fbpx
13 december, 2023 / Ambassadörernas blogg

Hoppet om COP28 och hoppet om klimatet

Utanför bibliotekets fönster faller snöflingorna. Gräset och träden är nu helt täckta och den alldagliga parken har förvandlats till en vintervärld. Egentligen borde jag återgå till mina studier, men snön trollbinder mig. Det vibrerar till i mobilen, verkligheten kallar. Ytterligare en klimatrapport har publicerats. I notisen står det ”Varmaste uppmätta året hittills – för nionde året i rad”.

I samband med FN:s klimatkonferens 2023 (COP28) som nu äger rum har flera miljö- och klimatrapporter publicerats. Alla talar de samma språk: klimatet kollapsar. Systemen blinkar rött och 2023 tycks bli ytterligare ett rekordår för negativa data. Växthusgasnivåerna, de globala temperaturerna och havsnivåhöjningen har aldrig varit högre.

COP28 är den största konferensen på klimatområdet och samlar världens alla ledare för att söka lösningar på, och tackla klimatförändringarna. Rapporterna är entydiga – vi måste agera nu, men vad kommer COP28 att utmynna i?

Likgiltigt bläddrar jag några sidor i läroboken Fastighetspanträttens huvuddrag men meningen ”Varmaste uppmätta året hittills – för nionde året i rad” har etsat sig fast. Orden får mig att tänka på de elever som jag under det gångna året träffat (i min roll som ungdomsambassadör för svenska FN-förbundet). När jag vid dessa möten fått frågan om
klimatförändringarna – vår och naturens framtid – har dessa besvarats hoppfullt, fastän dagens arbete är långsamt och otillräckligt. Den har besvarats hoppfullt för att det kommer en ny generation som med stort engagemang och medvetenhet är villiga att förändra och förnya vanor och samhälle för att klimatmålen ska uppnås.

Kommer COP28 leda det nu kritiska internationella samarbetet framåt som 2015 när Parisavtalet tillkom, eller kommer det att sätta käppar i hjulen, och få det internationella arbetet att stanna upp?

Ytterligare en notis når mobilen – även denna olycksbådande – och ännu en gång far tankarna till mötena med skolungdomarna. Förde jag mig med osanning när jag sa att det fortfarande fanns hopp om att nå klimatmålen? Kommer det att vara för sent när nästa generation tar vid? Svek jag dem?

När jag nu tittar ut snöar det inte längre. Och fastän det är tidigt på eftermiddagen, står parken i dagens sista solstrålar. Innan jag ska vända mig om och återgå till läsningen glimmar det till från en snötäckt gren. En strimma ljus i det begynnande mörkret. Jag svek dem inte, tänker jag. Hopp är inte en analysmodell, det är en inställning – ett möjliggörande för en bättre framtid. Och för nu, kanske det viktigaste vi har i kampen för klimatet.

Pontus Tegström,
Svenska FN-förbundets ungdomsambassadör

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer