fbpx

Glokala Sverige: Agenda 2030 i kommuner och regioner

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Projektet finansieras av Sida och inledde sin andra treårsperiod i januari 2021. På grund av kraftigt minskade medel till Sida tvingas projektet Glokala Sverige att avsluta i april 2023.

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Globala målen och delmålen omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Om Glokala Sverige

Vad är Glokala Sverige? Läs mer om projektet, våra deltagare och partners samt vad det innebär att vara deltagare.

Läs mer

Nyheter och kalendarium

Läs om vad som händer inom Glokala Sverige, vårt kalendarium samt prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Läs mer

Kommunikation

Hur kan ni kommunicera kring Agenda 2030? Ta del av kommunikationsmaterial och inspireras av andra deltagares exempel.

Läs mer

Utbildning

Här hittar du vår grundutbildning för årets nya deltagare i Glokala Sverige samt vår webbutbildning om Globala målen.

Läs mer

Samverkan

Hur kan vi samverka och samarbeta? Läs mer om Glokala Sveriges forum, regionala träffar och konferensen Mötesplats Agenda 2030.

Läs mer

Implementering

Hur gör man då? Ta del av vårt metodstöd "Världens agenda - Vår agenda", arbetsboken, fakta om Agenda 2030, samt externt stöd för implementering.

Läs mer

Kampanj

Kampanjmaterial till #Intebarasnack: Du hittar allt kommunikationsmaterial för nedladdning här.
Webbinarier

Inspelade webbinarier: Flera av våra webbinarier går att se i efterhand här.Konferens

Mötesplats Agenda 2030: Här finns sändningarna från konferenserna 2021 och 2022 och tillhörande material.