Lika Unika Akademi – Kunskap, perspektiv och kraft!

Lika Unika Akademi ger kunskap med ett funktionshinder- och rättighetsperspektiv på de globala målen för en för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Lika Unika Akademi ger deltagarna och deras organisationer mer kraft och kompetensutveckling i sitt politiska arbete för att bidra till att de globala målen kommer att uppnås i Sverige.

Projektledare Tiina Nummi Södergren berättar kort om Lika Unika Akademi i en film.

Våra utbildningar är digitala och tillgängliga.

Längd: tre timmar inklusive pauser, men kan skräddarsys utifrån förutsättningar och önskemål.

Boka din utbildning genom att e-posta ciro.sammarco@fn.se

Länk positionspapper SKR:

https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/funktionshinder/positionspapper.14561.html

Några av målen med projektet:

  • att etablera Lika Unika Akademi med fokus på funktionshinder- och rättighetsperspektivet och Agenda 2030.
  • att utveckla en utbildning samt utbilda tre föreläsare, för att lägga grunden för Lika Unika Akademi för långsiktig kompetensutveckling i våra egna medlemsgrupper, i civilsamhället samt hos beslutsfattare.
  • att öka kunskap och insikt om behovet av funktionshinders- och rättighetsperspektivet i arbetet med Agenda 2030 hos våra medlemsgrupper. Att garantera god kompensutveckling och empowerment för de egna medlemsgrupperna.
  • att öka kunskap och insikt om behovet av funktionshinders- och rättighetsperspektivet i arbetet med Agenda 2030 hos olika aktörer i det civila samhället samt hos beslutsfattare.
  • att utveckla metoden för alternativrapportering till FN med Agenda 2030-fokus.

Lika Unika Akademi stärker funktionshinderperspektivet i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling: Ingen ska lämnas utanför!

Lika Unika Akademi är ett treårigt projekt som drivs med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Kontakt

Kontakta oss för mer information om Lika Unika Akademi.

Kontakta oss

Utbildningar

Här hittar du mer information om våra utbildningar och föreläsare.

Läs mer

Lättläst

Om Lika Unika Akademi på lättläst svenska.

Läs mer

Filmer och material

Filmer och material Lika Unika Akademi

Läs mer

Lika Unika Akademi och Agenda 2030

Lika Unika Akademi och Agenda 2030

Läs mer

Aktiviteter

Aktiviteter Lika Unika Akademi

Läs mer