Arbetsmaterial för Glokala Sverige

Här samlar vi arbetsmaterial som du kan ladda ner, beställa, eller inspireras av. Allt på den här sidan delar vi gärna med alla som har nytta av det.
För Glokala Sveriges deltagare finns ytterligare resurser här.

Ställ om och växla upp med Världens agenda – vår agenda! 

Världens agenda – vår agenda! Är ett kunskaps- och metodstöd för att ställa om och växla upp arbetet med Agenda 2030 och de globala målen, lokalt som globalt, integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning och ledning samt utveckla samverkan med medborgare och olika samhällsaktörer. 

I våra kontakter med er i Glokala Sverige möter vi allt oftare frågan HUR? Hur sätter vi igång, hur tar vi nästa steg, hur gör andra…? Med Världens agenda – Vår agenda! vill vi bidra till att stödja kommuner och regioner i era ambitioner att ställa om och växla upp arbetet med Agenda 2030 och de globala målen, såväl lokalt som globalt.

Kunskaps- och metodstödet har tagits fram av Frykman Kunskap & Analys på uppdrag av Glokala Sverige, och i samarbete med flera av våra kommuner och regioner. Stort tack till alla som bidragit!

Här kan du skriva ut och hämta Världens agenda – vår agenda

Materialet (skriften och arbetsbladet)

Stöd till introduktion och presentation

Se hur Sverige lever upp till Agenda 2030

Nu blir det enklare att se hur väl Sverige lever upp till målen i FN:s Agenda 2030. Genom en ny lösning på scb.se samlas statistiken som visar hur det går.
Här kan du läsa rapporten på Statistiska centralbyråns webbplats

Arbetsboken

Arbetsboken använder vi vid våra gemensamma utbildningspass samt efteråt i det fortsatta arbetet. Här hittar du alla globala mål och delmål och beskrivningar av vad de innebär på global, nationell och regional/lokal nivå. Det finns också fördjupning, förslag till övningar, kommunikationstips, handlingsplan och quiz.
Hämta arbetsboken här

Affisch och matris med globala målen

Glokala Sveriges affisch med Globala målen kan tryckas eller skrivas ut både i A2- och A3-format.
Och matrisen för att fylla i era prioriteringar finns här.

Webbutbildningen

Webbutbildningen hittar du här.

Kuberna

Kuberna kan du beställa själv på valfritt tryckeri, efter att ha hämtat original och anvisningar på Sidas webbplats.

Låna och beställ

FN-förbundet har gott om Agenda 2030-material för FN-föreningar, deltagare i Glokala Sverige och andra intresserade.  Läs mer här 

Mer att se, läsa och låna – fakta och fördjupning

Här hittar du tips och länkar till fördjupning och inspiration.

Glokala Sveriges inspirationsfilm (kort och lång version)