Arbetsmaterial för Glokala Sverige

Här samlar vi arbetsmaterial som du kan ladda ner, beställa, eller inspireras av.

Arbetsboken

använder vi vid våra gemensamma utbildningspass, och efteråt i det fortsatta arbetet. Här hittar du alla globala mål och delmål och beskrivningar av vad de innebär på global, nationell och regional/lokal nivå. Det finns också fördjupning, förslag till övningar, kommunikationstips, handlingsplan och quiz. Hämta arbetsboken här

Original till roll-up

Du kan infoga er kommuns/regions logotyp längst ner på detta original (.pdf), som ni sedan skickar till en roll up-leverantör. Här finns roll up-originalet

Affisch och matris med globala målen

Affischen hittar du här. Och matrisen för att fylla i era prioriteringar finns här.

Webbutbildningen

hittar du här.

Låna och beställ

FN-förbundet har gott om Agenda 2030-material som deltagare i Glokala Sverige kan låna, köpa eller få. Läs mer och beställ här

Glokala Sveriges inspirationsfilm (kort och lång version)