historien

Jag vill börja med att rikta ett stort symboliskt tack till alla historiska och nutida kvinnor för er outtröttliga kamp för kvinnors rättigheter och inte minst mina rättigheter. Tack för att ni tagit strid för att få era röster hörda, era rättigheter erkända och er jämställdhet upprättad. Er kamp har säkerställt ett mer jämställt liv där jag kan rösta och att gå i skolan. Den har också gett mig möjligheten att som ung kvinna engagera mig politiskt och vara ungdomsambassadör för Svenska FN-förbundet.

Kampen för kvinnors rättigheter växte fram under tidigt 1900-tal. År 1907 kom Clara Zetkinssom, aktivist och ledare inom den internationella socialistiska rörelsen i Tyskland, att lyfta fram idén om en internationell kvinnodag. Syftet med dagen var att göra folk uppmärksamma på det fortgående kvinnoförtrycket i samhället. I början hade dagen olika datum och fick först ett fast datum i Ryssland år 1917 – 8:e mars. Detta för att fira en demonstration som hade ägt rum på samma dag i Petrograd (nuvarande Sankt Petersburg) året innan, där tusentals kvinnor marscherade genom staden för att kräva fred och bättre arbetsvillkor. Därefter fortsatte kvinnor och kvinnorörelser uppmärksamma dagen, men det var först 1977 som FN:s Generalförsamling antog en resolution som bekräftar 8 mars som datumet för den Internationella kvinnodagen.

Sedan dess har den internationella kvinnodagen fortsatt att firas och uppmärksammas över hela världen med olika aktiviteter, demonstrationer och evenemang, vilka fokuserar på kvinnors prestationer, rättigheter och utmaningar. Dagen är även ett viktigt tillfälle att belysa de ojämlikheter och orättvisor som kvinnor dessvärre fortfarande möter i dagens samhälle. Ett exempel på detta är frågan om rätten till abort i USA, där grundlagen Roe vs Wade från 1973 revs upp förra året. Detta har inneburit inskränkningar av kvinnors rättigheter och rätten att bestämma över deras egna kroppar. Trots vår strävan efter jämställda förhållanden möter kvinnors rättigheter således fortsatta motgångar. Rätten till abort måste vara laglig, säker och tillgänglig för alla kvinnor.

Sammanfattningsvis vill jag ännu en gång tacka alla er som kämpat och fortfarande kämpar för kvinnors möjligheter och rättigheter i samhället. Ni är en inspiration för oss andra att aldrig ge upp och ni har uppmuntrat mig till att arbeta för en bättre värld. Om jag som ungdomsambassadör kan belysa mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter, kan det förhoppningsvis sprida kunskap och bidra till att fler arbetar för ett jämställt samhälle och fortsätter kampen för kvinnors rättigheter. Precis som kvinnorna för 100 år sedan gjorde åt oss.

Tova Ståhlberg
Svenska FN-förbundet
ungdomsambassadör

Läs mer:

Ung och engagerad?

Bli ungdomsmedlem och var med i arbetet för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer