Lika Unika Akademi

Svenska FN-förbundet är ny huvudman för det treåriga projektet Lika Unika Akademi. Med övertagandet från federationen Lika Unika stärks rättighetsperspektivet för personer med funktionsnedsättning i arbetet med Agenda 2030.

Lika Unika Akademi ska ge en bredd av samhällsaktörer djupare kunskap och insikt om funktionshinders- och rättighetsperspektivet med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Deltagarna och deras organisationer ska sedan i sitt politiska arbete kunna lyften blicken och bidra till att de globala målen kommer att uppnås i Sverige. Det går bara, något som utbildningen tar ansats i, med ett tydligt funktionshinderperspektiv.

Några av målen med projektet:
* att etablera Lika Unika Akademi med fokus på funktionshinder- och rättighetsperspektivet och Agenda 2030.
* att utveckla en utbildningspilot samt utbilda tre föreläsare, för att lägga grunden för Lika Unika Akademi för långsiktig kompetensutveckling i våra egna medlemsgrupper, i civilsamhället samt hos beslutsfattare.
* att öka kunskap och insikt om behovet av funktionshinders- och rättighetsperspektivet i arbetet med Agenda 2030 hos våra medlemsgrupper. Att garantera god kompensutveckling och empowerment för de egna medlemsgrupperna.
* att öka kunskap och insikt om behovet av funktionshinders- och rättighetsperspektivet i arbetet med Agenda 2030 hos olika aktörer i det civila samhället samt hos beslutsfattare.
* att utveckla metoden för alternativrapportering till FN med Agenda 2030-glasögon.

Lika Unika Akademi är ett treårigt projekt som drivs med stöd av Arvsfonden.