Material om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Här samlar vi material om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi producerar lärarhandledningar, filmer, interaktiva övningar och gratis informationsmaterial anpassade för olika målgrupper. Det mesta är digitalt och kostnadsfritt att ladda ner, övrigt kan beställas i vår webbshop.

Behöver du en textfil för talsyntes? Kontakta Pernilla, projektledare kommunikation och engagemang Agenda 2030.