Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner

2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKL ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Under året har vi tagit fram kommunikationsmaterial i samverkan med våra sju pilotdeltagare och genomfört utbildningar på plats hos dem. Läs om hur SKL arbetar med Agenda 2030 
De sju pilotdeltagarna är kommunerna Gislaved, Kristianstad, Luleå, Malmö, Nyköping, Växjö, samt landstinget i Sörmland. 2019 kommer ytterligare 75 kommuner och 14 regioner att delta i projektet. Läs mer om pilotåret i pressmeddelande

Nu går vi vidare och under 2019 kommer vi att samarbeta med totalt 96 kommuner och regioner. Läs om planerna för 2019 i pressmeddelandet 
och klicka på Deltagare i Glokala Sverige längre ner på sidan för att se alla deltagare.

Aktuellt

  • Stort intresse för Glokala Sverige
    Pressmeddelandet om att ytterligare 90 kommuner och regioner har antagits till projektet ”Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner” fick stor spridning. Ett drygt 60-tal publiceringar av nyheten med kommentarer, såväl på deltagarkommunernas hemsidor som i media, har noterats. Här exempelvis i Strengnäs tidning:
    – Jag ser väldigt positivt på att vi är antagna. I vår majoritetsförklaring skriver vi att ”mandatperiodens arbete ska föras utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv baserat på Agenda 2030 och de globala målen”. Deltagandet i Glokala Sverige kommer bli en av pusselbitarna i vårt viktiga hållbarhetsarbete, säger Magnus Stuart (M), ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, i ett pressmeddelande från Strängnäs kommun. (Strengnäs tidning)
  • Vanliga frågor och svar om Glokala Sverige – se nedan.
  • Om lokal implementering av Agenda 2030 handlade lunchseminariet med biträdande professor Sara Gustavsson den 6 december. Klicka på Möten och seminarier nedan och se filmerna. Sara Gustavssons rapport hittar du under Fakta och fördjupning. 

Det här är Glokala Sverige

Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll. Svenska kommuner, landsting och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten som bland mycket annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som globalt. Varmt välkommen att ta del av materialet och sprida kunskapen och engagemanget kring Agenda 2030 vidare i dina nätverk!

Deltagare i Glokala Sverige

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Läs mer och prenumerera

Inspirationsfilmer

Se filmerna

Webbutbildning om Agenda 2030

Till utbildningen

Frågor och svar

Läs mer

Möten och seminarier

Mer information

Arbetsmaterial

Läs mer

Fakta och fördjupning

Läs mer