Vårt arbete med Agenda 2030 och Globala målen

En av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Vi arbetar med att kommunicera om FN:s arbete och engagera för de globala målen för hållbar utveckling. Genom att engagera sig i FN-förbundet får du tillgång till verktyg för att göra skillnad, träffa likasinnade och engagera dig för globala målen på olika nivåer.